Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

Історія відділу

Історія відділу бере свій початок з 1964 р., коли у Львівському відділенні Інституту економіки АН України був створений відділ прикладної кібернетики, який у 1971 р. був перетворений у відділ математичного моделювання і проектування систем управління.

З 1975 до 2011 р. відділ очолював д.е.н., професор Є. І. Бойко. За цей період зусилля науковців відділу були зосереджені на пошуку шляхів удосконалення виробничих структур та моделюванні просторового розвитку територіально-виробничих систем; оптимізації управління розвитком промислового виробництва на рівні регіону та підприємств, насамперед інноваційного; вирішенні важливих концептуальних завдань формування механізму управління і регулювання інвестиційними процесами. За ці роки відділ декілька разів змінював назву. Науково-дослідна діяльність відділу відповідала вимогам часу та знайшла відображення у численних публікаціях працівників, захищених ними дисертаційних роботах, а практичне використання наукових результатів стало можливим завдяки тісній співпраці відділу з багатьма підприємствами та організаціями, органами влади.

З 2010 р. наукова проблематика відділу поширюється на прогнозування розвитку сільських територій, дослідження яких стало одним з пріоритетів вітчизняної регіоналістики в добу європейської інтеграції нашої держави.

У 2012 р. назва відділу була приведена у відповідність до нової наукової проблематики і він став називатися відділом прогнозування та розвитку сільських територій. З квітня 2014 р. відділ отримав назву відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва.

Основні наукові пошуки наукових співробітників пов’язані з науково-аналітичними обґрунтуванням теоретико-методологічних та організаційно-економічних положень оцінки та прогнозування розвитку сільських територій України; визначенням пріоритетів, розробкою теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення шляхів нарощування та перспектив ефективного використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій Західного регіону України.

За період з 2011 р. до 2014 р. за результатами наукових досліджень, проведених співробітниками відділу, опубліковано 3 монографії («Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України» (2012 р.), «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – Том 4. Сільські території» (2013 р.), «Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій західного регіону України» (2014 р.)), 3 брошури («Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону України» (2012 р.), «Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону)» (2011 р.), «Розвиток сільських територій (стан, проблеми, перспективи» (2011 р.)), 167 статей, 65 тез доповідей в матеріалах науково-практичних конференцій. Основні теоретичні та наукові положення, отримані в процесі досліджень, висвітлюються у засобах масової інформації, пройшли апробацію і знайшли прикладну реалізацію на рівні державних органів влади та місцевого самоврядування.

Вагоме місце у роботі відділу займають конкурсні теми та госпдоговори. Працівниками відділу виконано роботу за конкурсною темою «Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: загальнонаціональні інтереси та регіональні акценти» (грант Президента України, 2012 р.) та госпдоговором «Розробка стратегічного документу розвитку Львівщини на довгостроковий період» (2013 р). Крім того, науковці відділу долучалися до розробки Програма розвитку сільських територій Львівської області на період до 2015 року і Стратегії розвитку АПК Львівської області.

 

Відділ у 2016 р.

 

Відділ у 2014 р.

 

Відділ у 2012 р.

 

Відділ у 2009 р.

 

У відділі працювали:

науковий співробітник Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна, кандидат економічних наук

Бойко Євген Іванович, доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник Борщевський Віктор Валентинович, доктор економічних наук, доцент

старший науковий співробітник Важинський Федір Анатолійович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Войцеховський Віктор Богданович, доктор економічних наук, професор

Воркун Любов Ільківна

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

Горин Михайло Петрович, кандидат економічних наук

Демкович Людмила Кузьмівна

старший науковий співробітник Залуцький Іван Романович, кандидат економічних наук, доцент

Затхей Андрій Ростиславович, кандидат економічних наук

Злидник Юрій Романович, кандидат економічних наук

науковий співробітник Казьмір Любомир Павлович, кандидат економічних наук

Карплюк Василь Антонович

Коваль І. В.

Крупін Віталій Євгенійович, кандидат економічних наук

старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник

науковий співробітник Максименко Анна Олександрівна, кандидат соціологічних наук

Петрович Йосиф Михайлович, доктор економічних наук, професор

Притула Христина Мирославівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Фещур Роман Васильович, кандидат економічних наук, професор

старший науковий співробітник Чемерис Василь Антонович, доктор економічних наук, доцент

Цимбаліста Наталія Андріївна, кандидат економічних наук

Шевчук Ярослав Васильович, доктор економічних наук, професор

Янків М. М.

 


Веб-майстер П. Попадюк