Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Співпраця з вищими навчальними закладами

Розвиток співробітництва з вищими навчальними закладами здійснюється в рамках діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта» (створений у 2003 р.), учасниками якого, крім Інституту, є: Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільський національний економічний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції».

Так, 18 травня 2018 року відбулося засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта», присвячене обговоренню результатів роботи комплексу у 2017 році за напрямами його діяльності. Учасники засідання підвели підсумки та відзначили переможців другого Конкурсу наукових робіт молодих вчених з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього, обговорили питання впровадження елементів дуальної освіти ув освітній процес та напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Польщею в найближчій перспективі. За результатами засідання схвалено План діяльності комплексу на 2018-20 рр., в рамках якого передбачено спільні заходи із підготовки висококваліфікованих спеціалістів та підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників, розвиток співробітництва у сфері підготовки докторів філософії, спільна підготовка наукових та навчальних видань, організація спільних конференцій тощо.

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у звітному році слід віднести:

  • залучення 4 науковців Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу (ще 4 провідні науковці Інституту у звітному році були головами Державних екзаменаційних комісій в установах комплексу);
  • підвищення кваліфікації 4 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу;
  • виконання 2 науково-дослідних робіт спільно із науковцями установ комплексу;
  • спільна підготовка та публікація монографії та збірника наукових праць; публікація 45 статей науковців з установ комплексу у періодичних виданнях Інституту обсягом 34,29 д. а.; публікації 9 статей та 27 тез науковців Інституту у виданнях установ комплексу загальним обсягом 10,81 д. а.;
  • спільне проведення 6 науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних проблем економіки, зокрема: ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у європейський і світовий фінансовий простір» (м. Львів, 18-19.05.2018 р.); ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ»(Світязь, Волинська область, 7-8.06.2018 р.), XVIII Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (м. Львів, 29.03.2018 р.); ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» (м. Львів, 22.11.2018 р.), Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин» & «Управління проектами Європейського Союзу» (Луцьк-Світязь, 20-22.09.2018 р.) та ін.

У сфері навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти Інститут у звітному році співпрацював із Львівським торговельно-економічним університетом.

У 2018 році при Інституті діяли 4 спільні із вищими навчальними закладами філії кафедр:

  • філія кафедри банківської справи Львівського інституту Університету банківської справи (згідно угоди від 25.05.2015 р.);
  • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно угоди від 2.01.2013 р.);
  • філія кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (згідно угоди від 2.11. 2015 р.;);
  • філія кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно угоди від 12.05.2015 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.

Співпраця з ВНЗ у: 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.


Веб-майстер П. Попадюк