Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Важинський Федір АнатолійовичВажинський Федір Анатолійович
Важинский Федор Анатольевич
Vazhynskyy Fedir Anatoliyovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 223

Контакти:

vazyn@i.ua

Сторінки:

Народився

17.03.1969.

Освіта:

Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова (1991, факультет економіки і організації книжкової справи, спеціальність – економіка і організація поліграфічної промисловості, інженер-економіст),
аспірантура – Львівське відділення Інституту економіки НАН України (1991-1994).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1994, спеціальність – економіка підприємств і форми господарювання, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Бойко Євген Іванович, тема: «Організаційно-економічні напрямки підвищення технічного рівня підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)»),
старший науковий співробітник (2005, спеціальність – економіка, організація і управління підприємствами).

Досвід роботи:

аспірант (1991), молодший науковий співробітник (12.1994), науковий співробітник (10.1996), старший науковий співробітник (01.2002) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу прогнозування та розвитку сільських територій, до 01.04.2004 відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону, до 01.11.1994 відділу математичного моделювання і проектування систем управління), старший науковий співробітник (02.2019-08.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Опубліковано:

понад 160 наукових праць.

2010Файл Adobe Reader УДК 339.187.6
Важинський Ф. А. Сутність банківського іпотечного кредитування / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 151-156.

Джерел: 5 

Банківське іпотечне кредитування має великий потенціал щодо забезпечення істотних якісних зрушень в економіці України, оскільки його вважають ефективною формою залучення довготермінових дешевих фінансових ресурсів для інвестування у розвиток реального сектору господарства. На сьогодні потрібно приділяти особливу увагу формуванню ефективного механізму банківського іпотечного кредитування з урахуванням особливостей інституціонального середовища України. Важливе значення у стимулюванні іпотечного бізнесу відіграє підтримка з боку держави: бо тільки визначена державна фінансова та законодавча підтримка сприяє, по-перше, розвитку інвестиційного клімату в такій важливій сфері економіки, як будівництво, по-друге, збільшенню робочих місць, а відтак – зростанню податкових відрахувань до бюджету. 
кредит, банківське іпотечне кредитування, первинний іпотечний ринок, вторинний іпотечний ринок, інвестор, фінансові ресурси 

2004Важинський Ф. А. Основні методи прогнозування соціально-економічного розвитку регіону / Ф. А. Важинський, І. Ф. Коломієць // Науковий вісник НЛТУ України. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 166-170.


Веб-майстер П. Попадюк