Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Попадинець Назарій МиколайовичПопадинець Назарій Миколайович
Popadynets Nazariy Mykolayovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший дослідник

Посада:

старший науковий співробітник; доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 313; НУЛП, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, кафедра економіки та маркетингу

Контакти:

popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

13 19 7

Народився

31.07.1987 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Тернопільський національний економічний університет (2004-2009, магістратура з відзнакою, спеціальність – облік і аудит),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2009-2012, спеціальність – економіка та управління національним господарством).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2013, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Ужгородський національний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України»);
доктор економічних наук (2021, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Львівський торговельно-економічний університет, науковий консультант д.е.н, професор Шульц Світлана Леонідівна, тема: «Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів»);
старший дослідник (04.2015).

Досвід роботи:

аспірант (2009), інженер (2011), інженер першої категорії (11.2012), молодший науковий співробітник (06.2013), науковий співробітник (02.2015), старший науковий співробітник (11.2017) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
відповідальний секретар науково-практичного журналу «Регіональна економіка»;
доцент кафедри економіки та маркетингу, заступник директора з науково-педагогічної роботи ВСП «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій» Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

аграрний сектор;
внутрішній ринок;
внутрішня торгівля;
структурна регіональна політика;
лісова промисловість.

Досягнення:

Грамота президії Національної академії наук України за цикл праць «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України» (2014 р.).
Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2014 р.).
Стипендія Президента України для молодих учених (2014-2016 рр.).

Опубліковано:

понад 100 наукових публікацій, серед них 5 монографій (1 одноосібна), 1 навчальний підручник.УДК 338.2:332.1
Попадинець Н. М. Роль стратегічного планування в економічному розвитку регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 16-19. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.019_u.

Літер.: 11


Проаналізовано основні проблеми процесів стратегічного планування розвитку регіону. Досліджено чинники стратегічного планування регіонального розвитку на прикладі зарубіжного досвіду. Визначено принципи стратегічного планування в економічному розвитку регіону. Виокремлено основні етапи стратегічного планування. 
регіон, стратегічне планування, індикатори реалізації стратегій, інструменти стратегічного планування 

2016Файл Adobe Reader УДК 338.2:334.012(477)
Попадинець Н. М. Концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації в сучасних умовах / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 25-27.

Літер.: 7


У статті окреслено сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчої кооперації в Україні. Визначено концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації. Висвітлено основні проблеми ефективної діяльності підприємств споживчої кооперації та запропоновано шляхи їх вирішення. 
ефективність, конкурентоспроможність, підприємства, регулювання, споживча кооперація Файл Adobe Reader УДК 330.1(477)
Попадинець Н. М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 20-23.

Літер.: 13


Досліджено наукові підходи до виділення сутнісних ознак поняття «економічна безпека» і дано узагальнене визначення поняття «економічна безпека». Виділено низку чинників, які є потенційною загрозою економічній безпеці України. Визначено основні критерії оцінки та основні складові економічної безпеки. Охарактеризовано предмет, об’єкт і суб’єкт економічної безпеки. Запропоновано напрям щодо ефективності забезпечення економічної безпеки України. 
економічна безпека, законодавство, наукові підходи, об’єкт, суб’єкт, чинники Файл Adobe Reader УДК 339.162
Попадинець Н. М. Основні тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі в сільській місцевості / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 16-19.

Літер.: 7


У статті розглянуто основні питання, пов’язані з формуванням і функціонуванням роздрібної торгівлі в сільській місцевості. Визначено основні чинники впливу на її розвиток. На основі проведеного аналізу визначено основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі. Встановлено, що впродовж 2005-2014 рр. відбулося значне скорочення об’єктів роздрібної торгівлі. Результати дослідження показали, що роздрібний товарообіг у розрахунку на одну особу в розрізі регіонів мав найнижчий показник у селах Львівської, Луганської та Сумської областей, тобто це території, які вирізняються переважно невеликими селами з невисокою людністю. Натомість лідером було визначено Київську область, яка за весь досліджуваний період залишалась на першому місці. Сформульовано проблеми, які необхідно вирішити для ефективного функціонування об’єктів роздрібної торгівлі та максимального задоволення потреб сільського населення відповідними послугами. Запропоновано заходи, реалізація яких призведе до покращення якості функціонування роздрібної торгівлі в сільській місцевості. 
магазини, приватні підприємства, роздрібна торгівля, сільська місцевість, товарообіг УДК 339.3:[338.45:620.9](477)
Popadynets N. M. Development of the market of solid biofuel in Ukraine under current conditions [Розвиток внутрішнього ринку твердого біопалива України в сучасних умовах] / N. M. Popadynets, Yu. V. Maksymiv // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 93-96. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 14 

Проаналізовано внутрішній ринок твердого біопалива за товарними групами (паливні брикети та гранули з деревини) та групами споживачів (домогосподарства та підприємства). Доведено, що для зміцнення енергетичної безпеки України необхідно розвивати вітчизняне виробництво твердого біопалива, яке має бути спрямоване на забезпечення внутрішнього ринку, а не на експорт. Окреслено заходи державної політики, які здатні стимулювати наявний потенціал деревообробних і сільськогосподарських підприємств для виробництва твердого біопалива та попит на цю продукції серед споживачів. 
альтернативні джерела енергії; брикети; внутрішній ринок; гранули; енергетична безпека; енергозабезпечення; тверде біопаливо 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.3
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок: підходи до визначення / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 124-129.

Літер.: 16


На основі аналізу теоретико-методологічних джерел вітчизняних і зарубіжних учених систематизовано та узагальнено поняття «внутрішній ринок». З’ясовано його сутність і значення в національній економіці. Визначено типи ринків і їх взаємодію, розкрито функції та види внутрішнього ринку, а також досліджено та проаналізовано історичний досвід становлення значення внутрішнього ринку. 
внутрішній ринок, галузеві ринки, місцеві ринки, регіональні ринки, теорії ринку 


Веб-майстер П. Попадюк