Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Бараняк Ігор ЄвгеновичБараняк Ігор Євгенович
Baranyak Ihor Yevhenovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 317

Контакти:

ihorbaranyak@gmail.com, potapuc@rambler.ru, (067)961-2002, (032)270-6445

Сторінки:

2 5 1

Народився

30.07.1989.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2012, спеціальність - прикладна статистика);
аспірантура - ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (11.2015-10.2018, спеціальність - назва, науковий керівник доктор економічних наук, професор Садова У.Я.).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2020, спеціальність - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Донецький національний університет імені Василя Стуса, науковий керівник д.е.н, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: "Демографічне відтворення в умовах формування та розвитку територіальних міграційних систем").

Досвід роботи:

провідний інженер (12.2012), аспірант (11.2015-10.2018), провідний інженер (10.2018), молодший науковий співробітник (11.2020), науковий співробітник (06.2022) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

демографічні прогнози, демографічне відтворення та втрати, демографічна безпека держави, соціальна безпека, особливості сучасних міграційних процесів в Україні, міграційні потоки розвиток територіальних міграційних систем.

Досягнення:

лауреат обласної премії молодим ученим та дослідникам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (2017 р.).

Життєве кредо:

"Світ - це книжка і той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку" Св. Августин.

Опубліковано:

понад 40 публікацій.

2022

2021Репозитарій ІРД НАНУ УДК 314.74:330.131.7:332.12(477.8); JEL J10, J61
Bidak V. Ya., Baranyak I. Ye Risk-generating features of the growing external migration activity of the population of the Carpathian region [Ризикогенні особливості підвищення зовнішньої міграційної активності населення Карпатського регіону]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy. 2021. №1(99). P. 44-54. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-5.

Літер.: 17

2017УДК 332.1:331.5:620.9(477.8)
Бачинська М. В., Теслюк Р. Т., Бараняк І. Є. Розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України в контексті трансформації регіональних ринків праці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 108-112. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.112_u.

Літер.: 8


Досліджено розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України. Визначено пріоритетні напрями створення нових робочих місць у зв’язку з впровадженням стратегії енергоефективності. 
енергетика, Західний регіон України, регіональний ринок праці, нові робочі місця 

2016

2014

2013Бараняк І. Є. Демографічні втрати Львівщини в роки незалежності : міграційна складова / І. Є. Бараняк // Збірник тез доповідей X наук.-прак. конф. наук.-педагог. працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (Львів, 31 березня-5 квітня 2014 р.) / Ін-т підприємництва та перспективних технологій НУЛП. – Львів, 2014. – 443 с. – С. 312-316.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:331.55(477.8)
Теслюк Р. Т. Регіональні особливості сучасних міграційних процесів у Західному регіоні України / Р. Т. Теслюк, І. Є. Бараняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 309-317.

Літер.: 4


Проаналізовано регіональні особливості внутрішніх та зовнішніх стаціонарних міграцій в західних областях України. Визначено головні центри притягання та відтоку населення, виявлено та узагальнено сучасні тенденції в інтенсивності та направленості міграцій в районах та містах Західної України. 
внутрішньорегіональна міграція, зовнішня міграція, Західний регіон України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.55:332.1:303.094.5(477.83)
Бараняк І. Є. Міграційні процеси як передумова формування структури територіальної міграційної системи: оцінка інтенсивності (на прикладі Львівської області) / І. Є. Бараняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 217-224.

Літер.: 2


Досліджено особливості розвитку міграційних процесів у Львівській територіальній міграційній системі. Проаналізовано мобільність населення за напрямами міграції. Визначено регіони-донори і реципієнти Львівщини за показником сальдо міграції. Досліджено структуру Львівської територіальної міграційної системи. Проведений аналіз рівномірності розподілу міграційних потоків емігрантів та іммігрантів та їх збалансованість за допомогою системи відносних показників. 
міграція, територіальна міграційна система, міграційні потоки Пітюлич М. М. Прогнозна оцінка демографічного розвитку в Закарпатській області / М. М. Пітюлич, І. Є. Бараняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 6(40). – С. 171-176.


Веб-майстер П. Попадюк