Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Співпраця з вищими навчальними закладами

Розвиток співробітництва з вищими навчальними закладами здійснюється в рамках діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта». Угода щодо створення ННК «Економосвіта» була підписана у квітні 2003 р. Інститутом регіональних досліджень НАН України, Інститутом економіки та менеджменту при Національному університеті «Львівська політехніка», Академією народного господарства (м. Тернопіль) та Львівським банківським інститутом Національного банку України. На даний час до складу комплексу також входять Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Луцький національний технічний університет та Ярославська державна вища технічно-економічна школа (Польща).

У 2016 році проведено засідання координаційної ради ННК «Економосвіта» , присвячене питанням підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії економічних спеціальностей у світлі вимог нового Закону України «Про вищу освіту», проблем та перспектив відновлення довіри вкладників банків в сучасних економічних умовах, підвищенню фінансової грамотності населення, співпраці молодих вчених установ комплексу. За результатами засідання визначено пріоритети діяльності комплексу на поточний рік (серед яких – виконання спільних науково-дослідних робіт, проведення літніх шкіл для студентів, реєстрація наукових видань установ комплексу в міжнародних наукометричних базах, організація спільних конференцій та ін.) та прийнято відповідну ухвалу.

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у 2016 році слід віднести:

 • залучення 6 науковців Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу, захист на спеціалізованих радах Інституту дисертацій фахівцями із установ комплексу;
 • залучення науковців з установ комплексу до виконання 3 науково-дослідних тем Інституту;
 • спільну публікацію 2 збірників наукових праць;
 • спільне проведення 6 науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних проблем економіки, зокрема: Міжнародної науково-практична конференція «Інтеграція України у європейський і світовий фінансовий простір» (м. Львів, 19 20.05.2016 р.); круглого столу «Досвід реалізації молодіжних проектів та здобуття грантів на стажування і навчання за кордоном» (м. Тернопіль, 24.03.2016 р.); Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (м. Львів, 14-15.04.2016 р.); Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти» (м. Львів, 23–24.12.2016 р.) та ін.

У рамках ННК «Економосвіта» функціонує координаційна рада молодих вчених комплексу, яку очолює співробітник Інституту, к.е.н. Пелехатий А.О. До її здобутків слід віднести організацію та проведення у 2016 р. 4-х конференцій та круглих столів за участю молодих вчених комплексу.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України. К.е.н. Пелехатий А.О. входить до складу Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України та Ради молодих вчених Відділення економіки НАН України.

У 2016 році з метою розвитку багатосторонньої співпраці у сфері підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти Інститутом укладено наступні договори про співпрацю:

 • Договір з Київським університетом права Національної академії наук України від 15.06.2016 року;
 • Договір з Львівським торговельно-економічним університетом від 1.06.2016 року;
 • Договір з Українським католицьким університетом від 1.06.2016 року.

При Інституті діють 5 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр, а саме:

 • філія кафедри банківської справи Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (згідно Угоди від 25.05.2015 р.);
 • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно Угоди від 2.01.2013 р.);
 • філія кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (згідно Угоди від 2.11.2015 р.);
 • філія кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно Угоди від 12.05.2015 р.);
 • філія кафедри економічної теорії Львівського національного аграрного університету (згідно Угоди від 1.12.2013 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.

Триває співпраця Ради молодих вчених Інституту із Львівською обласною Малою академією наук. Молоді вчені Інституту взяли участь у роботі Міжнародної учнівської науково-практичної конференції «Україна очима молодих», (м. Львів, 17-19 травня 2016 р.), організованої Національним центром «Мала академія наук України» та Львівською обласною Малою академією наук. Інститут виступив співорганізатором конференції та забезпечив проведення секційного засідання «Інвестиційний клімат у вашому регіоні».

Співпраця з ВНЗ у: 2014 р. 2015 р. 2016 р.


Веб-майстер П. Попадюк