Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор просторового розвитку

Завідувач сектору -
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна,
тел. (032) 270-70-53,
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Рік утворення – 2005.

Основні наукові напрями сектору:

  • розробка теоретико-методологічних основ дослідження соціально-економічних проблем розвитку територіально-суспільних систем (міст, районів, регіонів) та перспективних напрямів їх просторового розвитку;
  • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства і економіки, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням закономірностей постіндустріального розвитку та глобалізаційних викликів, просторових структурно-функціональних трансформацій та дисбалансів;
  • вивчення сучасних тенденцій розвитку урбаністичних процесів, зокрема, формування метрополійних регіонів, центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
  • обґрунтування стратегічних пріоритетів просторового розвитку регіонів в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір, пошук форм і методів удосконалення управління територіально-суспільними системами.

 

Склад сектору:

Завідувач сектору д.е.н., проф. Мельник Мар'яна Іванівна

Старший науковий співробітник, вчений секретар сектору к.е.н., с.н.с. Щеглюк Світлана Дмитрівна

Науковий співробітник к.е.н. Кушнірецька Оксана Василівна

Науковий співробітник к.е.н. Ткач Соломія Миколаївна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Лещух Ірина Володимирівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Казьмір Любомир Павлович

Молодший науковий співробітник Синюра-Ростун Надія Романівна

Провідний інженер Яремчук Роман Євгенович

Аспірант Мацьків Олеcь Ігорович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2007Яремчук Р. Є. Вплив конвергенційних процесів на розвиток соціокультурного середовища в Україні / Р. Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2007. – Вип. 5(67). Структурна трансформація територіальних суспільних систем. – С. 560-569.

2003Kazmir P. Optymalizacja infrastruktury ekologicznej obszarow wiejskich na ukrainsko-polskim pograniczu w aspekcie teoretycznym [Оптимізація екологічної інфраструктури сільських територій на українсько-польському прикордонні в теоретичному аспекті] / P. Kazmir, M. Drozdiak, L. Kazmir // Inzynieria Rolnicza. – 2003. – Nr 3. – T. II. – S. 135-149.

 


Веб-майстер П. Попадюк