Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Вовканич Степан ЙосиповичВовканич Степан Йосипович
Vovkanych Stepan Yosypovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 318

Контакти:

lsvovkanych@gmail.com, (032)270-6445, (032)276-1123, (097)074-6071

Сторінки:

15

Народився

10.03.1936, с. Мшанець Старосамбірського р-ну Львівської області. Помер 03.11.2019 у віці 83 роки.

Освіта:

Харківський гірничий інститут, тепер Харківський національний університет радіоелектроніки (1958, спеціальність – будівництво гірничих підприємств),
Львівський національний університет ім. Івана Франка (1969, економічний факультет, спеціальність – планування промисловості).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1975, спеціальність – наукова організація і економіка праці, тема “Прямі інформаційні контакти як елемент наукової організації праці”),
старший науковий співробітник (1981, спеціальність – наукова організація та економіка праці),
доктор економічних наук (1992, спеціальність – економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями, тема «Інформаційний потенціал у системі управління науково-технічним прогресом»),
професор (1998, спеціальність – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика),
Заслужений діяч науки і техніки України (2008),
дійсний член Папської академії соціальних наук (Ватикан, 1994),
народний депутат Львівської обласної ради народних депутатів 1-го демократичного скликання (з 1990 р.).

Досвід роботи:

старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач сектору, керівник відділу соціологічних досліджень (до 09.2000), провідний науковий співробітник (04.2002-03.11.2019) відділу регіональної економічної політики (до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

формування української національної ідеї, еліти та систем духовно-інтелектуальне забезпечення державотворення в Україні: інформаційні, соціально-економічні, науково-технічні, політичні, соціологічні та соціально-психологічні проблеми.

Досягнення:

Відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2014 р.).

Опубліковано:

понад 500 наукових публікацій.

Особиста біографія:

Тут

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.021:314.7]:332.135
Вовканич С. Й. Міграційна політика як механізм «інтеграції» України до імперій шляхом її десоборнізації / С. Й. Вовканич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 476-485.

Літер.: 12


На основі комплексного підходу до бінарного захисту людини та її нації виокремлено соціогуманістичний імператив збереження національної ідентичності під час міграційної політики імперій. У цьому контексті інтеграція України розглядається як чинник буття українців, яке може забезпечуватися реалізацією стратегічних складових національної ідеї, внутрішньою соборнізацією країни та її зовнішньою євроінтеграцією. 
соборність, межовість, неекономічні чинники ефективності економіки та розбудови держави, українська національна ідея Вовканич С. Й. Дослідження розвитку трудового потенціалу та особливостей його використання в різних просторових формах організації українського суспільства (Рецензія на монографію Чорного Р. С. “Розвиток трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства” (2013)) / С. Й. Вовканич // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2013. – 9-10(1). – С. 105-106. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/Вовканич С. Й. Духовно-інформаційна мобільність як система формування трансферних структур буття людини і нації / С. Й. Вовканич, О. Т. Риндзак // Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка / Донецьке відділення Наукового товариства імені Шевченка. – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2013. – Том 38. – С. 34-46.
Джерел: 9 

У статті розглядаються основні форми соціального руху інформації, знань, соціальних благ в системі підвищення духовно-інформаційної мобільності людини і нації. Запропоновано класифікацію міжпоколінних трансфертів, що слугуватиме основою формування теоретико-методологічної бази для подальшого комплексного їх вивчення та емпіричних досліджень. 
міжпоколінєві (міжпоколінні) трансферти, духовно-інформаційна мобільність, сталість і тяглість (спадковість, безперервність) розвитку, середовищеспроможність Вовканич С. Й. Потрібна нова філософія буття / С. Й. Вовканич // Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка / Донецьке відділення Наукового товариства імені Шевченка. – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2013. – Том 38. – С. 20-33. 

Автор піднімає і висвітлює актуальну проблему створення концептуальних основ сучасної української національної ідеї (УНІ). Аналізуються положення «Вільної хартії вільної людини» від 2012 р. ініціативної групи «Перше грудня». 
філософія буття, українська національна ідея, «Хартія вільної людини» Вовканич С. Й. Якби ми вчилися соборності / С. Й. Вовканич // День : щоденна всеукраїнська газета. – 2013. – 1 вересня, №162.

2012Vovkanych S. Can We Survive without the National Idea? [Чи можемо ми вижити без національної ідеї?] / S. Vovkanych // The Ukrainian Quarterty. – 2012. – 3-4 Spring-Winter. – С. 47-58.Вовканич С. Й. Соціогуманістична парадигма буття – матриця національної ідеї України XXI сторіччя / С. Й. Вовканич // Соціогуманітарні проблеми людини : вісник / Національна академія наук України, Західний науковий центр, Інститут соціогуманітарних проблем людини. – 2012. – №7-8. – С. 2-27.Вовканич С. Й. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї / С. Й. Вовканич, В. Я. Бідак, О. О. Левицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 241-249.

2011Вовканич С. Й. Модернізація економіки як творення суспільного коду єдності України / С. Й. Вовканич, С. Л. Шульц // Социальная экономика : науч. журн. / Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Национальная академия наук Украины. – 2011. – №2. – С. 21-43.


Веб-майстер П. Попадюк