Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Співпраця з вищими навчальними закладами

Провідні науковці Інституту, які входять до складу експертних груп при Міністерстві освіти і науки України, у звітному році взяли участь у проведенні оцінювання установ МОН України, а також здійснювали експертизу наукових проектів в інформаційній системі «Наука в університетах».

У 2019 році укладено договори про співпрацю із Мукачівським державним університетом Міністерства освіти і науки України, з Університетом державної фіскальної служби України, а також оновлено Угоду про функціонування філії кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Основна увага розвитку у співробітництві із вищими навчальними закладами та установами МОН України зосереджувалася на реалізації програми діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта» (створений у 2003 р.), учасниками якого, крім Інституту, є: Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Тернопільський національний економічний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», Державна вищи технічно-економічна школа в Ярославі (Польща).

Так, 7.05.2019 р. на базі практик спортивно-оздоровчого табору «Гарт» СНУ імені Лесі Українки (Світязь Шацького району Волинської області) відбулося щорічне засідання координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» за участі представників університетів і наукових установ, що входять до його складу. Обрано нового голову Координаційної ради комплексу, яким стала ректор Університету банківської справи д.е.н., проф. Кузнєцова А. Я. Підведено підсумки роботи ННК «Економосвіта» у 2018 р. та окреслено пріоритетні завдання діяльності комплексу на 2019–2020 рр. Обговорено також особливості розвитку регіональних ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції на прикладі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки із реалізації концепції дуальної освіти, співпраці з бізнесом, проектної та грантової діяльності.

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у звітному році слід віднести:

  • залучення 7 штатних працівників Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу. 4 провідні науковці Інституту у звітному році були головами Державних екзаменаційних комісій в установах комплексу;
  • виконання 3 науково-дослідних робіт спільно із науковцями установ комплексу;
  • спільна підготовка та публікація 3 монографій праць; публікація 19  статей науковців з установ комплексу у періодичних виданнях Інституту обсягом 14,1 д.а.; публікації 15 статей та 19 тез науковців Інституту у виданнях установ комплексу загальним обсягом 14, 14 д.а.
  • спільне проведення 6 науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних проблем економіки, зокрема: ХІХ Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (Львів, 29.03.2019); ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (Львів, 23-24.04.2019); ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (Світязь, 5-7.06.2019); круглого столу «Cтратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації» в рамках Всеукраїнського Фестивалю науки та IV наукових читань пам’яті академіка НАН України М. І. Долішнього (Львів, 16.05.2019); Х Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» (Львів, 21.11.2019); круглого столу «Міграційна активність молоді Карпатського регіону України: середовище формування та пріоритети регулювання» (Львів, 10.12.2019).

та ін.

У 2019 році при Інституті діяли 3 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр:

  • філія кафедри банківської справи Львівського інституту Університету банківської справи (згідно угоди від 25.05.2015 р.);
  • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно угоди від 28.05.2019 р.);
  • філія кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно угоди від 12.05.2015 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.


Співпраця з ВНЗ у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Веб-майстер П. Попадюк