Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Діяльність спеціалізованих вчених рад

Загальна інформація

Відповідно до Наказу МОН України від 27.04.2023 р. № 491 в Державній установі "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" функціонує спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.154.01.

Профіль ради: 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

За 2018 рік спеціалізована вчена рада Інституту Д 35.154.01 з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» провела 5 засідань, на яких проведено захист 4 кандидатських дисертацій, прийнято до захисту 2 докторські та 1 кандидатська дисертації.

У 2019 році було проведено 6 засідань ради, де було захищено 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. Прийнято до захисту одну докторську та одну кандидатську дисертації.

У 2020 році було проведено 7 засідань ради, де було захищено 4 докторські дисертації. Прийнято до захисту дві докторські та дві кандидатські дисертації.

У 2021 році було проведено 10 засідань ради, на яких було захищено 6 докторських та 3 кандидатські дисертації.


СКЛАД
спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

  Голова ради:

 1. Сторонянська Ірина Зеновіївна, доктор економічних наук, професор, заступник директора, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.

  Заступник голови:

 2. Васильців Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.08.

  Вчений секретар:

 3. Притула Христина Мирославівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.

  Члени ради:

 4. Возняк Галина Василівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.08.
 5. Іщук Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 6. Карий Олег Ігорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.05.
 7. Карчева Ганна Тимофіївна, доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.08.
 8. Колодійчук Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 9. Копилюк Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.05.
 10. Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор, директор, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 11. Мельник Мар’яна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.08.
 12. Павліха Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05.
 13. Піхоцький Володимир Федорович, доктор економічних наук, професор, начальник, Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській Закарпатській та Івано-Франківській областях, спеціальність 08.00.08.
 14. Пшик Богдан Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.08.
 15. Шульц Світлана Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.


Діяльність спеціалізованих вчених рад у роках: 2015 2017 2019 2021


Веб-майстер П. Попадюк