Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Борщевський Віктор ВалентиновичВаврик Антоніна Йосипівна
Ваврик Антонина Иосифовна
Vavryk Antonina Yosypivna

Ступінь, звання:

кандидат психологічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Народилась

19.02.1955.

Здобутки:

кандидат психологічних наук.

Досвід роботи:

науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону (-2012-2013, к. 317) Інституту регіональних досліджень НАН України (до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

2012Файл Adobe Reader Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону України : наукова доповідь / наук. ред. В. В. Борщевський ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 57 с. (повний текст)
Джерел: 57

Пропонована наукова доповідь підготована за результатами наукового дослідження, ґрунтованого на виявленні проблем і перспектив інноваційного розвитку сільських територій Карпатського регіону. Результати цього дослідження адаптовані до інноваційних потреб сільських територій України на основі відповідної систематизації та узагальнення отриманих даних.
Авторський колектив: В. В. Борщевський, І. М. Куліш, Я. В. Шевчук, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, В. А. Чемерис, І. В. Коваль

2011Файл Adobe Reader УДК 332.122:338.43(477.8)
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) : науково-аналітична доповідь / В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2011. – 60 с. (повний текст)

В доповіді розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій Україні, а також виявлено основні чинникивпливу на формування та використання виробничого і соціального потенціалу українського села в умовах ринкових трансформацій. Проаналізовано демографічні, економічні та інституційні аспекти функціонування сільських територій України. Узагальнено досвід країн ЄС щодо стимулювання розвитку сільських територій, а також окреслено основні напрями державної політики щодо вирішення існуючих проблем. Сформульовано пропозиції для органів державної влади і місцевого самоврядування.
Ключові слова: розвиток, сільські території, Україна, Карпатський регіон, проблеми, перспективи

Статті

2022

2021Репозитарій ІРД НАНУ Борщевський В. В. Нове дослідження з питань розвитку транскордонного співробітництва. Регіональна економіка. 2021. №4(102). С. 84-85. URL: http://re.gov.ua/doi/re2021.04.084_u.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:339.92, JEL R11, F01
Борщевський В. В. Сучасні тенденції ендогенного розвитку регіонів у контексті впливу глобалізаційних чинників. Регіональна економіка. 2021. №4(102). С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-4-1.

Літер.: 14Репозитарій ІРД НАНУ УДК [339.33+339.37]:35.072.22:338.46; JEL L81, О24
Борщевський В. В. Механізми детінізації послуг у сфері оптової та роздрібної торгівлі. Регіональна економіка. 2021. №2(100). С. 178-185. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-16.

Літер.: 12Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:911.375]:338.244.47(477.83); JEL R58
Борщевський В. В. Структурна політика великих міст на сучасному етапі децентралізації (на прикладі Львівської ОТГ). Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 5-14. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-1.

Літер.: 14

2020Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.4:[332.122:911.375](477.8); JEL R58
Борщевський В. В. Механізми підвищення ефективності структурних трансформацій в економіці великих міст Західного регіону України. Регіональна економіка. 2020. №3(97). С. 5-13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-3-1.

Літер.: 11Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:[339.33+339.33]:343.72(477); JEL R19
Борщевський В. В. Детінізація оптової та роздрібної торгівлі регіонів України як чинник підвищення ефективності використання потенціалу їх розвитку. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 22-32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-3.

Літер.: 9


Веб-майстер П. Попадюк