Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

В.о. завідувача відділу к.е.н., доцент Залуцький Іван Романович

Старший науковий співробітник д.е.н., доц. Борщевський Віктор Валентинович

Старший науковий співробітник к.е.н., с.н.с. Важинський Федір Анатолійович

Старший науковий співробітник к.н.д.у., с.н.с. Куліш Інна Михайлівна

Науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н. Бас-Юрчишин Мар'яна Андріївна

Науковий співробітник д.е.н., доц. Чемерис Василь Антонович

Молодший науковий співробітник к.соц.н. Максименко Анна Олександрівна

Молодший науковий співробітник к.е.н. Казьмір Любомир Павлович

Провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1 

Важинський Ф. А. Теоретичні аспекти впливу сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій в умовах сучасних аграрних перетворень / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2016. – Вип. 7 (182). – С. 66-70.Важинський Ф. А. Особливості функціонування зеленого туризму в Закарпатті / Ф. А. Важинський, О. С. Молнар // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2016. – Вип. 11. – С. 76-80.Важинський Ф. А. Світовий досвід формування та використання трудового потенціалу аграрного сектору та його державної підтримки: уроки для України / Ф. А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К. – 2016. – Вип. 12. – С. 46-50.Важинський Ф. А. Проблеми демографічного потенціалу сільських територій Тернопільської області та шляхи їх вирішення / Ф. А. Важинський // Стан, проблеми та перспективи використання природних ресурсів : матеріали науково-практичної конференції (м. Коломия Івано-Франківської обл., 12 травня 2016 р.) / Коломийський інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права «КРОК». – 2016. – С. 19-23.Борщевський В. В. Інституційні аспекти конвергенції соціально-економічного простору транскордонного регіону / В. В. Борщевський, К. Куцаб-Бонк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка / Мукачівський державний університет. – Мукачево : Карпатська Вежа. – 2016. – Вип. 1(5). – С. 201-206.Важинський Ф. А. Пріоритети розвитку підприємницького потенціалу сільських територій / Ф. А. Важинський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.6. – С. 73-79.Стадницький Ю. І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності / Ю. І. Стадницький // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2016. – Вип. 1(2). – С. 18-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__4Важинський Ф. А. Проблеми демографічного потенціалу сільських територій Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення / Ф. А. Важинський, М. Ю. Лалакулич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2016. – Вип. 1(2). – С. 252-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__45Важинський Ф. А. Прогноз розвитку виробничого потенціалу сільських територій Івано-Франківської області / Ф. А. Важинський // Veda a technologie: krok do budoucnosti : materialy XII mezinarodni vedecko-prakticka konference (Praha, 22-28 unora 2016 roku). – Praha: Education and Science, 2016. – Dil 2. – S. 71-74.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.2/7:[330+34]:[332.122:338.43];JELH70,K11,Q15,R52
Залуцький І. Р. Економіко-правові засади та проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті розвитку сільських територій / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 100-109.

Літер.: 20


Розкрито особливості та наслідки роздержавлення земель сільськогосподарського призначення при здійсненні земельної реформи в Україні. Висвітлено причини призупинення в 2001 р. легального обігу прав щодо земель, призначених для товарного сільськогосподарського виробництва, як підґрунтя для мораторію на їх відчуження в сучасних умовах. Визначено, що легальний обіг прав на земельні ділянки в межах сільських населених пунктів не призвів до поліпшення їх соціально-економічного становища та підвищення рівня життя сільського населення. Наявне нарощування обсягів сільськогосподарської продукції в умовах мораторію на відчуження земель засвідчує, що обіг прав на землю не є визначальним чинником ефективного розвитку сільського господарства. Аргументовано, що мораторій на відчуження земель, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, і зміна їх цільового призначення є неефективним неконституційним засобом захисту економічних прав громадян-власників земельних ділянок (паїв) в умовах «тіньового» обігу прав на ці ділянки та хаотичної зміни їх цільового призначення. Виявлено проблеми неадекватності інституційного, економічного та інформаційного забезпечення щодо запровадження обігу земель, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; відсутності системної цілеспрямованої державної земельної політики в цій сфері. Окреслено підхід до формування економіко-правового механізму прозорого обігу земель з позицій превентивного забезпечення верховенства права та реальної децентралізації влади в Україні. 
обіг земель сільськогосподарського призначення, економіко-правові засади обігу, проблеми обігу, сільська територія 

 


Веб-майстер П. Попадюк