Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Попадинець Назарій МиколайовичПопадинець Назарій Миколайович
Popadynets Nazariy Mykolayovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший дослідник

Посада:

старший науковий співробітник; доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 313; НУЛП, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, кафедра економіки та маркетингу

Контакти:

popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

13 19 7

Народився

31.07.1987 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Тернопільський національний економічний університет (2004-2009, магістратура з відзнакою, спеціальність – облік і аудит),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2009-2012, спеціальність – економіка та управління національним господарством).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2013, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Ужгородський національний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України»);
доктор економічних наук (2021, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Львівський торговельно-економічний університет, науковий консультант д.е.н, професор Шульц Світлана Леонідівна, тема: «Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів»);
старший дослідник (04.2015).

Досвід роботи:

аспірант (2009), інженер (2011), інженер першої категорії (11.2012), молодший науковий співробітник (06.2013), науковий співробітник (02.2015), старший науковий співробітник (11.2017) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
відповідальний секретар науково-практичного журналу «Регіональна економіка»;
доцент кафедри економіки та маркетингу, заступник директора з науково-педагогічної роботи ВСП «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій» Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

аграрний сектор;
внутрішній ринок;
внутрішня торгівля;
структурна регіональна політика;
лісова промисловість.

Досягнення:

Грамота президії Національної академії наук України за цикл праць «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України» (2014 р.).
Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2014 р.).
Стипендія Президента України для молодих учених (2014-2016 рр.).

Опубліковано:

понад 100 наукових публікацій, серед них 5 монографій (1 одноосібна), 1 навчальний підручник.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 123-133. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-13.

Літер.: 18

2019УДК 330.15:352/354:338.244.47(477); JEL O13, O18, R58
Попадинець Н. М., Патицька Х. О., Лещух І. В. Сучасні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад в Україні в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-1.

Літер.: 17


Систематизовано наукові підходи до класифікації природно-ресурсного потенціалу територіальної громади та розкрито його сутність. Сформовано структуру природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Визначено основні проблеми використання природно-ресурсного потенціалу територіальних громад. Охарактеризовано концептуально-структурну модель природно-ресурсного потенціалу територіальної громади. Досліджено основні аспекти формування сучасного фінансово-економічного механізму капіталізації природних ресурсів громади. Встановлено, що природно-ресурсний потенціал територіальних громад дає можливість покращити рівень фінансової спроможності громади шляхом наповнення місцевих бюджетів через розвиток відповідних територій. Запропоновано підходи до покращення ефективності використання природних ресурсів територіальними громадами в умовах децентралізації влади в Україні. 
децентралізація влади, природно-ресурсний потенціал, територіальні громади, фінансово-економічний механізм капіталізації, місцеві бюджети УДК 332.122:[330.322+330.341.1]:330.837; JEL M11, O14, O16, R58
Луцків О. М., Попадинець Н. М. Проблеми інституційно-організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку в регіоні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 1(135). С. 33-37. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-1-7.

Літер.: 10


Досліджено проблеми інституційної підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку в регіоні. Проаналізовано нормативно-правову і законодавчу базу забезпечення інноваційної діяльності та запропоновано шляхи її коригування. Виокремлено суб’єкти інституційного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності. Вивчено проблеми у сфері інституційного забезпечення інноваційного розвитку та інституційний інструментарій економічної політики держави. Охарактеризовано основні інститути інноваційної діяльності. Проаналізовано європейський досвід інституційної підтримки та стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів. 
інституційне забезпечення, інституційні зміни, інституції, інвестиційно-інноваційний розвиток, нормативно-правова база, інноваційна інфраструктура Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13.029; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Сутність маркетингової діяльності в системі організації забезпечення споживчими товарами внутрішнього ринку. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 127-136. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-12.

Літер.: 11

2018УДК 339.137; JEL L81, L83
Попадинець Н. М. Вплив торгівлі на розвиток туристичного кластера в регіоні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 23-26. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.026_u.

Літер.: 9


Встановлено суть кластерного підходу у формуванні туристичного кластера в регіоні. Визначено структуру туристичних кластерів у регіоні. Установлено міжгалузеві зв’язки між підприємствами різних видів економічної діяльності, які є необхідними у формуванні туристичного кластера в регіоні. Досліджено напрями взаємодії оптово-роздрібної торгівлі товарами та послугами та їх роль у формування лісопромислового кластера. Обґрунтовано роль туристичних кластерів у підвищенні конкурентоспроможності регіонів. 
внутрішній ринок, торгівля, туристична сфера, туристичний кластер, конкурентоспроможність УДК 332.1:001.891.7:620.92; JEL R11
Попадинець Н. М., Процишин О. Р. Проблеми реалізації моніторингу регіональних і місцевих стратегій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 32-36. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.036_u.

Літер.: 10


З’ясовано зміст і завдання реалізації моніторингу стратегій регіонального та місцевого рівнів. Проаналізовано законодавчі акти в частині узаконення системи моніторингу. Досліджено наявні моделі та алгоритм моніторингу виконання стратегічних планів. Визначено відмінності моніторингу від стандартної статистичної технології. Встановлено, що основною метою моніторингу стратегій є збір, вивчення і підготовка інформації для прийняття і аналізу економічних рішень на різних рівнях управління. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення процесу реалізації моніторингу регіональних і місцевих стратегій. 
децентралізація, інформаційна база, моніторинг, оцінювання, регіональні і місцеві стратегії УДК 334.716:664; JEL L10, L60
Попадинець Н. М. Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 82-85. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.085_u.

Літер.: 4


Досліджено особливості функціонування підприємств харчової промисловості та питання запровадження стратегічного планування для їхньої ефективної діяльності. Розглянуто етапи процесу стратегічного планування діяльності і розвитку підприємств харчової промисловості в контексті забезпечення його конкурентоспроможності. Обґрунтовано необхідність стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості та визначено основ ні передумови до такого їх переходу. Запропоновано заходи щодо забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості та підвищення їхньої конкурентоспроможності. 
ефективна діяльність, конкурентні переваги, стратегічне планування, стратегічний потенціал, харчова промисловість УДК 339.3:630*6; JEL R13, L73, Q23
Попадинець Н. М. Роль спеціалізованих організацій у розвитку лісопромисловості регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 69-76. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.076_u.

Літер.: 9


Визначено структуру лісової промисловості в регіоні за такими видами економічної діяльності: лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно-паперова, лісохімічна промисловості та меблеве виробництво. Установлено міжгалузеві зв’язки лісової промисловості в регіоні і зв’язки, що реалізують організаційно-економічні відносини лісової промисловості у торгівлі на внутрішньому ринку. Встановлено, що лісозаготівельна та лісопереробна промисловості як постачальник своєї продукції і споживач продукції інших галузей пов’язані практично з усіма сферами виробничо-економічної діяльності, що обумовлює торговельні операції між ними на основі системи внутрішньоринкових зв’язків і формує попит і пропозицію продукції на внутрішньому ринку України. Досліджено напрями взаємодії внутрішньої торгівлі та лісової промисловості, визначено вплив екзогенних та ендогенних чинників у розвитку лісової промисловості в регіоні. Визначено, що спеціалізованими організаціями в розвитку лісової промисловості в регіоні можуть бути холдинги та кластери. Доведено, що базовою стратегією розвитку лісової промисловості в регіоні та підвищення конкурентоспроможної її продукції є формування кластерів. 
внутрішній ринок, лісова промисловість, кластер, конкурентоспроможність, холдинг Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.3:330.567.2/.4; JEL L10, L11, L51, L81
Попадинець Н. М. Сучасні тенденції розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 75-79. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.075_u.php.

Літер.: 6

2017УДК 330.101.54:339.942:339.544-048.93(1-04)
Притула Х. М., Калат Я. Я., Попадинець Н. М. Особливості формування тіньового сектору в економіці прикордонних регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 72-77. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.077_u.

Літер.: 15


У статті окреслено тенденції соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів в умовах лібералізації ринків товарів і послуг, праці, капіталу тощо. Розкрито основні виклики, які постали перед прикордонними територіями в умовах нестабільного економічного зростання. Наведено результати експертного опитування представників органів місцевого самоврядування щодо причин і рівня тінізації економіки прикордонних територій. Досліджено вплив прикордонної торгівлі на тінізацію господарської діяльності у прикордонні. Запропоновано напрями детінізації економіки прикордонних регіонів. 
прикордонні регіони, тіньовий сектор, прикордонна торгівля, євроінтеграційні процеси 


Веб-майстер П. Попадюк