Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Щеглюк Світлана ДмитрівнаЩеглюк Світлана Дмитрівна
Shchehlyuk Svitlana Dmytrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 318а

Контакти:

shchehliuk.sv@gmail.com, lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Сторінки:

1 10

Народилась

19.12.1978.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2003, географічний факультет, спеціальність – економічна і соціальна географія, фах – магістр географії, економіко-географ);
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2003-2006);
докторантура – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (09.2017-08.2019, спеціальність – економіка, науковий консультант доктор економічних наук, професор Мельник М.І.).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2007, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, тема: «Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальної суспільної системи»),
старший науковий співробітник (2013, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник (11.2006), науковий співробітник (03.2008), старший науковий співробітник (01.2011), вчений секретар сектору (-2017), докторант (09.2017-08.2019), старший науковий співробітник (09.201908.2022) відділу просторового розвитку (до 01.02.2019 сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики, до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, до 2005 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України),
голова Ради молодих вчених інституту (2008-2014).

Наукові інтереси:

 • розвиток та впровадження нових видів економічної діяльності;
 • просторовий розвиток міст та регіонів;
 • планування та прогнозування розвитку міст;
 • регіональний форсайт, трансформація систем міського розселення;
 • теоретичні й практичні засади впровадження концепції Розумного міста (Smart City);
 • методи міського та регіонального аналізу на основі відкритих і великих даних (Open and Big Data).

Досягнення:

 1. Подяка “За вагомі наукові здобутки” з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).
 2. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл робіт "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону" (у складі авторського колективу молодих вчених Інституту регіональних досліджень НАН України) (2010 р.).
 3. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2009-2010 рр.).
 4. Володар гранту від Президії НАН України для молодих вчених (2007-2008 рр.).
 5. Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівської області (2008).

Опубліковано:

понад 100 наукових праць, з них 1 одноосібна монографія.Репозитарій ІРД НАНУ УДК [339.923:061.1]:332.146.2; JEL О31, R19, R58
Мельник М. І., Щеглюк С. Д., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Регіональна політика ЄС в контексті smart-спеціалізації: ефективність фінансування пріоритетних напрямів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 172-183. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-19.

Літер.: 18

2019УДК 332.142.4: 334.012.74:352:911.372.32; JEL H72, О18, R51
Щеглюк С. Д. Інструменти стимулювання створення об’єднаних територіальних громад на базі міст обласного значення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 41-50. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-7.

Літер.: 26


Розглянуто інструменти стимулювання створення міських об’єднаних територіальних громад (ОТГ) на базі міст обласного значення: фінансова субвенція на розвиток інфраструктури, міжмуніципальне співробітництво, державно-приватне партнерство. Визначено основні стимули застосування міжмуніципального співробітництва та переважаючу сферу реалізації укладених договорів. З’ясовано, що основними додатковими ресурсами, отриманим від приєднання сільської територіальної громади до міста обласного значення, є фінансовий та кадровий, а для міста – просторовий та інфраструктурний. Виділено наслідки поспішного приєднання, що полягають у невідповідності критеріям Методики формування спроможних ОТГ та відображаються у деформації розташування центру громади, некомпактній конфігурації, що слід врахувати на цьому етапі децентралізації. Визначено основні стимули та перешкоди для подальшого приєднання сільських і селищних територіальних громад до міст обласного значення. Запропоновано рекомендації для подальшого застосування інструментів стимулювання створення міських ОТГ шляхом приєднання у розрізі визначених трьох груп міст обласного значення. Окреслено перспективи використання аналізованих інструментів міськими ОТГ для посилення просторової згуртованості регіонів. 
міські об’єднані територіальні громади на базі міст обласного значення (ОТГ-МОЗ), інструменти, міжмуніципальне співробітництво, субвенція на розвиток інфраструктури, державно-приватне партнерство УДК 332.14:330.837:352/354; JEL H70, R58
Щеглюк С. Д. Інституційне забезпечення просторового планування об’єднаних територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3(137). С. 10-21. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-2.

Літер.: 31


Визначено зміст поняття «просторове планування», проблеми його законодавчого закріплення у вітчизняному правовому полі, застосування в практичній планувальній діяльності. Систематизовано та розкрито зміст низки понять, які є близькими за змістом до «просторового планування» та затверджені у вітчизняних законодавчо-правових актах, використовуються в наукових дослідженнях: «містобудівна діяльність», «планування територіального розвитку», «просторове планування» тощо. Розкрито положення законодавчого супроводу містобудівного планування на місцевому рівні для об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Оцінено рівень забезпеченості містобудівними документами місцевого рівня ОТГ, а також проаналізовано перспективні документи просторового планування, що містяться у законопроекті № 6403. Обґрунтовано тісний взаємозв’язок містобудівної документації та стратегічного планування на місцевому рівні, що відображено у нормативно-правових документах, виявлено слабкість інституційного забезпечення механізму їх реалізації та обмеженість функцій містобудівного моніторингу. Доведено необхідність синхронізації законодавчих змін на різних рівнях впровадження містобудівної діяльності, оскільки взаємне узгодження та прийняття ефективних управлінських рішень може призвести до стимулювання раціонального просторового розвитку, а відтак і до посилення ефективності реформи місцевого самоврядування. Запропоновано покращити інституційне забезпечення просторового планування місцевого рівня шляхом залучення до практики розроблення документів громадських експертних рад і створення у складі виконавчого комітету ради ОТГ органу з питань містобудування та архітектури. 
просторове планування, стратегічне планування, містобудівна діяльність, схема планування території ОТГ, генеральний план, Державні будівельні норми (ДБН) Репозитарій ІРД НАНУ УДК 334.012.74:352:911.372.32; JEL H72, О18, R51
Мельник М. І., Щеглюк С. Д. Міста обласного значення у процесі формування об’єднаних територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку. Регіональна економіка. 2019. №3(93). С. 3-12. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-1.

Літер.: 16

2018УДК 332.133.23:911.375.6; JEL R11, P25
Щеглюк С. Д. Методичні підходи до оцінювання структурної трансформації економіки міста. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 57-63. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.063_u.

Літер.: 16


Визначено суть поняття «структура економіки міста» як складової частини організації економіки міста як системи. Окреслено види структур економіки міста за основними характеристиками, серед яких виділено діяльнісно-видову (за видами економічної діяльності), просторову, секторальну, функціональну, технологічну, управлінську, відтворювальну, зовнішньо-економічну, соціальну, компонентну. Обґрунтовано основні методичні підходи до оцінювання трансформації діяльнісно-видової, секторальної та просторової структури економіки міста: системний, еволюційний, діалектичний, діяльнісний, міждисциплінарний. Встановлено, що діяльнісно-видову структуру міста складно повною мірою оцінити через брак статистичної інформації та акцент уваги у наявних методиках на промисловому секторі економіки. До кожного методичного підходу визначено ефективні методи оцінювання, які поділено на кількісні, якісні та комплексні. На основі зарубіжного досвіду визначено головні риси перспективної діяльнісно-видової структури міста. Доведено на прикладі зарубіжних досліджень неможливість існування еталонної структури економіки міста, а також домінування певної характеристики нової структури, яка залежить від стратегічних цілей та ресурсних можливостей розвитку. 
структура економіки міста, структурна трансформація, методичний підхід, діяльнісно-видова структура економіки, просторова структура економіки, прогресивна структура економіки УДК 339.924; JEL F20, R22, R30, R38
Щеглюк С. Д. Транснаціоналізація ділової активності у великих містах України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 83-91. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.091_u.

Літер.: 24


Проаналізовано сучасні тенденції транснаціоналізації ділової активності у великих містах України. Визначено чинники її активізації на сучасному етапі розвитку. Розкрито переваги та недоліки транснаціоналізації міських економік у контексті модернізації діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК). Розроблено пропозиції щодо механізмів регулювання діяльності іноземних і вітчизняних ТНК. Запропоновано підходи до впровадження інструментів регулювання транснаціоналізації економіки великих міст України, реалізація яких повинна сприяти покращенню бізнес-середовища, адаптації міської економіки до особливостей глобальної економіки та підвищенню його інвестиційної привабливості. 
транснаціоналізація, глобалізація, глокалізація, великі міста, прямі іноземні інвестиції, транснаціональна корпорація, державне та міжнародне регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.4:711.451:911.375; JEL O18, P25, R12
Мельник М. І., Яремчук Р. Є., Щеглюк С. Д. Роль великих міст у активізації ендогенного розвитку регіонів. Регіональна економіка. 2018. №2(88). С. 3-14. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.02.003_u.php.

Літер.: 3

2017УДК 330.431.4:331.105.5(477)
Щеглюк С. Д. Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 143-150. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.150_u.

Літер.: 14


У статті розкрито особливості функціонування форм просторової організації креативної індустрії на основі локалізації креативного потенціалу. Розкрито види та функції основних форм просторової організації креативної індустрії, які мають місце діяльності у вітчизняних регіонах. Обґрунтовано, що види просторової організації креативної індустрії можуть взаємодіяти між собою та взаємодоповнюватися в залежності від мети та пріоритетів їх створення. На основі зарубіжного та вітчизняного досвіду визначено ключові тенденції розвитку креативної індустрії та обґрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування перспективних форм її організації. 
креативність, креативні індустрії, форми просторової організації креативної індустрії, креативні кластери, державна підтримка 

2016


Веб-майстер П. Попадюк