Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Левицька Ольга ОлександрівнаЛевицька Ольга Олександрівна
Левицкая Ольга Александровна
Levytska Olha Oleksandrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший дослідник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 312

Контакти:

o.levytska@gmail.com, (067)773-5481

Сторінки:

Народилась

18.04.1984.

Освіта:

Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (2006, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
аспірантура - Інститут регіональних досліджень НАН України (2007-2010).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2011, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович, тема: "Формування кадрової політики у системі охорони здоров'я регіону");
старший дослідник (04.2015).

Досвід роботи:

старший викладач (09.2008-2011), доцент (2012) кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом;
молодший науковий співробітник (2011), науковий співробітник (10.2015), старший науковий співробітник (10.2018), докторант (09.2021-08.2023) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (до 2014 р. - Інституту регіональних досліджень НАН України),
вчений секретар (2016-2018) Ради молодих вчених Інституту;
асистент (2018-2019) кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету "Львівська політехніка";
експерт Національного фонду досліджень України;
член Асоціації регіональних досліджень (RSA, UK).

Наукові інтереси:

соціально-демографічний потенціал розвитку регіонів;
регіональна політика в системі охорони здоров'я;
проблеми вищої та професійної освіти;
міграційна активність населення та її наслідки для розвитку територій;
соціально-економічна захищеність мігрантів;
проблеми міграційної політики та міграційної безпеки;
трансформації національних і регіональних ринків праці;
регулювання сфери зайнятості та ринку праці;
соціальна нерівність та вразливість.

Досягнення:

Премія Президента України для молодих вчених у 2019 р. (указ Президента України № 903/2019 від 13 грудня 2019 р.);
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів у 2019 р. (постанова Президії Національної академії наук України № 48 від 12 лютого 2020 р.);
Диплом ІІІ ступеня у XIІ Всеукраїнському Конкурсі наукових робіт "Новітній інтелект України" (Київ, 2018 р.);
стипендія Національної академії наук України для молодих учених (рішення Президії НАН України від 29 вересня 2017 р.);
диплом ІІ ступеня в І Конкурсі наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М. І. Долішнього (2017 р.);
Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області (розпорядження голови ЛОДА від 02.11.2016 р. № 837/0/5-16);
Почесна грамота за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну й активну роботу та вагомий внесок у підготовку і виховання підростаючого покоління (МАУП, 2010 р.);
Лауреат в третій номінації Львівського регіонального етапу V Всеукраїнського конкурсу "Молода економіка" (2004 р.).

Життєве кредо:

Добрий початок - половина справи.

Опубліковано:

Понад 140 публікацій, серед яких: 1 одноосібна монографія, розділи у 12 колективних монографіях (4 - видані за кордоном), 43 наукові статті (у т.ч. 7 у наукометричних базах Scopus і Web of Science), 10 наукових доповідей, 47 тез доповідей, 13 методичних рекомендацій, довідкових видань та ін.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.146:[339.923:061.1ЄС]:005; JEL C18, O18, O52, R58
Васильців Т. Г., Левицька О. О. Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації моделі смарт-спеціалізації в регіонах ЄС. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 153-162. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-13.

Літер.: 13

2018УДК 331.556.46:314.74; JEL J21, J31, J61, F22
Левицька О. О., Махонюк О. В. Особливості працевлаштування українських громадян за кордоном: соціологічний дискурс. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 91-97. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.097_u.

Літер.: 4


За результатами експертного соціологічного дослідження проаналізовано проблеми працевлаштування і перебування громадян України за кордоном. З’ясовано, як змінились пріоритети і міграційні орієнтації експертної групи упродовж останніх років. Залежно від форми організації міграційного процесу (самостійно або через посередників) виявлено низку економічних та організаційних ризиків працевлаштування українців, пов’язаних з несвоєчасним виготовленням документів для виїзду за кордон, проблемами з поселенням на місці прибуття, незадовільними умовами праці в країні призначення, нижчим рівнем заробітної плати, прихованими комісіями агенцій-посередників тощо. У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність підвищення інформаційної обізнаності українців щодо якісного та безпечного здійснення міграційного процесу, а також підвищення соціальної відповідальності посередників, залучених у цей процес. Одним з напрямів покращення функціонування ринку міграційних послуг в Україні визначено посилення інформаційно-аналітичної підтримки посередництва у працевлаштуванні українських громадян за кордоном. 
міграційний процес, трудова еміграція, ринок міграційних послуг, посередництво у працевлаштуванні, соціальна відповідальність, експертне опитування 

2017УДК 331.5:004
Левицька О. О. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту людських ресурсів та трудових відносин в інформаційному суспільстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 99-102. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.102_u.

Літер.: 7


У статті досліджено основні тенденції розвитку відносин на глобальному та українському ринках праці в умовах трансформації суспільства. Звернено увагу на поширення нетрадиційних форм зайнятості, поглиблення структурних зрушень на ринках праці, зростання чисельності «прекаріату» як окремого соціального класу, підвищення вимог до якості людського капіталу та потреби інвестування в його розвиток. Вивчено особливості управління людськими ресурсами під впливом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та діджитал-інструментів. Підкреслено роль індустрії IКT як драйвера сучасної економіки і каталізатора трансформаційних процесів на ринку праці. У цьому контексті проаналізовано динаміку і структуру розвитку вітчизняного сектору ІКТ у професійно-гендерному вимірі, а також оцінено рівень оплати праці в галузі. Представлено рекомендації щодо формування державної політики зайнятості та регулювання ринку праці в Україні із врахуванням викликів інформаційного суспільства. 
людські ресурси, трудові відносини, нетрадиційна зайнятість, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство 

2016


Веб-майстер П. Попадюк