Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Співпраця з вищими навчальними закладами

Основна увага розвитку у співробітництві із вищими навчальними закладами та установами МОН України у 2022 році зосереджувалася на реалізації програми діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта» (створений у 2003 р.), учасниками якого, крім Інституту, є: Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Західноукраїнський національний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Волинський національний університет ім. Л.Українки, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», Державна вища технічно-економічна школа в Ярославі (Польща).

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у 2022 році слід віднести:

  • залучення штатних працівників Інституту до навчального процесу у вищих навчальних закладах комплексу та головування в Державних екзаменаційних комісіях у вищих навчальних закладах комплексу, а також залучення науковців з установ комплексу до виконання науково-дослідних робіт в Інституті;
  • співпраця Інституту з вищими навчальними закладами комплексу у питаннях забезпечення розвитку освітньо-наукових програм 051 Економіка та 072 Фінанси, банківська справа та страхування підготовки доктора філософії (за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти);
  • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів комплексу та працівників Інституту – у вищих навчальних закладів установ комплексу;
  • виконання 3 науково-дослідних робіт спільно із науковцями установ комплексу;
  • спільне проведення 3 науково-практичних конференцій з актуальних проблем економіки, зокрема: XХІІ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (Львів, 7.04.2022); Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (Львів, 25-26.05.2022); ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», (Львів, 20.10.20221).

У 2022 році при Інституті діяла філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (згідно угоди від 28.05.2019 р.). У рамках роботи філії кафедри здійснювалися підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри з питань організації та проведення наукових досліджень, підготовка спільних публікацій тощо.


Співпраця з ВНЗ у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Веб-майстер П. Попадюк