Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Попадинець Назарій МиколайовичПопадинець Назарій Миколайович
Popadynets Nazariy Mykolayovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший дослідник

Посада:

старший науковий співробітник; доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 313; НУЛП, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, кафедра економіки та маркетингу

Контакти:

popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Сторінки:

13 19 7

Народився

31.07.1987 на Івано-Франківщині.

Освіта:

Тернопільський національний економічний університет (2004-2009, магістратура з відзнакою, спеціальність – облік і аудит),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2009-2012, спеціальність – економіка та управління національним господарством).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2013, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Ужгородський національний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України»);
доктор економічних наук (2021, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Львівський торговельно-економічний університет, науковий консультант д.е.н, професор Шульц Світлана Леонідівна, тема: «Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів»);
старший дослідник (04.2015).

Досвід роботи:

аспірант (2009), інженер (2011), інженер першої категорії (11.2012), молодший науковий співробітник (06.2013), науковий співробітник (02.2015), старший науковий співробітник (11.2017) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
відповідальний секретар науково-практичного журналу «Регіональна економіка»;
доцент кафедри економіки та маркетингу, заступник директора з науково-педагогічної роботи ВСП «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій» Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси:

аграрний сектор;
внутрішній ринок;
внутрішня торгівля;
структурна регіональна політика;
лісова промисловість.

Досягнення:

Грамота президії Національної академії наук України за цикл праць «Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України» (2014 р.).
Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2014 р.).
Стипендія Президента України для молодих учених (2014-2016 рр.).

Опубліковано:

понад 100 наукових публікацій, серед них 5 монографій (1 одноосібна), 1 навчальний підручник.Файл Adobe Reader Storonyanska I. State structural policy: basic directions of its implementation [Структурна політика держави: основні напрями її реалізації] / I. Storonyanska, N. Popadynets // Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis. – Krakow, 2014. – Р. 25-32.
Джерел: 10 

Basic role in overcoming the crisis phenomena in economy and maintenance of its sustainable growth as well as social orientation in well developed countries is played by the mechanism of state regulating influence. Successful state economic development depends on the nature, directions and paces of structural changes in the economy and their adjusting to the requirements of the market. The aim of this article consists in definition of basic directions of state structural policy development that maintain development of state economy, outlining of its priorities and research of structural policy implementation mechanism. 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 630*6:[332.122:338.43]
Попадинець Н. М. Роль лісової промисловості у розвитку сільських територій / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 362-369.

Літер.: 6


Проаналізовано стан лісової промисловості України. З’ясовано роль лісової промисловості у розвитку сільських територій. Визначено вплив сільських громад у розвитку лісової промисловості. 
громада, лісова промисловість, підприємства лісової промисловості, продукція лісової промисловості, сільські території Popadynets N. M. Domestic market infrastructure development in Ukraine: influence on cross-border trade [Розвиток інфраструктури внутрішнього ринку України: її вплив на транскордонну торгівлю] / N. M. Popadynets // Trans-border economies – new challenges of regional development in demoсratiс world. – Jaroslaw, 2013. – 197 р. – P. 75-81.Файл Adobe Reader УДК 339.3:330.341.4(477)
Попадинець Н. М. Структурні диспропорції внутрішнього ринку України: напрями їх вирішення / Н. М. Попадинець // Фінансовий простір : наук.-практ. журн. / Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Черкаси, 2013. – №4 (12). – С. 160-169. – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/main/uk

Джерел: 17 

У статті досліджено проблеми розвитку внутрішнього ринку України. Проаналізовано роботу основних секторів економіки та їх вплив на елімінацію структурних диспропорцій на внутрішньому ринку. Охарактеризовано зовнішньоекономічні чинники впливу на внутрішній ринок України. Запропоновано основні заходи щодо реалізації політики мінімізації структурних диспропорцій на внутрішньому ринку України. 
внутрішній ринок, експорт, імпорт, промисловість, структурні диспропорції 

2012Попадинец Н. Н. Инновационные факторы развития лесопромышленного комплекса Украины / Н. Н. Попадинец // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 68-72. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=21903303

2011


Веб-майстер П. Попадюк