Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Щеглюк Світлана ДмитрівнаЩеглюк Світлана Дмитрівна
Щеглюк Светлана Дмитриевна
Shchehlyuk Svitlana Dmytrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

докторант

Місце роботи:

ІРД НАНУ, сектор просторового розвитку, к. 318а

Контакти:

lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Сторінки:

Народилась

19.12.1978.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2003, географічний факультет, спеціальність – економічна і соціальна географія, фах – магістр географії, економіко-географ);
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2003-2006);
докторантура – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (09.2017-08.2019, спеціальність – економіка, науковий консультант доктор економічних наук, професор Мельник М.І.).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2007, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, тема: «Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальної суспільної системи»),
старший науковий співробітник (2013, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник (2006), науковий співробітник (2008), старший науковий співробітник (2011), вчений секретар сектору (-2017), докторант (09.2017-08.2019) відділу просторового розвитку (до 01.02.2019 сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики, до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, до 2005 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України),
голова Ради молодих вчених інституту (2008-2014).

Наукові інтереси:

 • розвиток та впровадження нових видів економічної діяльності;
 • просторовий розвиток міст та регіонів;
 • планування та прогнозування розвитку міст;
 • регіональний форсайт, трансформація систем міського розселення;
 • теоретичні й практичні засади впровадження концепції Розумного міста (Smart City);
 • методи міського та регіонального аналізу на основі відкритих і великих даних (Open and Big Data).

Досягнення:

 1. Подяка “За вагомі наукові здобутки” з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).
 2. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл робіт "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону" (у складі авторського колективу молодих вчених Інституту регіональних досліджень НАН України) (2010 р.).
 3. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2009-2010 рр.).
 4. Володар гранту від Президії НАН України для молодих вчених (2007-2008 рр.).
 5. Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівської області (2008).

Опубліковано:

понад 100 наукових праць, з них 1 одноосібна монографія.Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Удосконалення інформаційного супроводу соціально-економічного розвитку малих міст України / С. Д. Щеглюк, М. І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 4(90). Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку. – С. 13-27. 

Проаналізовано сучасний стан інформаційного забезпечення розвитку малих міст на основі показників моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст і селищ. Оцінено сукупність показників даного моніторингу з позицій достатності відображення стану розвитку міст та своєчасного виявлення негативних тенденцій. Запропоновано напрями покращення системи показників, які ґрунтуються на даних анкетування міських голів та керівників підприємств. 
моніторинг соціально-економічного розвитку, показники, інформаційна система, малі иіста 

2010Файл Adobe Reader Щеглюк С. Д. Регіональний Форсайт як інструмент довготривалого прогнозування: методологічний підхід / С. Д. Щеглюк // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. – Вып. 3, т. 3 / НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти; редкол. : И. П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010. – С. 315-324. 

Розглянуто методологічні підходи до розробки й упровадження регіонального Форсайту. Обгрунтовано важливість застосування регіонального Форсайту, визначено головні подібності та відмінності Форсайту від стратегічного планування та технологічного прогнозування. Окреслено подальші напрями реалізації форсайтних досліджень у регіоні. 
методологія, регіональний Форсайт, прогнозування. технології 

2009Щеглюк С. Д. Механізми стимулювання інноваційної діяльності і концентрації ресурсів економіки регіону / С. Д. Щеглюк // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2009. – №5. – Т. 1. – С. 87-93.

2008Щеглюк С. Д. Особливості функціонування мережної економіки: роль і місце в ній регіональних інноваційних кластерів / С. Д. Щеглюк // Збірник наукових праць [Буковинського університету] : Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – С. 263-274.


Веб-майстер П. Попадюк