Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Наукові видання

2023Файл Adobe Reader УДК 330.341.1:332.122
Продуктивна спроможність економіки регіонів: оцінювання потенціалу та чинники зростання: електрон. наукове видання / наук. ред. С. Л. Шульц; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 141 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230038.pdf (повний текст)

Джерел: 105 посилань

У науковому виданні представлено теоретико-методологічну модель оцінювання продуктивної спроможності економіки регіонів, цільова функція якої спрямована на визначення чинників зростання продуктивності, а також та встановлення їх стимулюючого чи дестимулюючий впливів на продуктивну спроможність регіонів. На основі багатофакторних регресійних моделей протестовані субгіпотези залежності продуктивності економіки регіонів від чинників внутрішнього та зовнішнього впливів, які покладено в основу закономірностей зростання продуктивної спроможності регіонів.
Наукове видання може бути корисним при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. Л. Шульц, А. І. Мокій, М. В. Максимчук, Н. М. Лисяк, Н. М. Попадинець, О. М. Луцків, М. О. Карп’як, М. С. Габрель, О. Б. Назаркевич, О. А. Войтенко, А. В. Янович.
Ключові слова: економіка регіонів, продуктивна спроможність, оцінювання, потенціал, чинники зростанняФайл Adobe Reader УДК 338.46:330.15
Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України: електрон. наукове видання / наук. ред. В. С. Кравців; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 110 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230036.pdf (повний текст)

Джерел: 109 посилань

У науковому виданні розкрито методологічні засади та методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України, які апробовані на прикладі областей Карпатського регіону. Висвітлено результати оцінки конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери областей Карпатського регіону. Здійснено порівняльний аналіз часткових – за показниками та індикаторами – і зведених інтегральних індексів конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей та інших регіонів України. Зроблено висновки щодо високого потенціалу конкурентоспроможності сфери туризму і рекреації областей Карпатського регіону, що базується на його природних та історико-культурних чинниках туристично-рекреаційної атрактивності.
Для наукових працівників, представників органів влади, спеціалістів у галузі туризму, студентів, аспірантів.
Авторський колектив: В. С. Кравців, П. В. Жук, Ю. І. Стадницький, І. А. Колодійчук, Ф. Я. Кіптач, І. М. Куліш, Ю. І Башинська., О. В. Григоренко, І. Р. Мищишин.
Ключові слова: населення, соціальна вразливість, Карпатський регіон, Україна, стан, виклики, сценарії послаблення

Файл Adobe Reader УДК 364.2:330.1(477.8)
Соціальна вразливість населення Карпатського регіону України: стан, виклики, сценарії послаблення: електрон. науково-аналітичне видання / наук. ред. Т. Г. Васильців; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 109 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230035a.pdf (повний текст)

Джерел: 76 посилань

На основі аналізу статистичних даних, експертних оцінок та власних досліджень охарактеризовано основні тенденції і загрози посилення соціальної вразливості населення Карпатського регіону України в умовах повномасштабної війни. Досліджено стан та особливості соціальної вразливості населення регіону. Визначено новітні виклики та загрози соціальної вразливості населення в Карпатському регіоні в умовах війни. Обґрунтовано сценарії та інструменти проактивної політики зниження соціальної вразливості населення Карпатського регіону України на етапі повоєнної відбудови.
Видання розраховане на науковців та практиків у сфері соціальної економіки і політики, соціальної безпеки та вразливості, міграції, ринку праці, регіональної економіки, державного управління, а також політиків та громадських діячів – широкого кола осіб, які виявляють інтерес до вирішення проблем соціально-гуманітарного розвитку.
Авторський колектив: Т. Г. Васильців, М. М. Біль, О. П. Мульска, О. Т. Риндзак, О. О. Левицька, Р. Т. Теслюк, І. Є. Бараняк.
Ключові слова: населення, соціальна вразливість, Карпатський регіон, Україна, стан, виклики, сценарії послабленняФайл Adobe Reader УДК 330.3:332:304
Біль М. М. Проблеми та пріоритети проактивної політики розвитку соціальної інфраструктури України: фокус Карпатського регіону: електрон. науково-аналітична доповідь / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 72 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230034.pdf (повний текст)

Джерел: 93, 99 посилань

Науково-аналітична доповідь присвячена дослідженню проблем функціонування і розвитку соціальної інфраструктури в Україні та Карпатському регіоні. Результати аналізу підтвердили переважання в регулюванні програмно-цільового підходу, ефективність якого нівелюється наявністю системних недоліків у реалізації інфраструктурних проєктів. Їхнє вирішення можливе при збереженні вектору децентралізації та впровадженні проактивної політики розвитку соціальної інфраструктури на засадах довгострокового стратегування.
Визначено еханізми функціонування об’єктів соціальної інфраструктури в регіонах України під час повномасштабної війни. Зважаючи на безпекову специфіку різних територій обґрунтовано пріоритети розвитку соціальної інфраструктури в областях Карпатського регіону. Запропоновано інфраструктурну місію Карпатського регіону як основу для довгострокового стратегування розвитку соціальної інфраструктури.
Результати дослідження є корисними для представників органів влади, місцевого самоврядування, науковців й експертів у сфері соціально-економічного розвитку.
Ключові слова: соціальна інфраструктура, проактивна політика, розвиток, проблеми, пріоритети, Україна, Карпатський регіонФайл Adobe Reader УДК 339:338.49:656.02(477+061.1EU)
Assessment of the throughput capacity of checkpoints for freight transportation on the Ukraine-EU land border and prospects for its development: Electronic analytical report / Edited by Khrystyna Prytula; Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Lviv, 2023. 133 p. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230033.pdf (повний текст)

Джерел: 134 references

The analytical report presents the results of the study of international and transit cargo flows across the Ukraine-EU border section. An analysis of the development of transport (roads, railways, international transport corridors, including TEN-T) and border infrastructure (network of checkpoints, terminals for storage and transshipment of goods, logistics centers, airports, ports, etc.) along the Ukraine-EU border was carried out. The available capacity of automobile and railway checkpoints on the Ukraine-EU land border and their level of occupancy were studied. "Bottlenecks" in cargo transportation across the border have been identified. The prospects for the development of the capacity of border infrastructure along the Ukraine-EU border have been determined.
For representatives of state and local authorities, scientists and other persons interested in the development of freight transport markets and border infrastructure in the context of deepening European integration processes.
Authors: Prytula Khrystyna, Maksymenko Anna, Kalat Yaroslava, Krzyżewska Iwona, Kurowska-Pysz Joanna, Chruzik Katarzyna, Michniak Daniel, Polyvach Kateryna, Czimre Klara, Szaniszló Zsófia, Chirodea Florentina, Ţoca Constantin-Vasile
Ключові слова: assessment, throughput capacity, checkpoint, freight transportation, Ukraine, EU, land border, prospects, development

Файл Adobe Reader УДК 338.46:338.47:338.012
Мельник М. І., Лещух І. В. Розвиток інфраструктури мультимодальних перевезень в Україні у контексті зміни транспортно-логістичних маршрутів в умовах війни: електрон. наукова доповідь / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 51 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230032a.pdf (повний текст)

Джерел: 52 посилання

У науковій доповіді представлено результати дослідження розвитку інфраструктури мультимодальних перевезень в Україні у контексті зміни транспортно-логістичних маршрутів в умовах війни. Проаналізовано особливості становлення та розвитку інституційного забезпечення мультимодальних перевезень в Україні. Основну увагу сфокусовано на дослідженні особливостей функціонування інфраструктури морських та сухопутних мультимодальних перевезень в Україні в умовах повномасштабної війни. Ідентифіковано перешкоди, а також показано перспективи розвитку інфраструктури мультимодальних перевезень у просторі «Україна – ЄС». Названо чинники та заходи стимулювання розвитку інфраструктури мультимодальних в контексті зміцнення зав’язків між Україною та Європейським Союзом.
Доповідь може бути корисною при виробленні, прийнятті та реалізації рішень у сфері регіональної політики на різних рівнях управління, для науковців, аспірантів, практиків і тих, хто цікавиться питаннями національного і регіонального розвитку.
Наукова доповідь підготовлена у межах виконання проекту Visegrad+ № 22220189. Проект співфінансується Урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через Вишеградські гранти Міжнародного Вишеградського фонду. Місія фонду полягає в просуванні ідей сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі.
Ключові слова: розвиток, інфраструктура, мультимодальні перевезення, транспортно-логістичні маршрути, умови війни, УкраїнаФайл Adobe Reader УДК 332:338.49:338.47(477.8)
Розвиток логістично-транспортної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України. Порівняльна системна оцінка: електрон. науково-аналітична доповідь / наук. ред. Х. М. Притула; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2023. 87 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230031.pdf (повний текст)

Джерел: 83 посилання

У науково-аналітичній доповіді представлено результати дослідження сучасних тенденцій розвитку сфери вантажних перевезень в Україні та країнах ЄС. Проаналізовано міжнародні індекси оцінки рівня розвитку логістично-транспортної інфраструктури. Запропоновано методичний підхід до аналізу розвитку логістично-транспортної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України, на основі якого визначено складові логістично-транспортної інфраструктури виходячи з основних її функцій та завдань; розраховано інтегральні індекси логістично-транспортної інфраструктури за групою показників, які характеризують відповідні структурні елементи інфраструктури; оцінено ефективність використання логістично-транспортної інфраструктури у розрізі окремих структурних елементів. Запропоновано напрями ефективної реалізації потенціалу розвитку транспортно-логістичної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України.
Для представників органів державної та місцевої влади, науковців та інших осіб, зацікавлених у проблематиці розвитку ринків вантажних перевезень (внутрішніх, міжнародних та транзитних) та прикордонної інфраструктури в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів.
Авторський колектив: О. О. Заіка, Я. Я. Калат, І. М. Кирик, А. О. Максименко, Х. М. Притула, Л. С. Томашик
Ключові слова: системи управління відходами, організаційно-економічні засади, формування, регіон, Україна

2022Файл Adobe Reader УДК [332.122:338.43]:332.142
Стратегічне оцінювання функціональних типів територій: потенціал та ризики розвитку: електрон. науково-аналітична доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2022. 114 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220041.pdf (повний текст)

Джерел: 141

Науково-аналітична доповідь присвячена питанням стратегічного оцінювання функціональних типів територій в контексті сучасних викликів соціально-економічного розвитку в Україні. Зокрема висвітлено питання зміни демографічної ситуації в регіонах України під впливом війни, систематизовано загрози та ключові пріоритети розвитку в розрізі груп сільських територій, обґрунтовано методичний підхід до ідентифікації земельних активів на основі систематичної актуалізації нормативної та експертної грошової оцінки земельних активів у режимі запровадження он-лайн функціоналу в Державному земельному кадастрі на базі технології Blockchain. Здійснено критичну оцінку індустріальних парків та вільних економічних зон як інструментів формування регіональних полюсів зростання.
Представлені у доповіді результати досліджень відображають особливості розвитку територій різних функціональних типів в Україні, спрямовані на оцінювання основних проблем їх функціонування та визначення інструментів, які б сприяли їх нівелюванню, акцентують на викликах і ризиках територій України, які повинні бути враховані при формуванні механізмів підтримки та стимулювання їх розвитку на сучасному етапі та на етапі відбудови України.
Для представників органів влади та місцевого самоврядування, науковців, дослідників проблем регіонального розвитку на основі стимулювання функціональних типів територій.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська, А. Р. Дуб, І. Р. Залуцький, Я. Я. Калат, Л. В. Ключник, Х. О. Патицька, Х. М. Притула, Р. Т. Теслюк
Ключові слова: територія, функціональні типи, стратегічне оцінювання, потенціал розвитку, ризики розвиткуФайл Adobe Reader УДК 339.3:658.818:338.242:005
Попадинець Н. М., Войтенко О. А. Напрями та інструменти удосконалення регулювання регіональних ринків споживчих товарів в умовах пандемії COVID-2019: електрон. наукове видання / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2022. 52 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220040.pdf (повний текст)

Джерел: 99 посилань

Наукова доповідь присвячена узагальненню теоретико-методологічних засад регулювання розвитку регіональних ринків. У роботі виокремлено та систематизовано інструментарій регулювання регіональних ринків споживчих товарів, а також проаналізовано зарубіжний досвід регулювання споживчих ринків в контексті імплементації антикризових моделей їх регулювання. Проаналізовано стан регіональних споживчих ринків в Україні на основі даних щодо чинників їх розвитку: платоспроможний попит, ціни, виробництво та дистрибуція товарів і послуг в умовах зняття обмежень, направлених на подолання пандемії COVID-19. Обґрунтовано напрями та визначено інструменти удосконалення регулювання регіональних ринків споживчих товарів в умовах пандемії COVID-2019 та війни.
Результати дослідження є корисними для представників органів державної влади й місцевого самоврядування, науковців, експертів.
Ключові слова: регіональні ринки споживчих товарів, регулювання, пандемія COVID-2019, напрями удосконалення, інструменти удосконаленняФайл Adobe Reader УДК 339.9:[330.34+330.35]
Глобальні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів: електрон. наукове видання / наук. ред. М. І. Мельник; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2022. 150 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220039.pdf (повний текст)

Джерел: 313 посилань

Систематизовано сучасні глобалізаційні чинники соціально-економічного розвитку в контексті ендогенізації та загрози зовнішньоекономічній безпеці регіонів України в умовах воєнного часу, кластеризовано групи регіонів за рівнем загроз; запропоновано та апробовано методичний інструментарій оцінювання наслідків впливу глобальних викликів і шоків в період 2008-2022 р. на резільєнтність ендогенного соціально-економічного розвитку регіонів України; визначено наслідки впливу збройної агресії Росії на втрату ендогенного потенціалу регіонів України; надано пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо підвищення ефективності використання ендогенного потенціалу розвитку Західного регіону України в умовах воєнного стану.
Видання може бути корисним при виробленні, прийнятті та реалізації рішень у сфері регіональної політики на різних рівнях управління, для науковців, студентів, практиків і тих, хто цікавиться питаннями регіонального розвитку.
Авторський колектив: М. І. Мельник, В. В. Борщевський, І. Г. Бабець, І. Р. Залуцький, І. В. Лещух, О. Й. Жабинець, Н. Р. Синюра-Ростун, Т. В. Мединська, Р. Є. Яремчук, М. А. Бас-Юрчишин
Ключові слова: системи управління відходами, організаційно-економічні засади, формування, регіон, Україна


Веб-майстер П. Попадюк