Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Координація наукової діяльності

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

В процесі виконання досліджень та впровадження їх результатів, організації конференцій та круглих столів Інститут співпрацював із органами центральної, регіональної та місцевої влади, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями.


У 2022 році розробки Інституту з широкого спектру проблем регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів України висвітлені у наукових доповідях, доповідних записках, аналітичних та експертних матеріалах, рекомендаціях, надсилалися, зокрема, до: Офісу Президента України, міністерств та відомств, профільних комітетів Верховної Ради України, обласних військових адміністрацій, обласних та районних рад, органів місцевого самоврядування, громадських та підприємницьких асоціацій та ін., переважна більшість яких були використані ними у своїй роботі.

Так, в рамках цієї діяльності, з проблематики регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів в умовах війни Інститутом було підготовлено та надіслано до центральних органів влади низку науково-аналітичних матеріалів, зокрема, наукові доповіді «Економіка регіонів в умовах війни: ризики та напрями забезпечення стійкості», «Сучасний стан і проблеми розвитку промисловості України: регіональний вимір», «Соціально-гуманітарні виклики війни та інструментарій їх подолання (Карпатський регіон України)». «Виклики та пріоритети управління активами територіальних громад в умовах війни» та ін. Підготовлено та направлено до Бучанської районної ради Київської області Закону України «Про спеціальну економічну зону на території Бучанського району Київської області». Науковці Інституту співпрацювали із Міністерством розвитку громад і територій України в процесі формування Плану відновлення України (робоча група «Відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів»).


За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва Інститутом зокрема підготовлено та скеровано відповідним органам влади пропозиції до проєкту Закону України «Про транскордонне співробітництво» (у новій редакції, реєстр. №6082)», науково-аналітичну записку «Розвиток зон впливу міжнародних транспортних коридорів: аналіз проблем та перспектив», «Рекомендації щодо соціально-економічної адаптації Львівщини до умов воєнного стану та економічного відродження на післявоєнний період за напрямом транскордонне і міжнародне співробітництво, європейська інтеграція» та ін.


Провідні науковці Інституту входять до складу Наукової ради та експертних груп при Міністерстві освіти і науки України, зокрема:

 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З., д.е.н., проф. Іщук С. О. входять до складу секції за фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради Міністерства освіти і науки України;
 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З. – заступник голови експертної групи ЕГ-02 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за напрямом «Суспільні науки»;
 • д.е.н., проф. Шульц С. Л. входить до складу експертної групи ЕГ-02 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за напрямом «Суспільні науки»;

Д.е.н., с.н.с. Возняк Г. В. входить до складу комісії конкурсу «Наука для безпеки і сталого розвитку України» Національного фонду досліджень України (заступник голови 7-ї панелі).

Д.е.н., с.н.с. Тимечко І. Р. є національним консультантом від Ради Європи в Україні.


Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою економічного профілю у Західному регіоні України. Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України.

Провідні науковці Інституту входять до складу координаційних комісій, громадських та дорадчих рад, робочих та експертно-аналітичних груп при органах регіональної влади, зокрема:

 • д.е.н., проф. Давимука С. А. – голова Експертної ради при Департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;
 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З – член громадської ради з освіти і науки при голові Львівської обласної державної адміністрації;
 • к.е.н., с.н.с. Жук П. В. – член громадської експертно-аналітичної групи з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області при Західному науковому центрі НАН та МОН України;
 • к.е.н., доц. Залуцький І. Р. – член робочої групи «Аграрний розвиток» Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації;
 • д.е.н., с.н.с. Тимечко І. Р. – член робочої групи у Львівській обласній раді з розробки кКнцепції соціально-економічної адаптації Львівщини до умов воєнного стану і стратегічних напрямів економічного відродження на післявоєнний період;
 • д.е.н. Борщевський В. В. був експертом при розробці Концепції соціально-економічної адаптації Львівщини до умов воєнного стану і стратегічних напрямів економічного відродження на післявоєнний період.


У 2022 році співробітники Інституту в якості експертів взяли участь у виконанні ряду проектів регіонального та місцевого розвитку, які виконувалися у Львівській області за підтримки міжнародних фондів, зокрема, проєктів:

 • «Формування програм місцевого економічного розвитку через інтеграцію переміщених підприємств і ВПО в економічне життя місцевих громад» (за підтримки USAID, грант G-HOVERLA-008);
 • «Інструменти підтримки інтеграції переселенців у життя Підберізцівської територіальної громади: пілотний проект у Львівській області» (грант Міжнародного фонду Відродження»).


Координація наукової діяльності у роках: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Веб-майстер П. Попадюк