Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Возняк Галина ВасилівнаВозняк Галина Василівна
Возняк Галина Васильевна
Voznyak Halyna Vasylivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 219а

Контакти:

gvoznyak@gmail.com

Сторінки:

Народилась

1974 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1996, спеціальність – фізика), Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (1998, з відзнакою, фах – бухгалтер-економіст), аспірантура Львівського банківського інституту НБУ (2005, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит), докторантура ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (2015, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2006, спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України"), старший науковий співробітник (2013), доктор економічних наук (2018, спеціальність – гроші, фінанси і кредит, установа: ДВНЗ "Університет банківської справи", науковий консультант д.е.н, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації»).

Трудова діяльність:

науковий співробітник (2007), старший науковий співробітник (2012), докторант (2012-2015), старший науковий співробітник (2015), провідний науковий співробітник (2019) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

теорія фінансів, місцеві фінанси, міжбюджетні відносини, фінанси регіону, бюджетна система та бюджетна політика регіону, фінансова децентралізація.

Опубліковано:

понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них 10 монографій.Возняк Г. В. Фінансова глобалізація та її наслідки для регіону / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Інститут регіональних досліджень НАН України ; В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 2(94). Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. – C. 576-585.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:336:005
Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 107-116.

Літер.: 8


Подано теоретичні основи формування та використання фінансового потенціалу реального сектору економіки регіону. Проаналізовано зміст поняття «фінансовий потенціал». Запропоновано авторське бачення розуміння поняття «фінансовий потенціал реального сектору економіки регіону» та його структурних елементів. Запропоновано та обґрунтовано доцільність застосування показників вартості підприємств в якості критерію ефективності використання їх фінансового потенціалу. 
формування, використання, фінансовий потенціал, реальний сектор, регіон, ефективність Возняк Г. В. Місцеві бюджети як фінансова основа розвитку регіонів України: проблеми формування та напрями вдосконалення / Г. В. Возняк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 4. – С. 96-107.

2011Возняк Г. В. Актуальні проблеми функціонування регіональних бюджетів та шляхи їх вирішення / Г. В. Возняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1(10). – С. 33-37.Возняк Г. В. Глобалізація і регіоналізація: пошук оптимальних моделей економічної взаємодії / Г. В. Возняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2011. – Вип. 32. – С. 14-20.Козоріз М. А. Фінансовий потенціал регіону: економічна суть та структура / М. А. Козоріз, Г. В. Возняк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2011. – Вип. 8(29). – Ч. 3. – 428 c. – С. 48-56.

2010Возняк Г. В. Фінансовий потенціал підприємств регіону: підходи до розуміння / Г. В. Возняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – №2(8). – С. 27-30.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Козоріз М. А. Капіталізація регіональних активів / М. А. Козоріз, Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 251-253.Возняк Г. В. Економічний зміст та принципи організації фінансів регіону / Г. В. Возняк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2010. – Вип. 7(25). – Ч. 4. – С. 80-94.

2009Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Возняк Г. В. Активи регіону: проблеми обліку та капіталізації / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 237-239.


Веб-майстер П. Попадюк