Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Філії кафедр в інституті

Cтаном на 1.01.2016 р. при Інституті діють 6 спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр, а саме:

  • філія кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (згідно Угоди від 25.05.2015 р.);
  • філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно Угоди від 2.01.2013 р.);
  • філія кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (згідно Угоди від 2.11. 2015 р.);
  • філія кафедри фінансів суб’єктів господарювання та державних фінансів Львівської державної фінансової академії (згідно Угоди від 14.12.2009 р.);
  • філія кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (згідно Угоди від 12.05.2015 р.);
  • філія кафедри економічної теорії Львівського національного аграрного університету (згідно Угоди від 1.12.2013 р.).

У рамках роботи філій кафедр здійснюється залучення вчених Інституту до навчального процесу, керівництва курсовими, дипломними роботами та практикою студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.

Зокрема, до основних результатів роботи філії кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ у 2015 році слід віднести: проведення постійно діючого семінару: «Проблеми формування і розвитку банківської системи України та механізми їх вирішення»; підготовка та видання збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір»; участь у організації Х Міжнародної науково-практичної конференції „Інтеграція України у європейський і світовий фінансовий простір” (20-25.06.2015); керівництво дипломними роботами студентів та кандидатськими і докторськими дисертаціями.

У рамках функціонування філії кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом у 2015 році організовано та проведено науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (11.06.2015 р.); здійснювалося консультування викладацького складу кафедри з питань організації та проведення науково-пошукових досліджень, залучення викладачів кафедри до виконання науково-дослідних тем «Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів» та «Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції»», керівництво дипломними роботами студентів.

До основних результатів роботи філії кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії у 2015 році слід віднести: консультування викладацького складу кафедри з питань теоретико-методичних засад проведення наукових досліджень з проблем регіональної економічної політики, співпрацю у розробці робочої програми курсу «Фінансовий аналіз», головування у роботі ДЕК зі спеціальності «Фінанси та кредит»: проведення круглого столу в рамках Тижня фінансиста на тему «Кредитна політика банків в Україні: виклики сьогодення та перспективи» 20-21 травня 2015 року,

В рамках функціонування філії кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування у 2015 році проводилось читання лекцій з курсу «Екологічне право» та керівництво магістерськими дипломними проектами.


Веб-майстер П. Попадюк