Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Діяльність спеціалізованих вчених рад

Загальна інформація

В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

За 2018 рік спеціалізована вчена рада Інституту Д 35.154.01 з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» провела 5 засідань, на яких проведено захист 4 кандидатських дисертацій, прийнято до захисту 2 докторські та 1 кандидатська дисертації.

У 2019 році було проведено 6 засідань ради, де було захищено 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. Прийнято до захисту одну докторську та одну кандидатську дисертації.

У 2020 році було проведено 7 засідань ради, де було захищено 4 докторські дисертації. Прийнято до захисту дві докторські та дві кандидатські дисертації.

У 2021 році було проведено 10 засідань ради, на яких було захищено 6 докторських та 3 кандидатські дисертації.


СКЛАД
спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

  Голова ради:

 1. Сторонянська Ірина Зеновіївна, доктор економічних наук, професор, заступник директора, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.

  Заступник голови:

 2. Шульц Світлана Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05 (тел. (032)270-7089).

  Вчений секретар:

 3. Жук Петро Володимирович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05 (тел. (032)270-7037).

  Члени ради:

 4. Борщевський Віктор Валентинович, доктор економічних наук, доцент, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.07.
 5. Вознюк Микола Андрійович, доктор економічних наук, доцент, директор, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.05.
 6. Іщук Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 7. Копилюк Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.05.
 8. Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор, директор, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 9. Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 10. Мальська Марта Пилипівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.05.
 11. Мельник Мар’яна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 12. Мікула Надія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 13. Павліха Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05.
 14. Притула Христина Мирославівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача сектору, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 15. Стадницький Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 16. Чемерис Василь Антонович, доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.


Діяльність спеціалізованих вчених рад у роках: 2015 2017 2019


Веб-майстер П. Попадюк