Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Казьмір Любомир ПавловичКазьмір Любомир Павлович
Kazmir Lyubomyr Pavlovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 223

Контакти:

box5@ukr.net

Сторінки:

0 10

Народився

25.06.1965.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1989, механіко-математичний факультет, кваліфікація – математик, викладач),
Львівський державний аграрний університет (2002, спеціальність – землевпорядкування та кадастр, кваліфікація – інженер-землевпорядник).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2015, спеціальність – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, установа: Інститут агроекології і природокористування НААН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Ступень Михайло Григорович, тема: «Організаційно-економічні засади екологічно збалансованого сільськогосподарського землекористування»).

Досвід роботи:

інженер-математик, математик І категорії (1989–2004) Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;
інженер (за сумісництвом, 1998–2003) Західного НДІ землеустрою і земельного кадастру Львівського державного аграрного університету;
молодший науковий співробітник (2004), науковий співробітник (05.2018) сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики (до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, до 2005 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління),
молодший науковий співробітник (09.2017),
науковий співробітник (05.2018) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва,
науковий співробітник (02.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

  • соціально-економічні аспекти просторового розвитку сільських територій як багатофункціональних систем;
  • аналіз державної просторової політики в умовах становлення ринкової економіки;
  • розвиток теоретико-методологічних засад землевпорядкування;
  • організаційно-економічне забезпечення екологічно збалансованого сільськогосподарського землекористування;
  • дослідження метрополізаційних процесів та специфіки формування і розвитку метрополійних субрегіонів.

Опубліковано:

понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

2008Файл Adobe Reader УДК 332.12
Вох Ф. Просторова структура сільських територій Польщі та стратегічні напрями її удосконалення / Ф. Вох, Л. Казьмір // Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр. – 2008. – № 11. – С. 32-42.

Джерел: 32 

Проаналізовано сучасний стан та регіональну неоднорідність структури сільськогосподарського виробничого простору Польщі. Розглянуто основні стратегічні перспективи просторового розвитку сільських територій і земельної політики Польщі після її вступу в Європейський Союз у травні 2004 року. 
сільські території, багатофункціональний розвиток, система землекористування, сільське господарство, сільськогосподарський виробничий простір, просторова структура 

2003Kazmir P. Optymalizacja infrastruktury ekologicznej obszarow wiejskich na ukrainsko-polskim pograniczu w aspekcie teoretycznym [Оптимізація екологічної інфраструктури сільських територій на українсько-польському прикордонні в теоретичному аспекті] / P. Kazmir, M. Drozdiak, L. Kazmir // Inzynieria Rolnicza. – 2003. – Nr 3. – T. II. – S. 135-149.

1993Kaz'mir L. P. Solution of heat-conduction problems for thin shells and plates by application of a generalized variational approach / Yu. D. Zozulyak, L. P. Kaz'mir / L. P. Kaz'mir // Journal of Soviet Mathematics [Springer]. – 1993. – Vol. 67, Issue 5. – P. 3326–3330.


Веб-майстер П. Попадюк