Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Стадницький Юрій ІвановичСтадницький Юрій Іванович
Stadnytskyy Yuriy Ivanovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 215

Контакти:

stadnytskyj@ukr.net, yurijs@tu.kielce.pl

Сторінки:

1 10

Народився

21.07.1962, м. Львів.

Освіта:

Національний університет "Львівська політехніка" (1979-1984, спеціальність – інженер-економіст),
аспірантура – Національний університет "Львівська політехніка" (1987-1990, спеціальність – економіка і організація підприємства).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1990, тема: «Економічна ефективність заміни металевих труб пластмасовими»),
доктор економічних наук (2001, спеціальність – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, установа: Український державний лісотехнічний університет, науковий консультант доктор економічних наук, професор Туниця Юрій Юрійович, тема: «Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища»),
професор (2004).

Досвід роботи:

стажист кафедри економіки та організації будівництва, аспірант, асистент, доцент, професор (1984-2006) Національного університету "Львівська політехніка";
проректор (2008-2016) Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
старший науковий співробітник (06.2015) сектору проблем транскордонного співробітництва, провідний науковий співробітник (02.2019) відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»;
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

просторова організація соціально-економічних систем, обгрунтування інвестиційних рішень, економіка природокористування.

Життєве кредо:

«Закрийте двері перед усіма помилками, і істина не зможе увійти» (Тагор).

Опубліковано:

понад 200 наукових та понад 30 навчально-методичних праць.

2013Дзяна О. С. Формування конфліктологічної культури фахівців сфери обслуговування : монографія / О. С. Дзяна, Ю. І. Стадницький ; Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 223 с.

У монографії досліджується формування конфліктологічної культури фахівців сфери обслуговування. Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. Предмет дослідження – формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійній підготовці. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити умови формування конфліктоло-гічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування. Видання призначене для науковців – економістів і студентів економічних спеціальностей.

1996Файл Adobe Reader Стадницький Ю. І. Економічні аспекти екологічної безпеки : препр. / Ю. І. Стадницький ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996. – 86 с. (фрагмент)
Джерел: 49

В роботі розглянуті економічні аспекти екологічної безпеки: висвітлено економічні наслідки антропогенного забруднення довкілля та методи їх оцінки, проаналізовано економічний зміст природоохоронних заходів, розглянуто існуючі методи регулювання екологічної безпеки та вказані шляхи їх вдосконалення.
Препринт наукової доповіді розрахований на менеджерів природоохоронної діяльності промислових підприємств, працівників територіальних органів охорони навколишнього природного середовища та науковців, що працюють у сфері економіки природокористування.

Статті

2022Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.338.486:379.8; JEL L83, J13
Стадницький Ю. І., Башинська Ю. І. Системний підхід до обґрунтування оптимального розміщення виробництва блага. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 5-16. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-1.

Літер.: 16

2020

2016Стадницький Ю. І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності / Ю. І. Стадницький // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2016. – Вип. 1(2). – С. 18-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__4

2014Стадницький Ю. І. Сучасні тенденції дифузії технологічних інновацій в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі / Ю. І. Стадницький, Ю. Ю. Стадницька // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 8. – С. 425-434.Stadnyckyj J. Optymalny przestrzenny system technologii produkcji dobra: teoretyczne i metodyczne zasady / J. Stadnyckyj // Wspolczesne uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego swiat – Polska – Region swietokrzyski : monografia. – Kielce, 2014. – S. 181-191.Stadnyckyj J. Optimal goods technology production: the spatial aspects [Оптимальні технології виробництва товарів: просторові аспекти] / J. Stadnyckyj, Ju. Stadnicka // Gospodarka i finanse: Rozwoj lokalny i regionalny: Zeszyt Staropolskiej Szkoly Wyzszej w Kielcach. – 2014. – Nr. 4. – S. 135-144.


Веб-майстер П. Попадюк