Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Шевчук Любов Теодорівна

Доктор економічних наук, професор.

Народилась 9 березня 1951 р. у м. Львові.

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю "географія, соціальна й економічна географія" (1973).

Навчалась в аспірантурі Інституту економіки АН УРСР (1982-1986).

Кандидат економічних наук (1987). Тема кандидатської дисертації: "Раціональне використання трудових ресурсів в малих містах зони впливу великого міста (на матеріалах малих міст в зоні впливу міста Львова".

Доктор економічних наук (2005). Тема докторської дисертації: "Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні".

Працювала на посадах інженера-економіста, старшого інженера-економіста, згодом — головного спеціаліста-економіста.

Серед напрямків наукових пошуків Л.Т. Шевчук особливу увагу приділено дослідженню стратегічних засад розвитку регіонів, міст і районів, аналізу проблем використання трудового потенціалу, вивченню проблем індивідуального та суспільного здоров'я, збереженню генофонду нації, формуванню здорового способу життя, дослідженню систем соціально-культурного обслуговування населення та найрізноманітніших проблем регіоналістики.

Автор понад 220-ти наукових та науково-методичних публікацій, монографій, посібників, публікацій у виданнях інших держав. Деякі з них: "Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз", "Розміщення продуктивних сил", "Проблеми становлення і розвитку менеджменту в контексті регіональної та містобудівельної політики", "Фактори трудової мотивацiї i мотивацiйного механiзму", "Ресурсний потенцiал культури i активiзацiя людського фактора", "Підходи до дослідження трудового потенціалу в умовах трансформації економіки на зламі ХХ і ХХІ століть", "Фінляндія: соціально-економіко-географічна характеристика", "Transformation of the sphere of services in postsocislist Ukraine: social & economical and city buildings aspects", "Социально-экономические поля как новые приоритеты в изучении эволюции городских систем: Теоретические аспекти, практическое значение в период современного кризиса", "Сакральна географія", "Contamination of the Environment and Public Health: Arguments for International Collaboration".

Л.Т. Шевчук — член редакційної колегії Всеукраїнського науково-виробничого журналу "Сталий розвиток економіки".

Пошук публікацій Шевчук Л.Т. в бібліотеці


Веб-майстер П. Попадюк