Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Завідувач відділу –
Іщук Світлана Олексіївна,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032) 270-70-93

Факс: (032) 270-70-58

E-mail : iso.ird@ukr.net

Рік утворення – 1990.

Проблематика наукових досліджень:

 1. Наукове обґрунтування векторів структурної трансформації промислового сектора економіки.
 2. Розробка стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного машинобудування на засадах локалізації виробництва.
 3. Ідентифікація диспропорцій у взаємодії між секторами економіки, поглиблених повномасштабною російською військовою агресією.
 4. Побудова моделей оптимізації міжсекторальних зв’язків за критеріями досягнення технологічної та економічної самодостатності України і посилення національної безпеки.

Науково-дослідні теми:

 • Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання конкурентоспроможності промислового сектора економіки на макро- і мезо- рівнях, який передбачає визначення низки параметрів: рівня індустріальності економіки та спеціалізації промисловості (за видами промислової діяльності і переробних виробництв), внутрішньої та зовнішньої ефективності промисловості, а також декомпозиційний аналіз структури її валової доданої вартості (ВДВ);
  • розроблено економетричний інструментарій, зокрема мультиплікативну факторну модель, для розрахунку коефіцієнта структурних переваг промисловості, який агрегує відповідні структурні детермінанти – показники часток промисловості у випуску, ВДВ та експорті ВДВ усіх видів економічної діяльності;
  • розроблено методичний підхід до визначення конкурентності промислового сектора економіки крізь призму конкурентних переваг – активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) його функціонування;
  • розроблено методичний апарат для проведення полівекторної рейтингової оцінки конкурентності промислового сектора економіки на основі розрахунку значень індексів конкурентних переваг, які консолідують множину первинних показників, що системно охоплюють ключові аспекти проявів активності та ефективності промисловості на мезорівні.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 16 розробок: 2 науково-аналітичні доповіді, 7 науково-аналітичних записок, методичні рекомендації, розділи до 2 наукових доповідей, 4 науково-експертні матеріали. Отримано 46 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Національного комітету з промислового розвитку; Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України (5); Державних адміністрацій 16 областей України, зокрема: Волинської (4), Донецької (3), Житомирської, Закарпатської, Запорізької (3), Івано-Франківської (3), Київської (3), Кіровоградської (2), Львівської (5), Луганської (2), Одеської (2), Полтавської, Рівненської, Тернопільської (4), Херсонської (2), Хмельницької (3).

 • Форми реалізації потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України (прикладна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний інструментарій для розрахунку щільності міжсекторальних зв’язків і ступеня витратності переробних виробництв на основі використання даних матриці Леонтьєва (таблиці «витрати-випуск);
  • розроблено методичний підхід до визначення ступеня імпортозалежності економіки у розрізі усіх видів діяльності за сегментами споживання продукції та рівнями технологічності виробництв;
  • розроблено методичний підхід до визначення перспективних напрямків розвитку переробних виробництв і стратегій їх реалізації (зорієнтованих на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції) на підставі комплексної оцінки виробничого, економічного, інвестиційно-інноваційного і ринкового потенціалів;
  • розроблено авторський підхід до групування регіонів (із використанням алгоритмів кластеризації, зокрема неієрархічного ітеративного методу k-середніх) за потенціалом заготівлі сировини (сільськогосподарської, деревинної) і виробництва продуктів її промислової переробки, з урахуванням спеціалізації на виготовленні товарів із високою доданою вартістю.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 11 розробок: 4 науково-аналітичні доповіді, 5 науково-аналітичних записок, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 98 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітетів Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (4) і з питань європейської інтеграції (3); Національного комітету з промислового розвитку (2); Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; державних адміністрацій 21 області України, зокрема: Вінницької, Волинської (3), Донецької (8), Житомирської (6), Закарпатської (2), Запорізької (4), Івано-Франківської (5), Київської (5), Кіровоградської (7), Львівської (8), Одеської (7), Миколаївської (6), Полтавської (3), Рівненської, Сумської (2), Тернопільської (3), Харківської, Херсонської (2), Хмельницької (7), Черкаської (2) і Чернігівської (5).

 • Розвиток машинобудування в Україні на засадах локалізації vs кооперації (прикладна конкурсна тема)

   Основні наукові результати:

  • розроблено методичний підхід до комплексної діагностики ключових тенденцій розвитку машинобудування в Україні за показниками випуску, ВДВ, експорту та імпорту продукції;
  • розроблено новий методичний підхід до визначення ступеня локалізації виробництва за окремими сегментами, який базується на розрахунку частки вітчизняної складової у кожному з базових елементів секторальної структури витрат (проміжного споживання) у промисловості та, зокрема, машинобудуванні;
  • розроблено авторські пропозиції щодо нетарифного стимулювання розвитку українських машинобудівних компаній на засадах локалізації в умовах посилення глобальних викликів, міжнародної конкуренції та відкритості ринків.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 1 розробку (науково-аналітичну записку). Отримано 2 листи, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку і Львівської обласної державної адміністрації.

 • Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки регіонів України (фундаментальна відомча тема)

   Основні наукові результати:

  • доведено авторські наукові гіпотези щодо впливу на ефективність переробної промисловості величини частки високо- і середньо-високотехнологічних виробництв у структурі випуску, а також частки імпорту у проміжному споживанні названих виробництв. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структури випуску і проміжного споживання переробної промисловості за критеріями підвищення рівня технологічності і зниження рівня імпортозалежності;
  • доведено авторські наукові гіпотези щодо: а) впливу інноваційності продукції на рівень зайнятості та оплати праці у промисловому секторі економіки; б) взаємозв’язку між закономірностями інвестиційно-інноваційних процесів та їх ефективністю, з одного боку, і структурою промисловості – з іншого. На цій основі побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структурних параметрів промисловості (співвідношень між обсягами випуску продукції окремих видів промислової діяльності і виробництв переробної промисловості) за критерієм підвищення рівня інноваційності продукції;
  • розроблено новий методологічний підхід до визначення залежності машинобудівних виробництва від імпорту продукції проміжного споживання. Цей підхід створює базис для моделювання структурних параметрів собівартості машинобудівної продукції та вітчизняної складової у ній у розрізі окремих елементів за величинами їх часток у відповідній структурі.

   Впроваджені результати дослідження: до центральних і регіональних органів влади подано 15 розробок: 2 наукові доповіді, 1 пропозиції до законодавства, 9 науково-аналітичних записок, 1 аналітичні матеріали, 2 науково-експертні матеріали. Отримано 55 листів, які підтверджують практичне використання результатів досліджень, зокрема в діяльності: Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України (3); Міністерства економіки України; Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України; державних адміністрацій 17 областей України, зокрема: Волинської, Донецької (4), Закарпатської (6), Запорізької (2), Київської (3), Кіровоградської (4), Львівської (3), Одеської, Миколаївської (3), Полтавської (4), Сумської, Тернопільської (3), Харківської (3), Херсонської (4), Хмельницької (4), Черкаської (3) і Чернігівської.

Основні результати досліджень

 • Методичні рекомендації щодо оцінювання тенденцій розвитку промислових територіальних систем регіону
 • Методичний інструментарій для вибору стратегій фінансування поточних активів промислових підприємств, а також для розрахунку інтегральних показників результату їх фінансово-господарської діяльності і визначення перспектив подальшого розвитку
 • Методика комплексної оцінки стану і ефективності використання об’єктів інфраструктури
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
 • Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки основного капіталу регіону

 

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук, старший дослідник Созанський Любомир Йосипович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Полякова Юлія Володимирівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Коваль Людмила Пилипівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Кудря Ярослав Валерійович

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Косовська Віра Василівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Ривак Наталія Орестівна

провідний інженер Процевят Оксана Семенівна


 

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

Монографії

2023Файл Adobe Reader УДК 380.8
Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки: міжнародний, національний та регіональний виміри: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред. С. О. Іщук. Львів, 2023. 191 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20230003.pdf (повний текст)

Джерел: 80

У монографії виявлено закономірності впливу економічної глобалізації на структурні параметри переробної промисловості. Розроблено та апробовано методику діагностики структурних трансформацій промислового сектора економіки у регіональному вимірі. Здійснено групування регіонів України за рівнем їх промислового розвитку і типом виробничої спеціалізації. Запропоновано новий методологічний підхід до визначення залежності переробної промисловості від імпорту продукції проміжного споживання. Побудовано економіко-математичні моделі оптимізації структури випуску, ВДВ і проміжного споживання переробної промисловості окремих країн ЄС і України за критеріями підвищення рівня технологічності та зниження імпортозалежності виробництв у напрямку зростання їх ефективності (частки ВДВ у випуску). Побудовано економіко-математичні моделі оптимізації технологічної структури реалізованої промислової продукції та інноваційної продукції у розрізі виробництв за критерієм підвищення інноваційності до рівня, який забезпечить зростання заробітної плати у переробній промисловості.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів промислових підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Ю. В. Полякова, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська, Н. О. Ривак, О. С. Процевят.
Ключові слова: промисловий сектор економіки, структурна трансформація, наукові засади, міжнародний вимір, національний вимір, регіональний вимір

2022Файл Adobe Reader УДК 338.45.001.73(477.8)
Розвиток машинобудування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: електрон. монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: С. О. Іщук. Львів, 2022. 137 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220002.pdf (повний текст)

Джерел: 80

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження машинобудування як стратегічного сегменту світової і національної економіки. Зокрема ідентифіковано місце українського машинобудування серед країн ЄС, діагностовано поточний стан і перспективи зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Визначено організаційні та правові особливості функціонування вітчизняних і міжнародних корпорацій в Україні у розрізі базових сегментів машинобудування. Проведено порівняльну структурно-динамічну оцінку ключових тенденцій розвитку машинобудівних виробництв у регіонах України за показниками випуску, ВДВ, експорту-імпорту продукції, інноваційної діяльності та ін. Обгрунтовано авторські пропозиції щодо нетарифного стимулювання розвитку українських машинобудівних компаній на засадах локалізації.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів машинобудівних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Ю. В. Полякова, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська, Н. О. Ривак.
Ключові слова: машинобудування, розвиток, Україна, проблеми, шляхи вирішення проблем

2020Файл Adobe Reader УДК 338.45.001.73(477.8)
Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: С. О. Іщук. Львів, 2020. 341 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200002.pdf (повний текст)

Джерел: 107

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження переробної промисловості України та її регіонів. Зокрема сформовано систему пріоритетів імпортозаміщення на внутрішньому ринку промислових товарів та окреслено базові напрямки розвитку імпортозаміщувальних виробництв. Встановлено особливості функціонування хімічної промисловості в Україні на підставі порівняльного аналізу тісноти міжсекторальних зв’язків та рівня витратності вітчизняних і європейських хімічних виробництв. Побудовано мезорівневу матрицю економічного і ресурсного потенціалу хімічних виробництв. Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку перспективних хімічних виробництв у Західному регіоні. Визначено проблеми розвитку легкої промисловості в Україні за результатами оцінки рівня функціонування переробних виробництв, зокрема їх імпортозалежності та експортоорієнтованості. Розроблено організаційний механізм відновлення сировинної бази текстильних та інших виробництв. Окреслено ключові напрямки розвитку деревообробної промисловості в областях Західного регіону (у розрізі виробництв) і визначено базові стратегії та механізми їх практичної реалізації. Здійснено групування регіонів України за обсягами виробництва сировини (зернових, м’яса і молока) та продуктів їх промислової переробки. Обґрунтовано перспективи розвитку вітчизняних агропереробних виробництв, виходячи з поточних і прогнозних трендів кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації.
Автори: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Ю. В. Полякова, Л. П. Коваль, Я. В. Кудря, О. В. Ляховська, В. В. Косовська,Н. О. Ривак , О. С. Процевят.
Ключові слова: переробна промисловість, Україна, регіон, розвиток, проблеми, перспективи

2018Файл Adobe Reader УДК 338.45:339.137:339.5(477.8)(061.1)
Конкурентні переваги промислового сектора економіки України: регіональний вимір: монографія/ наук. ред. С. О. Іщук ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2018. – 246 с. (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180601.pdf (повний текст)

Джерел: 125

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження конкурентоспроможності промислового сектора економіки України та її регіонів. На основі запропонованого методичного підходу проведено порівняльний аналіз структурних переваг промисловості України і держав-членів ЄС. Побудовано рейтинг регіонів України за рівнем конкурентних переваг промисловості. Здійснено групування областей на підставі значень інтегральних індексів активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) функціонування промислового сектора економіки. Проведено порівняльну оцінку конкурентних переваг промисловості України і Польщі на макро- і мезо- рівнях. Здійснено аналіз динаміки та структур (географічної і товарної) експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону. Запропоновано ряд організаційно-економічних механізмів, спрямованих на посилення конкурентних переваг промислового сектора національної економіки в умовах глобалізації.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів промислових підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, Я. В. Кудря, Р. В. Міхель, М. І. Бирка, О. С. Процевят
Ключові слова: економіка, промисловий сектор, конкурентні переваги, регіональний вимір, Україна

2017Файл Adobe Reader УДК 338.24:330.332:621
Кудря Я. В. Модернізація основного капіталу у системі забезпечення технічного розвитку промислових підприємств : монографія / Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; [наук. ред. С. О. Іщук]. – Львів, 2017. – 443 с. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20170601f1.pdf (фрагмент)

Джерел: 360

Монографія присвячена розв’язанню актуальних практичних та фундаментальних проблем модернізації основного капіталу у системі забезпечення технічного розвитку підприємств реального сектору національної економіки України. Висвітлено результати досліджень теоретико-методичних та прикладних засад оперування основним капіталом промислових підприємств. Розкрито особливості організаційно-економічного забезпечення модернізації основного капіталу вітчизняних промислових підприємств. Також сформовано і було обґрунтовано організаційно-економічні механізми удосконалення системи управління технічним розвитком машинобудівних підприємств.
Для фахівців із технічного розвитку промислових підприємств, державних службовців, економістів, менеджерів, науковців та студентів економічних спеціальностей.
Ключові слова: модернізація основного капіталу, технічний розвиток, промислові підприємства

2016Файл Adobe Reader УДК 658.114.45:338.012:621
Кудря Я. В. Управління розвитком промислових корпорацій: методологія та практика : монографія / Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; [наук. ред. С. О. Іщук]. – Львів, 2016. – 390 с. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20160602f1.pdf (фрагмент)

Джерел: 45

Монографія присвячена розв’язанню актуальних практичних та фундаментальних проблем управління розвитком корпорацій у реальному секторі національної економіки України. Висвітлено результати досліджень ідейних, теоретичних аспектів і прикладного базису, методологічні засади управління розвитком корпорацій у виробничій сфері. Проведено оцінку та аналіз динамічності управління розвитком вітчизняних корпорацій на прикладі переробної промисловості. Встановлено та о бґрунтовано вектори нарощення потенціалу управління розвитком корпорацій у машинобудуванні на основі узагальнення результатів досліджень відповідної практики і досвіду.
Для фахівців із питань корпоративного розвитку та фінансового менеджменту, державних службовців, економістів, менеджерів, науковців і студентів старших курсів економічних спеціальностей.
Ключові слова: управління розвитком, промислові корпорації, методологія, практика

2015Файл Adobe Reader УДК [330.342:061.1ЄС]:330.342.146(430)
Міхель Р. В. Соціально-ринкова економіка Німеччини в економічній системі ЄС : монографія / Р. В. Міхель; [наук. ред. та передмова: І. М. Грабинський]. – Львів: Українські технології, 2015. – 200 с. (повний текст)

Джерел: 216

У монографії розглянуто вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування спільної конкурентної, монетарної та соціальної політики Європейського Союзу. Проаналізовано соціально- економічні чинники конвергенції економічних систем країн-членів ЄС та сформовано кластерні групи країн-членів ЄС-27 у 2000 та 2012 роках. За результатами дослідження доведено, що соціально-ринкова економічна система Німеччини є ядром економічної системи ЄС.
Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів факультетів міжнародних відносин.
Ключові слова: економічна система, соціально-ринкова економіка, ЄС, НімеччинаФайл Adobe Reader УДК 339.13:336.763
Павлов В. І. Конкуренція на ринку цінних паперів: загрози та регулювання : монографія / В. І. Павлов, М. О. Трофімчук ; Національний університет водного господарств та природокористування. - Рівне, 2015. - 210 с. (фрагмент)

Джерел: 194

У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти розвитку конкуренції на ринку цінних паперів. Узагальнено теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкуренції, місця та ролі ринку ринку цінних паперів в системі фінансового капіталу. Визначено реалії та загрози трансформації конкурентних відносин в діяльності організаторів торгів, первинних дилерів, депозитарній системі. Сформовано пріоритетні напрями регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів.
Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, керівників і спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, а також широке коло читачів.
Ключові слова: конкуренція, ринок цінних паперівФайл Adobe Reader УДК 005.591.452:330.341.1
Павлов В. І. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері : монографія / В. І. Павлов, О. О. Ляхович ; Національний університет водного господарств та природокористування. – Рівне, 2015. – 188 с. (фрагмент)

Джерел: 185

У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. Визначено особливості становлення та пріоритетні напрями розвитку державно-приватного партнерства в інноваційній сфері нашої країни.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, а також широке коло читачів.
Ключові слова: інноваційна сфера, державно-приватне партнерствоУДК 332.322:621
Вознюк М. А. Регіональна інвестиційна політика енергозбереження : монографія / М. А. Вознюк ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2015. – 416 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку».

У монографії системно досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти змісту регіональної інвестиційної політики енергозбереження в Україні та запропоновано напрями і механізми її активізації. Досліджуються теоретичні засади формування пріоритетів регіонального розвитку у сфері енергозбереження та механізмів реалізації регіональної інвестиційної політики енергозбереження. Проведено оцінку регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження у Львівській області, здійснено аналіз її інфраструктурного забезпечення. Особливу увагу приділено питанням застосування важелів державного регулювання та особливостям фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у сфері енергозбереження на рівні регіону. Розроблено комплекс рекомендацій щодо вдосконалення регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження.
Видання розраховане на фахівців державних та регіональних органів виконавчої влади, практиків-економістів підприємств та фінансових установ, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічного профілю та широкого кола читачів.
Ключові слова: регіональна політика, інвестиційна політика, енергозбереження

 


Веб-майстер П. Попадюк