Ін-т регіональних досліджень Долішнього НАНУ -- Відділ регіональної економічної політики  Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Відділ регіональної економічної політики

Завідувач відділу -
Шульц Світлана Леонідівна,
доктор економічних наук, професор.

Тел. (032) 270-7089

E-mail: swetshul@i.ua

 

Рік утворення – 2009

У структурі відділу діє один сектор: просторового розвитку.

 

Проблематика наукових досліджень

Напрямки наукової діяльності

  • Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації регіональної економічної політики в умовах інституційних трансформацій та розвитку інтеграційних процесів.
  • Розробка механізмів, методів та інструментів управління регіональним розвитком.
  • Аналіз і оцінка економічного потенціалу регіонів та обґрунтування механізмів подолання структурних диспропорцій у їх розвитку.
  • Дослідження особливостей інноваційної діяльності в регіонах та визначення напрямів її активізації.
  • Розробка програмних документів регіонального розвитку та стратегій соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Науково-дослідні теми

  • Розробка нової моделі районування економічного  простору України (2009-2010 рр.).
  • Модернізація промислового потенціалу карпатського регіону (2011-2012 рр.).
  • Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки (2013-2015 рр.).

 

Склад відділу:

Завідувач відділу д.е.н., проф. Шульц Світлана Леонідівна

Провідний науковий співробітник д.е.н., проф. Вовканич Степан Йосипович

Провідний науковий співробітник д.геогр.н., проф. Писаренко Світлана Марківна

Вчений секретар інституту к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко Володимир Васильович

Старший науковий співробітник д.е.н., с.н.с. Максимчук Максим Віталійович

Старший науковий співробітник, вчений секретар відділу к.е.н., с.н.с. Луцків Олена Миколаївна

Старший науковий співробітник к.е.н. Габрель Марта Степанівна

Старший науковий співробітник к.е.н. Попадинець Назарій Миколайович

Науковий співробітник к.е.н. Карп'як Марія Олександрівна

Науковий співробітник к.е.н. Назаркевич Оксана Богданівна

Головний економіст Гнатюк Ірина Ростиславівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Семів Л. К. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону / Л. К. Семів, С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 223-227.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Вовканич С. Й. Економічний простір в інтеграційній стратегії розвитку України: теоретико-методологічний аспект / С. Й. Вовканич // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 16-26. 

Вперше розглядається економічний простір як єдиний національний в інтеграційній стратегії розвитку України. З метою комплексного його вивчення зроблена спроба структуризації різновидів векторів у широкому контексті, по-перше, міждисциплінарних досліджень; по-друге, в системі загальнонаціональних пріоритетів, ідей та консолідації країни задля збереження тотожності титульного народу. 
економічний простір, інтеграційна стратегія розвитку, українська національна ідея, національний простір, збереження національної ідентичності 

2008Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Семів Л. К. Людський капітал: від класичної парадигми до сучасного осмислення / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 257-259.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.53[330.111.4+332.1](477)
Шульц С. Л. Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України / С. Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 12-24.

Літер.: 10


Обґрунтовуються методологічні підходи до розуміння єдності економічного простору країни. Акцентується увага на проблемах просторової інтеграції ринків і розглядаються умови, методичні підходи і прийоми оцінки інтегрованості регіональних ринків товарів. Проаналізовано ступінь інтегрованості регіональних ринків з національним та визначені фактори, що впливають на ці процеси. 
єдність економічного простору, просторова інтегрованість ринку, розходження регіональних цін Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1(477)
Сторонянська І. З. Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки / І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2008. – №2(48). – С. 73-84.

Літер.: 14


Представлена розроблена методика оцінки впливу інтеграційних процесів на конвергенцію соціально-економічного розвитку регіонів України, яка включає аналіз s-конвергенції та b-конвергенції та дозволяє оцінити просторову кластеризацію темпів розвитку регіонів. Методику апробовано на прикладі українських регіонів, зокрема проаналізовано процеси конвергенції/дивергенції у розвитку українських регіонів у розрізі s- і b-конвергенції. На основі оцінки параметрів моделі мінімально умовної конвергенції автором перевірено гіпотезу про наявність просторової кластеризації середніх темпів розвитку регіонів. На основі використання методу факторного аналізу окреслено найвагоміші чинників динаміки регіонального соціально-економічного розвитку (які зумовлюють траєкторію і динаміку регіонального розвитку та, відповідно, визначають конвергентний чи дивергентний тип розвитку регіонів), що дозволило визначити основні шляхи подолання його асиметричності. 
процеси конвергенції/дивергенції, соціально-економічний розвитoк регіонів, темпи регіонального розвитку 

 


Веб-майстер П. Попадюк