Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Співпраця з вищими навчальними закладами

Розвиток співробітництва з вищими навчальними закладами здійснюється в рамках діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта». Угода щодо створення ННК «Економосвіта» була підписана у квітні 2003 р. Інститутом регіональних досліджень НАН України, Інститутом економіки та менеджменту при Національному університеті «Львівська політехніка», Академією народного господарства (м. Тер­нопіль) та Львівським банківським інститутом Національного банку України. На даний час до складу комплексу також входять Львівський торгівельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції».

Так, у травні 2017 року в Інституті відбулося засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта», присвячене обговоренню результатів роботи комплексу у 2016 році за напрямами його діяльності. Учасники засідання відзначили успішне проведення першого Конкурсу наукових робіт молодих вчених з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього За результатами засідання визначено план діяльності комплексу на 2018 рік, в рамках якого передбачено виконання спільного науково-дослідного проекту, проведення літніх шкіл для студентів, спільна підготовка наукових видань, розвиток співробітництва у сфері підготовки докторів філософії, організація спільних конференцій тощо.

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у звітному році слід віднести:

  • залучення 10 науковців Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу;
  • підвищення кваліфікації 8 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу;
  • залучення науковців з установ комплексу до виконання 3 науково-дослідних тем Інституту, участь науковців Інституту у виконанні 2 науково-дослідних тем установ-партнерів;
  • спільна публікація монографії та 2 збірників наукових праць;
  • спільне проведення 7 науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних проблем економіки, зокрема: Міжнародної науково-практичної конференція «Інтеграція України у європейський і світовий фінансовий простір» (м. Львів, 25-26.05.2017 р.); ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (Світязь, Волинська область, 7-9.06.2017 р.), XVІІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (м. Львів, 30-31.03.2017 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії» (Рівне-Луцьк, 29-30.11.2017 р.), ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти» (м. Львів, 24.11.2017 р.) та ін.

У сфері навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти Інститут співпрацює із Львівським торговельно-економічним університетом (договір від 1.06.2016 р.).

При Інституті діють 4 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр:

  • філія кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (згідно угоди від 25.05.2015 р.);
  • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно угоди від 2.01.2013 р.);
  • філія кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (згідно угоди від 2.11.2015 р.);
  • філія кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно угоди від 12.05.2015 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.

Співпраця з ВНЗ у: 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.


Веб-майстер П. Попадюк