Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Мікула Надія АнатоліївнаМікула Надія Анатоліївна
Микула Надежда Анатольевна
Mikula Nadiya Anatoliyivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Контакти:

miknad@ukr.net

Сторінки:

Народилась

22.12.1951.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут (факультет прикладної математики).

Здобутки:

кандидат економічних наук, доктор економічних наук (2005, ІРД НАНУ, 08.10.01, "Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України"), професор.

Трудова діяльність:

старший науковий співробітник (-2002-), завідувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва (-2012-2013) Інституту регіональних досліджень НАН України (до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
головний науковий співробітник (2013-2014-) ЛРФ НІСД;
директор Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції (2014-2015-, http://znc.com.ua/_org/icci/ukr/events/index.htm);
віце-президент

2010Файл Adobe Reader УДК 339.92(1-04)(083.132)
Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва / заг. ред.: Н. А. Мікула ; Н. А. Мікула, В. В. Толкованов, В. В. Демченко, І. Р. Тимечко та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – 150 с. (повний текст)

Рекомендації щодо впровадження нових форм транскордонного співробітництва містять пропозиції щодо виявлення транскордонних кластерів та кластерних ініціатив; формалізації прикордонної торгівлі з урахуванням досвіду її організації суміжними країнами;, розвитку транскордонного партнерства та європейських угрупувань територіального співробітництва.
Рекомендуються фахівцям центральних органів влади та суб'єктів транскордонного співробітництва - територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих органів виконавчої влади, науковцям і викладачам, всім, хто цікавиться проблемами розвитку транскордонних регіонів.
Колектив авторів: Н. А. Мікула, В. В. Толкованов, В. В. Демченко, І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв, О. П. Жук, О. З. Федоришин, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, М. О. Гусєва.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, впровадження нових форм, рекомендації

2009Файл Adobe Reader УДК 339.94:332.135
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва : матеріали круглого столу 28 квітня 2009 р., м. Львів / відп. ред. Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 109 с. (фрагмент)

28 квітня 2009 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл «Розвиток нових форм транскордонного співробітництва», у якому взяли участь науковці відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва ІРД НАН України, кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки, а також кафедри міжнародної економіки та маркетингу Тернопільського Інституту соціальних та інформаційних технологій. Під час дискусії обговорювалися сучасні поблеми виникнення та розвитку нових форм транскордонного співробітництва у Європейському Союзі, висловлювалися рекомендації щодо перспектив в Україні.
Матеріали круглого столу можуть бути корисними для науковців та аналітиків, представників органів державної влади, керівників підприємств, громадських організацій, викладачів та студентів економічних спеціальностей.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, нові форми, розвиток

Статті

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:332.1
Мікула Н. А. Єврорегіональне співробітництво в системі транскордонної співпраці / Н. А. Мікула, Я. Я. Калат // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 28-38.

Літер.: 15


Єврорегіональне співробітництво є особливою формою міжнародної співпраці, яке значною мірою залежить від визначення державою місця та ролі регіонів у національній економіці. Адже нормативно-правове забезпечення розвитку регіонів і повноваження органів місцевого самоврядування безпосередньо впливають на розвиток транскордонних відносин. Проаналізовано основні компоненти системи транскордонного співробітництва, що дало змогу визначити місце та роль єврорегіонального співробітництва в цій системі. Крім того, охарактеризовано основні форми транскордонної співпраці, які ефективно функціонують у країнах ЄС і поступово впроваджуються в Україні. Також визначено основні характерні риси єврорегіонального співробітництва. Обґрунтовано і запропоновано нове визначення поняття «єврорегіональне співробітництво». Результати дослідження покращують розуміння ролі єврорегіонального співробітництва у системі транскордонної взаємодії та розвитку євроінтеграційних процесів. 
транскордонне співробітництво, єврорегіональне співробітництво, єврорегіон, транскордонний регіон, транскордонний простір, транскордонний кластер Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.94
Мікула Н. А. Організаційно-економічні механізми активізації транскордонного співробітництва західними регіонами України / Н. А. Мікула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 172-180.

Літер.: 7


Висвітлені основні організаційно-економічні механізми, дія яких спрямована на створення сприятливих умов ефективної та взаємовигідної співпраці суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва задля підвищення соціально-економічного розвитку та рівня життя мешканців. Обґрунтовано напрями державної політики щодо удосконалення означених механізмів, зокрема для подолання викликів та загроз, які виникають у транскордонному просторі України та ЄС. 
транскордонне співробітництво, регіональна політика, організаційно-економічні механізми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146.2: 332.122.5
Мікула Н. А. Механізми забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі / Н. А. Мікула, Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 239-249.

Літер.: 5


Окреслено теоретичні засади розробки механізмів забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі. Зокрема, узагальнено підходи до сутності транскордонного простору та конкурентоспроможності в транскордонному просторі. Акцентується увага на необхідності побудови спільних і зближенні наявних механізмів забезпечення конкурентоспроможності у транскордонному просторі та ролі влади в цих процесах. Виявлено, що забезпечення конкурентоспроможності у транскордонному просторі відбуватиметься шляхом запозичення чи поширення дії наявних механізмів конкурентоспроможності з / на сусідні території або / та формування нових спільних механізмів у транскордонному регіоні для набуття останнім конкурентних переваг. Так, у статті пропонується підхід до забезпечення конкурентоспроможності в транскордонному просторі шляхом конвергенції правових та організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності з кожного боку кордону. 
транскордонний простір, конкурентоспроможність, механізм, механізми забезпечення конкурентоспроможності Кравців В. С. Науковий інформаційно-статистичний транскордонний кластер «Інфостат Україна-Польща» / В. С. Кравців, Н. А. Мікула // Оптимізація транскордонної статистики : зб. наук. пр. / Інститут транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – С. 166-172.

2013Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Мікула Н. А. Механізми взаємодії суб’єктів регіонального освітнього менеджменту в транскордонному просторі України / Н. А. Мікула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 305-315.

Літер.: 12


Розглядаються функції регіонального освітнього менеджменту в системі забезпечення взаємодії суб’єктів співпраці у транскордонному просторі. Визначена роль і місце структур освітнього менеджменту при формуванні економіки, що базується на знаннях. Обгрунтовано основні напрями удосконалення механізмів взаємодії регіонального освітнього менеджменту у транскордонному просторі. 
суб’єкти регіонального менеджменту, освітній менеджмент, механізми взаємодії, прикордонний регіон, транскордонний простір 

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Обговорення Національної доповіді "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 242-245.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (основні положення проекту) / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 7-19.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Концептуальні підходи до дослідження кон'юнктури транскордонного ринку / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак, І. Р. Тимечко, М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2010. – №2(56). – С. 17-22. 

Визначено сутність транскордонного ринку та його місце в системі регіональних та міжнародних ринків. Розкрито особливості транскордонного регіону, які впливають на функціонування транскордонного ринку. Запропоновано концептуальні підходи до дослідження кон’юнктури транскордонного ринку, які охоплюють принципи, основні завдання дослідження, алгоритм здійснення аналізу, джерела інформації та методи з метою виявлення і аналізу тенденцій, чинників і умов, що впливають на розвиток конкурентного середовища в транскордонному регіоні. Відображені основні положення можуть бути використані для методичних рекомендацій аналізу кон’юнктури транскордонного ринку. 
транскордонний регіон, транскордонний ринок, прикордонний регіон, регіональний ринок, кон’юнктура транскордонного ринку, транскордонне співробітництво 


Веб-майстер П. Попадюк