Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Сектор просторового розвитку

Історія сектору

Історія сектору просторового розвитку започаткована створенням у 2005 р. (за ініціативою видатного вченого, фундатора наукової школи регіоналістики академіка Мар’яна Івановича Долішнього) відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, який очолила д.е.н. Любов Теодорівна Шевчук. З 2013 р. сектор просторового розвитку очолює д.е.н. Мар’яна Іванівна Мельник.

Кадровий склад сектору визначається знаними у наукових колах вченими та фахівцями: завідувач сектору, д.е.н., с.н.с. М.І. Мельник (коло наукових інтересів: методологія просторового розвитку, інституційні засади трансформації бізнес-середовища України), к.е.н, с.н.с. С.Д. Щеглюк (міське розселення, просторовий розвиток регіонів), д.т.н., проф. М.М. Габрель (містобудування та урбаністичне проектування), д.е.н., проф. М.І. Пітюлич (територіальна організація зайнятості, регулювання трудових відносин), д.е.н., с.н.с. А.В. Шевчук (інформаційні технології, освіта, наука та інновації в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону), к.е.н., н.с. О.В. Кушнірецька (соціо-демографічні та просторово-урбаністичні процеси), м.н.с. Л.П. Казьмір (проблеми землевпорядкування та просторової політики), м.н.с. І.В. Лещух (фінансово-економічні аспекти просторового розвитку), інженер Р.Є. Яремчук (конвергентно-дивергенційні процеси соціально-економічного розвитку регіонів).

Під науковим керівництвом Шевчук Л.Т. (2005-2012 рр.) та Мельник М.І. (2013-2014 рр.) проводились фундаментальні та прикладні дослідження щодо обґрунтування концептуальних підходів соціально-економічного районування України (2005 р.), організаційно-економічних механізмів формування і розвитку регіональних суспільних систем в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки (2006 р.), моделей адміністративно-територіального устрою України на основі визначення можливих соціально-економічних наслідків їх реалізації (2006 р.), трансформації територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону (2007-2008 рр.), територіально-структурних процесів регіону в просторовому аспекті (2009-2010 рр.), оцінки сучасного стану та систематизації проблем соціально-економічного розвитку малих міст Карпатського регіону (2011-2012 рр.), оцінки перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України (2013-2014 рр.).

Головними науковими здобутками колективу сектору є видавнича діяльність, яка широко висвітлює результати досліджень та налічує колективні та одноосібні монографії, навчальні посібники, брошури та препринти. Зокрема, вагомий науковий доробок представлений колективними монографіями: «Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою» (2007 р.); «Регіональні суспільні системи» (2007 р.); «Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області» (2008 р.); «Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції» (2009 р.); «Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації» (2011 р.); «Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи» (2011 р.); «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку – Том 5. Малі міста» (2013 р.) та авторськими монографіями: Мельник М.І «Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та прикладні засади дослідження» (2005 р.); Щеглюк С. Д. «Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки» (2008 р.); Мельник М. І. «Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій» (2012 р.); Шевчук А.В. «Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку» (2013 р.).

Крім того, працівники сектору взяли активну участь у виконанні конкурсної тематики (гранти НАН України): «Нові підходи до оцінки та формування інвестиційного клімату України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (Мельник М.І., 2006 р.), «Стратегічні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні в контексті формування нових видів економічної діяльності» (Щеглюк С.Д., 2007 р.). Виконувались дослідження і за господарськими договорами: «Стратегія економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року» (2004-2005 рр.), «Обґрунтування соціально-економічного розвитку міста Львова до окремих розділів Генерального плану м. Львова» (2007 р.), «Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області» (2008 р.).

Нагороди та відзнаки: Мельник М.І. нагороджена золотою медаллю Української федерації вчених за перспективні наукові дослідження в галузі гуманітарних наук в рамках проекту «Інтелектуальне майбутнє України» (2006 р.); Шевчуку А.В. та Щеглюк С.Д. присуджено Премію Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за цикл робіт «Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону» (2009 р.); д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. та к.е.н., с.н.с. Шевчук А.В. на основі рішення Ради Асоціації «Інноваційні підприємства України» і Союзу експертів у сфері науки, техніки та інновацій прийняті в члени Союзу експертів науки, техніки і інновацій з присвоєнням статусу експертів у сфері економіки (2010 р.). Більшість співробітників сектору протягом останніх десяти років були нагороджені Преміями облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівської області; стипендіями НАН України для молодих вчених.

Сектор просторового розвитку тісно співпрацює із Львівською комерційною академією, Українською академією друкарства, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Львівським національним аграрним університетом, ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва» (м. Хмельницький), Національним університетом «Львівська політехніка», Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів). Налагоджено співробітництво із обласними державними адміністраціями Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Укладені договори про співпрацю та підтримуються наукові контакти з фахівцями Університету імені Яна Кохановського в м. Кельце (Польща), Інституту агрохімії і ґрунтознавства в м. Пулави (IUNG-PIB, Польща), географічного факультету Лодзького університету (Польща).

 

Відділ у 2009 р.

Відділ у 2014 р.

 

У секторі-відділі працювали:

Габрель Микола Михайлович, доктор технічних наук, професор

Гоблик Анна Вікторівна, кандидат технічних наук

Демків М.В., кандидат технічних наук

Казьмір Любомир Павлович, к.е.н.

Комарницька Ганна Омелянівна

Куліш Інна Михайлівна, к.е.н.

Кушнірецька Оксана Василівна, к.е.н.

Мацьків Олеcь Ігорович

Шевчук Андрій Васильович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Шевчук Любов Теодорівна, доктор економічних наук, професор

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Щеглюк Світлана Дмитрівна

 


Веб-майстер П. Попадюк