Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Діяльність спеціалізованих вчених рад

Нормативна база

Інструктивний лист Міністерства освіти і науки України "Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів" щодо утворення докторських рад; щодо присудження наукового ступеня доктора наук; щодо присудження наукового ступеня кандидата наук; щодо окремих питань атестації наукових кадрів

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" редакції від 04.01.2024

Закон України "Про вищу освіту" редакції від 27.12.2023

ПОЛОЖЕННЯ про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України" від 24.03.2022 № 270

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) – Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23.03.2016 № 261 редакції від 01.01.2024

ПЕРЕЛІК наукових спеціальностей (Перелік 2011) – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Переліку наукових спеціальностей" від 14.09.2011 № 1057 редакції від 30.12.2022

ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) – Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" від 29.04.2015 № 266 редакції від 21.12.2022

ТАБЛИЦЯ 1 відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015),
ТАБЛИЦЯ 3 відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)
– Наказ Міністерства освіти і науки України "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266" від 06.11.2015 № 1151 редакції від 03.06.2016

Паспорти спеціальностей 08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 08.00.11 – Документ Вищої атестаційної комісії України "Паспорти спеціальностей" від 14.12.2006 № 31-06/11

Паспорти наукових спеціальностей 08.00.06 та 08.00.08 у вигляді додатків 13 та 14 в архівованому файлі на веб-сторінці інформації щодо засідань та рішень атестаційної колегії МОН України до травня 2016 року – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22 грудня 2014 року" від 29.12.2014 № 1528

ВИМОГИ до оформлення дисертації – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації" від 12.01.2017 № 40 редакції від 12.07.2019

ВИМОГИ до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" від 23.09.2019 № 1220 редакції від 22.07.2022.
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" від 17.10.2012 № 1112 втратив чинність 22.10.2019.

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»" щодо публікацій

ПОРЯДОК присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук – Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів" від 17.11.2021 № 1197 редакції від 23.05.2023

ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук" від 13.12.2021 № 1359

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" від 14.07.2015 № 758 редакції від 14.07.2015 (для здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук, які розпочали свою підготовку до 01.09.2016 р.)

ТАБЛИЦЯ транслітерації українського алфавіту латиницею – Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" від 27.01.2010 № 55 редакції від 12.01.2016

ПОРЯДОК формування Переліку наукових фахових видань України – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" від 15.01.2018 № 32 редакції від 16.02.2021.
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України" від 17.10.2012 № 1111 втратив чинність 13.03.2018.

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів" від 14.07.2015 № 758

ПОЛОЖЕННЯ про експертну раду Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів – Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про експертну раду Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів" від 08.08.2022 р. № 706

Наказ МОН України від 04.04.2018 № 326 про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 березня 2018 року у частині внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради Д 35.154, відповідно до пункту 4 цього наказу, згідно з додатком 7 (с. 5-6)

Наказ МОН України від 28.12.2017 № 1714 про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад у частині затвердження складу спеціалізованої вченої ради Д 35.154, утвореної відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3 (с. 35-36)


Веб-майстер П. Попадюк