Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Загальна структура Інституту


З 1.02.2019 р. по даний час структуру Інституту складають 7 наукових підрозділів:


Ще раніше, у січні 2019 року (відповідно до: ухвали Вченої ради Інституту від 20.12.2018 р., протокол № 9; Постанови Бюро Відділення економіки від 11.01.2019 р., протокол № 1; наказу директора Інституту № 22-осн від 31.01.2019 р.) відбулися зміни в структурі інституту, внаслідок чого було припинено функціонування відділу розвитку територіальних громад та транскордонного співробітництва, а сектор просторового розвитку був реорганізований у відділ просторового розвитку.

Тоді, станом на 1.01.2019 р., організаційну структуру Інституту складали 8 наукових підрозділів:


До структури Інституту входять також допоміжні підрозділи:

 • відділ 6yxranтepcького обліку та фінансово-економічної діяльності;
 • служба кадрів, аспірантури та організаційно-інформаційного забезпечення;
 • канцелярія;
 • науково-технічна бібліотека;
 • господарський відділ;
 • експлуатаційно-технічний відділ;
 • служба сторожової охорони.


Коротка інформація про наукові підрозділи

Відділ регіональної фінансової політики

завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Сторонянська Ірина Зеновіївна
тел. (032)270-7043
e-mail: ird_kozoriz@i.ua, istoron@i.ua

Створено 1990 р. Протягом 1990-березня 2013 рр. відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні. Керівники: протягом 1990-грудня 2010 рр. доктор економічних наук, професор Козоріз Марія Андріївна, з січня 2011 р. доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна.

Основні наукові напрями відділу:

 • аналіз і оцінка раціональності фінансово-кредитних взаємовідносин між суб’єктами господарювання та регіональними органами влади;
 • обґрунтування концептуальних засад інноваційного розвитку економіки регіонів, механізми підвищення рівня капіталізації регіональних активів;
 • механізми управління інноваційним розвитком регіонів на базі підвищення капіталізації суб’єктів господарювання;
 • методологія оцінки рівня капіталізації економіки регіонів;
 • вдосконалення механізмів управління фінансовим потенціалом регіону.


Відділ регіональної екологічної політики та природокористування

завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Кравців Василь Степанович
тел. (032)270-7037

Створено 1980 р. З 1994 р. до березня 2014 р. відділ регіональної екологічної політики. Керівники: з липня 1991 р. доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович.

Основні наукові напрями відділу:

 • соціально-економічні проблеми екологічної безпеки;
 • наукові основи формування регіональної екологічної політики та механізмів її реалізації;
 • обґрунтування стратегії освоєння рекреаційного потенціалу регіону;
 • еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку гірських територій.


Відділ просторового розвитку

завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Мельник Мар'яна Іванівна
тел. (032)297-3915
e-mail: mar.melnyk@gmail.com

Створено 2005 р. До 2005 р. у складі відділу регіональної соціально-економічної політики, який очолював до 2006 р. доктор економічних наук, професор, академік НАН України Долішній Мар'ян Іванович. З 2005 р. до березня 2014 рр. відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку, протягом квітня 2014-січня 2019 рр. сектор просторового розвитку, з лютого 2019 р. відділ просторового розвитку. Керівники: протягом 2005-травня 2013 рр. доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, з червня 2013 р. доктор економічних наук, професор Мельник Мар'яна Іванівна.

Основні наукові напрями відділу:

 • розробка теоретико-методологічних основ дослідження соціально-економічних проблем розвитку територіально-суспільних систем (міст, районів, регіонів) та перспективних напрямів їх просторового розвитку;
 • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства і економіки, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням закономірностей постіндустріального розвитку та глобалізаційних викликів, просторових структурно-функціональних трансформацій та дисбалансів;
 • вивчення сучасних тенденцій розвитку урбаністичних процесів, зокрема, формування метрополійних регіонів, центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
 • обґрунтування стратегічних пріоритетів просторового розвитку регіонів в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір, пошук форм і методів удосконалення управління територіально-суспільними системами.


Сектор транскордонного співробітництва

завідувач сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна
тел. (032)270-71-45
e-mail: khrystynka_p@hotmail.com

Створено 1975 р. До березня 2014 р. відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, з квітня 2014 р. сектор проблем транскордонного співробітництва, з лютого 2019 р. сектор транскордонного співробітництва. Керівники: до 2006 р. доктор економічних наук, професор Бєлєнький Петро Юхимович, протягом 2006-2014 рр. доктор економічних наук, професор Мікула Надія Анатоліївна, протягом 2014 р. кандидат економічних наук Матвєєв Євгеній Едуардович, протягом 2014-2015 рр. кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Тимечко Ірина Романівна, з червня 2015 р. доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна.

Основні наукові напрями сектору:

 • розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;
 • обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;
 • дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;
 • транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;
 • теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;
 • розвиток нових форм транскордонного співробітництва.


Відділ регіональної економічної політики

завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Шульц Світлана Леонідівна
тел. (032)270-7089
e-mail: swetshul@i.ua

Створено 2009 р. До 2009 р. у складі відділу регіональної соціально-економічної політики, який очолювали до 2006 р. доктор економічних наук, професор, академік НАН України Долішній Мар'ян Іванович, протягом 2006-2009 рр. доктор економічних наук, професор Семів Любов Казимирівна. Керівник: з 2009 р. доктор економічних наук, професор Шульц Світлана Леонідівна

Основні наукові напрями відділу:

 • методологія регіональної економічної політики;
 • теоретичні та прикладні аспекти трансформації економічного простору регіонів України;
 • міжрегіональні та зовнішньоекономічні зв’язки регіонів та моделювання міжрегіональних інтеграційних процесів;
 • особливості функціонування та регулювання регіональних ринків;
 • інноваційний розвиток економіки регіонів;
 • наукові засади вдосконалення механізмів управління та ресурсного забезпечення регіонального розвитку в системі національної економіки;
 • інституційне забезпечення економічного розвитку регіонів України;
 • економічне районування та макрорегіоналізація України.


Відділ проблем реального сектору економіки регіонів

завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Іщук Світлана Олексіївна
тел. (032)270-7093
e-mail: iso.ird@ukr.net

Створено 1996 р. До січня 2013 р. відділ моніторингу регіонального розвитку. Керівники: протягом 1996-2007 рр. доктор економічних наук, професор Побурко Ярослав Олексійович, з серпня 2007 р. доктор економічних наук, професор Іщук Світлана Олексіївна.

Основні наукові напрями відділу:

 • науково-методичні основи організації і проведення моніторингу соціально-економічних явищ, процесів і відносин в регіоні;
 • формування методології оцінювання виробничо-фінансового потенціалу суб’єктів господарювання, техніко-економічного стану і рівня функціонування об’єктів промисловості та інфраструктури, тенденцій розвитку економіки на регіональному рівні;
 • розробка методичного інструментарію (економіко-математичних і статистичних моделей) комплексної оцінки ефективності інвестиційних процесів та обґрунтування основних методів підвищення інвестиційної привабливості регіону;
 • визначення пріоритетних напрямів інвестування і організаційно-економічних механізмів залучення інвестиційних ресурсів в економіку регіону.


Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

завідувач відділу
доктор економічних наук, професор
Васильців Тарас Григорович
тел. (032)297-3891
e-mail: tgvas77@ukr.net

Створено 2009 р. До 2009 р. у складі відділу регіональної соціально-економічної політики, який очолював до 2006 р. доктор економічних наук, професор, академік НАН України Долішній Мар'ян Іванович. Протягом 2009-січня 2019 р. відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону, з лютого 2019 р. відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів. Керівники: протягом 2006-2009 рр. доктор економічних наук, професор Семів Любов Казимирівна, з 2009 р. доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна, з лютого 2019 р. доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович.

Основні наукові напрями відділу:

 • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
 • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
 • розробка методів та прийомів аналізу і прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
 • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
 • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.


Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

Створено 1964 р. До квітня 1975 р. відділ наукової організації виробництва. Протягом квітня 1975 р.-листопада 1994 р. відділ математичного моделювання і проектування систем управління. Протягом листопада 1994 р.-грудня 2003 р. відділ економічних проблем розвитку промисловості регіону. Протягом січня 2004 р.-липня 2011 р. відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону. Протягом липня 2011 р.-березня 2014 р. відділ прогнозування та розвитку сільських територій. Протягом квітня 2014 р.-січня 2019 р. відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, з лютого 2019 р. припинив існування. Керівники: з квітня 1975 р. до квітня 2011 р. доктор економічних наук, професор Бойко Євген Іванович, з липня 2011 р. до лютого 2018 р. доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович, з лютого 2018 р. до січня 2019 р. кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович.

Основні наукові напрями відділу:

 • методологія прогнозування соціально-економічного розвитку регіону;
 • вивчення особливостей окремих територій, аналіз та оцінка їх стану;
 • розробка системи показників для визначення рівня розвитку територій з врахуванням їх особливостей та суб’єктів господарювання;
 • розробка економіко-математичних моделей для вирішення завдань прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів, промислового виробництва, сільських територій та суб’єктів господарювання.


Загальна структура у: 2015 р.


Веб-майстер П. Попадюк