Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Щеглюк Світлана ДмитрівнаЩеглюк Світлана Дмитрівна
Shchehlyuk Svitlana Dmytrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 318а

Контакти:

shchehliuk.sv@gmail.com, lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Сторінки:

1 10

Народилась

19.12.1978.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2003, географічний факультет, спеціальність – економічна і соціальна географія, фах – магістр географії, економіко-географ);
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2003-2006);
докторантура – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (09.2017-08.2019, спеціальність – економіка, науковий консультант доктор економічних наук, професор Мельник М.І.).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2007, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, тема: «Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальної суспільної системи»),
старший науковий співробітник (2013, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник (11.2006), науковий співробітник (03.2008), старший науковий співробітник (01.2011), вчений секретар сектору (-2017), докторант (09.2017-08.2019), старший науковий співробітник (09.201908.2022) відділу просторового розвитку (до 01.02.2019 сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики, до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, до 2005 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України),
голова Ради молодих вчених інституту (2008-2014).

Наукові інтереси:

 • розвиток та впровадження нових видів економічної діяльності;
 • просторовий розвиток міст та регіонів;
 • планування та прогнозування розвитку міст;
 • регіональний форсайт, трансформація систем міського розселення;
 • теоретичні й практичні засади впровадження концепції Розумного міста (Smart City);
 • методи міського та регіонального аналізу на основі відкритих і великих даних (Open and Big Data).

Досягнення:

 1. Подяка “За вагомі наукові здобутки” з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).
 2. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл робіт "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону" (у складі авторського колективу молодих вчених Інституту регіональних досліджень НАН України) (2010 р.).
 3. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2009-2010 рр.).
 4. Володар гранту від Президії НАН України для молодих вчених (2007-2008 рр.).
 5. Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівської області (2008).

Опубліковано:

понад 100 наукових праць, з них 1 одноосібна монографія.

2015

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375(477.43)
Щеглюк С. Д. Проблеми та перспективи розвитку організаційно-управлінської функції регіональних метрополій в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 199-207.

Літер.: 7


Розкрито економічний зміст метрополійної організаційно-управлінської функції, обґрунтовано вибір показників для оцінювання її реалізації, проаналізовано на основі методу багатовимірної оцінки та інтегральних індексів рівень розвитку цієї функції в містах–обласних центрах Західного регіону України. Запропоновано заходи з покращення статистичного супроводу окремих складових організаційно-управлінської функції в контексті активізації євроінтеграційних процесів. 
метрополія, метрополійна функція, інтегральні індекси, муніципальна статистика, е-управління Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375 (477.43)
Щеглюк С. Д. Оцінювання реалізації метрополійної соціально-демографічної функції в обласних центрах Західного регіону України / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 479-492.

Літер.: 13


Розкрито економічний зміст метрополійної соціально-демографічної функції, обґрунтовано вибір показників для оцінювання її реалізації, проаналізовано на основі методу багатовимірної оцінки та інтегральних індексів рівень розвитку даної функції в містах обласних центрах Західного регіону України. Запропоновано заходи з покращення окремих складових соціально-демографічної функції на основі впровадження соціально-демографічних стандартів. 
метрополія, метрополійна функція, інтегральні індекси, соціальні стандарти Файл Adobe Reader УДК 711.451
Щеглюк С. Д. Особливості метрополізації в Польщі та Україні (на прикладі Лодзі та Львова) / С. Д. Щеглюк, Б. Бартосєвич // Геополітика і екогеодинаміка регіонів : наук. журн. – 2014. – Том 10. Вип. 2. – С. 316-321.


У статті висвітлено досвід формування метрополійних функцій Лодзі та Львова. Систематизовано основні метрополійні функції, запропоновано шляхи удосконалення їх реалізації на прикладі міста Львова. 
метрополія, метрополійна функція, просторова політика, Лодзь, Львів 

2013Мельник М. І. Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних метрополій / М. І. Мельник, С. Д. Щеглюк // Вісник економічної науки України : наук. журн. – 2013. – №2(24). – С. 94-97.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:711.451
Щеглюк С. Д. Метрополійні мережі ЄС: механізми співробітництва та можливості інтеграції для вітчизняних метрополій / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 416-423.

Літер.: 11


У статті розкрито особливості міжмуніципального співробітництва міст-метрополій, виявлено мету співробітництва в умовах загострення конкуренції за трудові, інвестиційні, фінансові ресурси. Висвітлено основні елементи механізму інтеграції метрополій у мережі. Окреслено можливості використання зарубіжного досвіду для інтеграції вітчизняних регіональних метрополій до європейської урбаністичної мережі. 
метрополійні мережі, регіональна метрополія, механізм співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:711.451
Щеглюк С. Д. Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій / С. Д. Щеглюк, В. В. Папп // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 15-25.

Літер.: 17


Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності функцій міста, особливостей їх формування та еволюції. Розкрито відмінності між функціями міста та функціями метрополії. Проаналізовано класифікацію міських функцій за різними ознаками. Встановлено, що метрополійність функцій на відміну від міських функцій визначається їх просторовою поширеністю, геополітичною значимістю в регіоні та соціально-економічним впливом на прилеглу територію. Окреслено методичні підходи до оцінювання метрополійних функцій регіональних метрополій на основі кількісних та якісних показників при порівнянні з аналогічними метрополіями. Запропоновано перелік метрополійних функцій регіональних метрополій та доведено необхідність їх комплексної оцінки. 
функція міста, регіональна метрополія, метрополійна функція, функціональна класифікація міст, індикатори метрополійності Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Міждисциплінарні дослідження метрополій: систематизація понятійно-термінологічного апарату / С. Д. Щеглюк // Проблеми сталого розвитку національних економік : зб. наук. пр. / Наукова організація “Перспектива”. – Дніпропетровськ : Гельветика, 2013. – C. 418-422. – Режим доступу: http://perspektyva.dp.ua/files/articles/04.03.2013.pdf 

Систематизовано основні наукові підходи до визначення понять «метрополія», «метрополійний простір», «метрополійний ареал», визначено спільні та відмінні риси між агломераціями та метрополіями. Висвітлено особливості розвитку агломерацій Львівської області. Обґрунтовано напрями досліджень регіональних метрополій Західного регіону України. Файл Adobe Reader Shcheglyuk S. D. Estimation of development prospects of Western region of Ukraine regional centers’ metropolitan functions [Оцінка перспектив розвитку метрополітарних функцій регіональних центрів Західного регіону України] / S. D. Shcheglyuk // Київський географічний щорічник : наук. зб. / Київське відділення Українського географічного товариства. – К., 2013. – Вип. 8. – С. 122-124. 

Сутність теоретичної концепції полягає у тому, що метрополітенські функції в обласних центрах формуються на різних ієрархічних рівнях, що в майбутньому може забезпечити формування повноцінних регіональних метрополій, які впливатимуть на розвиток усієї Західної України, що, в свою чергу, вимагає відповідних досліджень, спрямованих на підтримку розвитку таких функцій і підвищення їх впливу на розвиток периферії. 


Веб-майстер П. Попадюк