Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор проблем транскордонного співробітництва

В. о. завідувача сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна

Тел. (032)270-7145.

Рік утворення – 1975.

Проблематика наукових досліджень сектору

Напрямки наукової діяльності

–   розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;

–   обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;

–   дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;

–   транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;

–   теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;

–   розвиток нових форм транскордонного співробітництва.

 

Науково-дослідні теми

 

Склад сектору:

в.о. завідувача сектору доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, професор Стадницький Юрій Іванович

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Пастернак (Дейнека) Олена Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Цибульська Юлія Орестівна

молодший науковий співробітник Калат Ярослава Ярославівна

провідний інженер Цісінська Оксана Богданівна

провідний інженер Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник Черторижський Всеволод Миколайович

докторант к.е.н., доц. Полякова Юлія Володимирівна

аспірант Бандура Тетяна Іванівна

здобувач Винар Наталія Василівна

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 254-255.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (основні положення проекту) / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 7-19.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Демченко В. В. Особливості формування транскордонних кластерів / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 179-186. 

Аналізується досвід створення та розвитку транскордонних кластерів у країнах ЄС. Визначено моделі їх формування у вигляді монополярного та біполярного кластерів. Проаналізовано бар’єри для формування та функціонування транскордонних кластерів в європейських країнах. Визначено ендогенні та екзогенні чинники розвитку транскордонних кластерів у прикордонних областях України. Обговорюються перспективи створення транскордонних кластерів у західних областях України на прикладі Львівської області. Обґрунтовується необхідність забезпечення організаційної та фінансової підтримки процесів створення транскордонних кластерів на регіональному та національному рівні. 
кластер, мережа, транскордонне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Обговорення Національної доповіді "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 242-245.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Пастернак О. І. Оцінка готовності Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров'я / О. І. Пастернак, Р. В. Горблюк // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 184-190. 

Досліджується готовність Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров’я шляхом опитування потенційних цільових груп кластера. Аналізуються результати анкетування мешканців, зокрема бачення ними проблем функціонування та конкурентних переваг сфери охорони здоров’я, а також її перспектив розвитку, позитивних наслідків співпраці медичних установ, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств. Наводяться результати анкетування потенційних організацій, зацікавлених у створенні кластера, а саме представників лікарень, поліклінік, аптек, приватних медичних закладів, а також медичних навчальних закладів з метою виявлення їх готовності співпрацювати у сфері охорони здоров’я шляхом створення кластера або мережевої структури. Запропоновано комплекс заходів для покращання готовності середовища впроваджувати кластери у сфері охорони здоров’я. 
кластер, анкетування, охорона здоров’я, співпраця, інформування, готовність середовища, конкурентні переваги 

2009Колодійчук А. В. Кластерна модель організації туристичної діяльності – чинник виходу та закріплення туристичних фірм на зовнішніх ринках / А. В. Колодійчук, В. М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 87-96.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Транскордонні кластери / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 228-229.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мікула Н. А. Конкурентоспроможність прикордонних територій / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 235-237.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Демченко В. В. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Дрогобицького району / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 240-241.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Тимечко І. Р. Регіональні дослідження впливу прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння / І. Р. Тимечко, Н. А. Мікула, О. Є. Музичук // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 175-181. 

Розглянуто вплив прикордонної торгівлі на життєдіяльність мешканців прикордоння на основі соціологічного дослідження, а також отичних регіональних досліджень. Вивчено поведінку й мотивацію людей у різних аспектах (залежно від віку, національності, соціального стану, освіти, місця проживання тощо) та умови, що визначають масовість зайнятих у прикордонній торгівлі, формування транскордонних потоків на основі соціальних ознак. Обґрунтовано роль та місце прикордонної торгівлі в життєдіяльності населення прикордонних територій. Запропоновано напрями вдосконалення нормативно-правової бази організації прикордонної торгівлі в умовах участі України в СОТ. 
прикордонна торгівля, прикордонна територія 

 


Веб-майстер П. Попадюк