Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Мельник Мар'яна ІванівнаМельник Мар'яна Іванівна
Melnyk Maryana Ivanivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

завідувач відділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 207

Контакти:

mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:

3 19 1

Народилась

24.12.1975, м. Львів.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2001, економічний факультет, спеціальність – фінанси і кредит),
докторантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2010).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2005, спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону»),
старший науковий співробітник (2011, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук (2013, спеціальність – економіка та управління національним господарством, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант доктор економічних наук, професор Мокій Анатолій Іванович, тема: «Формування і пріоритети розвитку бізнес-середовища України в процесі інституційних трансформацій»),
професор (2016, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

аспірант (та економіст за сумісництвом) (11.2001), молодший науковий співробітник (01.2005) відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління;
науковий співробітник (01.2006), старший науковий співробітник (04.2007), завідувач (06.2013) відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку;
завідувач (04.2014) відділу просторового розвитку (до 02.2019 сектору просторового розвитку) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
доцент (09.2009-08.2013) кафедри фінансів, кредиту та страхування (за сумісництвом), Львівський торговельно-економічний університет;
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

 • просторовий розвиток та організація економіки територіально-суспільних систем різних рівнів (громад, міст, регіонів) в контексті їх суспільної віддачі, соціальної та економічної резільєнтності в умовах глобальних викликів і шоків;
 • просторові та структурно-функціональні трансформації і дисбаланси соціально-економічного розвитку, капіталізація територій;
 • підприємницький потенціал та формування сприятливого ділового (в т.ч. інвестиційного) клімату на національному, регіональному та локальному рівнях;
 • регіональна та локальна політика, стратегічне проектування розвитку регіонів та територіальних громад, механізми забезпечення його ефективності;
 • проблеми функціонування міських територіальних громад та сучасні тенденції розвитку урбаністичних процесів.

Досягнення:

 1. Медаль Української федерації вчених за перспективні наукові дослідження в галузі гуманітарних наук в рамках проєкту «Інтелектуальне майбутнє України» (2006).
 2. Володар грантів від Президії НАН України для молодих вчених (2006-2008).
 3. Лауреат премії Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України (2010).
 4. Подяка «За багаторічну сумлінну працю і вагомі наукові здобутки» з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014).
 5. Подяка Міського голови м. Львова за вагомий внесок у наукове забезпечення розробки програмних і стратегічних документів розвитку м. Львова та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014).
 6. Грамота Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2015).
 7. Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих вчених і визнаних фахівців (2016).

Опубліковано:

понад 200 наукових праць, з них 4 одноосібних та понад 20 колективних монографій, 6 навчальних посібників, низка статей у міжнародних та провідних вітчизняних фахових виданнях (індексованих у SCOPUS, WoS, Copernicus та інших міжнародних базах).

Інші дані:

тут.

Основні публікації:

тут.Мельник М. І. Напрями вдосконалення податкового контролю в умовах підвищення ефективності адміністрування податків в Україні / М. І. Мельник, І. В. Лещух // Економічні інновації : зб. наук. пр. / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; редкол.: Б. В. Буркинський (відп. ред.). – Одеса, 2014. – Вип. 57. Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – 2013. – C. 232-242.

2013Мельник М. І. Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних метрополій / М. І. Мельник, С. Д. Щеглюк // Вісник економічної науки України : наук. журн. – 2013. – №2(24). – С. 94-97.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 911.3
Мельник М. І. Вплив регіональної метрополії на структуризацію простору: центро-периферійний вимір / М. І. Мельник, І. В. Лещух, О. М. Синютка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 46-60.

Літер.: 13


Проведено комплексну оцінку інтенсивність впливу метрополійного центру (консолідуючого ядра суспільної і ділової активності) на соціально-економічний розвиток районів Львівської області, враховуючи їх територіальну близькість. Крім того, встановлено, що глибина проникнення імпульсів розвитку, генерованих метрополійним центром в просторовому аспекті є різною і залежить, в першу чергу, від абсорбційної здатності їх економік до сприйняття технологічних, управлінських і соціальних інновацій, наявності відповідних умов і ресурсів розвитку. 
метрополізація, регіональна метрополія, метрополійний центр, метрополійний простір, метрополійні функції, периферія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.15:771
Мельник М. І. Роль метрополізації в організації економічного простору: функціональний аспект / М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 3-14.

Літер.: 12


Розглядаються особливості метрополізації як домінантної тенденції організації економічного простору. Показана залежність розвитку прилеглої території від рівня розвитку головних міст-метрополісів, складності та різноманітності їх функціонального статусу. Здійснено огляд існуючих концептуальних засад визначення регіональних метрополій та удосконалено підходи до класифікації їх метрополійних функцій. 
метрополізація, місто-метрополіс, агломерація, урбанізація, регіональна метрополія, метрополійний простір, метрополійні функції Melnyk M. Strategy of forming socially oriented business environment [Стратегія формування соціально-орієнтованого бізнес-середовища] / M. Melnyk // Determinants and sources of development of enterprises in the region / R. Fedan, K. Szara (Eds.). – Rzeszow: Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2013. – С. 123-132.Файл Adobe Reader Мельник М. І. Strategy of development of socially oriented business environment city of Lvov [Стратегія розвитку соціально-орієнтованого бізнес-середовища міста Львова] / М. І. Мельник // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – №4. – С. 50-55. 

Обґрунтовано стратегічні пріоритети та рекомендації щодо формування і розвитку соціально орієнтованого бізнес-середовища; запропонована авторська концепція формування соціально орієнтованого бізнес-середовища, яка базується на визначенні його системних характеристик, рівнів, принципів, критеріїв, передумов розвитку. Стратегія розвитку соціально орієнтованого бізнес-середовища містить організаційно-економічні інструменти стимулювання соціальної відповідальності та згуртованості бізнесу, держави і суспільства, підвищення престижу і інституціалізації соціально відповідальної культури поведінки економічних суб'єктів. 
бізнес-середовище, соціальна відповідальність і згуртованість, соціально орієнтоване бізнес-середовище, стратегія формування соціально орієнтованого бізнес-середовища 

2012Файл Adobe Reader Мельник М. І. Інституційно-організаційні механізми зміцнення безпеки бізнес-середовища України / М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 325-335. 

Запропоновано шляхи подолання корупції з метою зміцнення безпеки вітчизняного бізнес-середовища. Визначено стратегічні цілі управління та запропоновано інституційно-корпоративний механізм протидії рейдерським захопленням в Україні, включаючи комплекс інструментів превентивного та активного захисту, формування інституційно-правового середовища. 
бізнес-середовище, корупція, рейдерство, інституційно-організаційний механізм зміцнення безпеки 

2011Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Удосконалення інформаційного супроводу соціально-економічного розвитку малих міст України / С. Д. Щеглюк, М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 4(90). Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку. – С. 13-27. 

Проаналізовано сучасний стан інформаційного забезпечення розвитку малих міст на основі показників моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст і селищ. Оцінено сукупність показників даного моніторингу з позицій достатності відображення стану розвитку міст та своєчасного виявлення негативних тенденцій. Запропоновано напрями покращення системи показників, які ґрунтуються на даних анкетування міських голів та керівників підприємств. 
моніторинг соціально-економічного розвитку, показники, інформаційна система, малі иіста Файл Adobe Reader Мельник М. І. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні / М. І. Мельник // Економіст. – 2011. – №5. – С. 28-32.

2010Файл Adobe Reader Мельник М. І. Трансформація підходів до формування вітчизняного бізнес-середовища в умовах глобалізації: духовні аспекти / М. І. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – C. 504-518. 

Актуалізовано духовні, зокрема християнські підходи та принципи формування бізнес-середовища в Україні як базової передумови інтеграційних процесів в світове громадянське суспільство та ефективного партнерства вітчизняного бізнесу на міжнародній арені в умовах глобалізації. Проведено емпіричні дослідження взаємозалежності важливих показників соціально-економічного розвитку від релігійного чинника в Україні за 2003-2008 роки. 
духовність, бізнес-середовище, християнська мораль, релігійність 


Веб-майстер П. Попадюк