Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Координація наукової діяльності

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

В процесі виконання досліджень та впровадження їх результатів, організації конференцій та круглих столів Інститут співпрацював із органами центральної, регіональної та місцевої влади, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями.


У 2023 році розробки Інституту з широкого спектру проблем регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів України висвітлені у наукових доповідях, доповідних записках, аналітичних та експертних матеріалах, рекомендаціях, надсилалися, зокрема, до: Офісу Президента України, міністерств та відомств, профільних комітетів Верховної Ради України, обласних військових адміністрацій, обласних та районних рад, органів місцевого самоврядування, громадських та підприємницьких асоціацій та ін., переважна більшість яких були використані ними у своїй роботі.

Так, в рамках цієї діяльності, з проблематики регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів в умовах війни Інститутом було підготовлено та надіслано до центральних органів влади низку науково-аналітичних матеріалів, зокрема, наукові доповіді «Виклики економічного розвитку регіонів України в умовах війни та повоєнного відновлення», «Проблеми та пріоритети проактивної політики розвитку соціальної інфраструктури України: фокус Карпатського регіону», «Соціальна вразливість населення Карпатського регіону України: стан, виклики, сценарії послаблення», методичні рекомендації «Оцінювання впливу фінансових детермінант на економічне зростання регіонів і громад» та ін.


За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва Інститутом зокрема підготовлено та скеровано відповідним органам влади наукові доповіді «Розвиток логістично-транспортної інфраструктури прикордонних областей Західного регіону України. Порівняльна системна оцінка», «Оцінка пропускної спроможності пунктів пропуску для вантажних перевезень на сухопутному кордоні Україна - ЄС та перспективи її розвитку» та ін.


Провідні науковці Інституту входили до складу експертних груп та дорадчих органів при центральних органах влади, вітчизняних та міжнародних організаціях, зокрема:

 • д.е.н., проф. І. Сторонянська - член експертної групи з актуалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
 • д.е.н., проф. І. Сторонянська; д.е.н., проф. С. Іщук входять до складу секції за фаховим напрямом «Економіка» Наукової ради Міністерства освіти і науки України;
 • д.е.н., проф. І. Сторонянська - заступник голови експертної групи ЕГ-02 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за напрямом «Суспільні науки» при Міністерстві освіти і науки України;
 • д.е.н., проф. С. Шульц - експерт Національного фонду досліджень України (індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія);
 • д.е.н., с.н.с. Г. Возняк - член моніторингового комітету програми Європейського Союзу Interreg NEXT «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2021-2027»; «Польща — Україна 2021-2027»; «Румунія — Україна 2021-2027»;
 • д.е.н., с.н.с. І. Тимечко є національним консультантом від Ради Європи в Україні.


Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою економічного профілю у Західному регіоні України. Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України.

Провідні науковці Інституту входять до складу координаційних комісій, громадських рад, робочих та експертно-аналітичних груп при органах регіональної влади та місцевого самоврядування, зокрема:

 • д.е.н., проф. В. Кравців – член регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;
 • д.е.н., проф. С. Давимука - голова Експертної ради при Департаменті освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;
 • д.е.н., проф. І. Сторонянська - член громадської ради з освіти і науки при голові Львівської обласної державної адміністрації; член керівних комітетів з актуалізації Стратегій розвитку Львівської та Закарпатської областей на період 2021-2027 рр.; член керівного комітету з розроблення проєктів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2024-2025 роки; член керівного комітету з розроблення Плану справедливої трансформації Червоноградського мікрорегіону; експерт з розроблення Стратегій розвитку Ужгородської територіальної громади на період до 2030 року та Плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки;
 • д.е.н., с.н.с. Г. Возняк - член конкурсної комісії з відбору лауреатів премії для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році;
 • к.е.н., с.н.с. П. Жук - член громадської експертно-аналітичної групи з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області при Західному науковому центрі НАН та МОН України;
 • д.е.н. В. Борщевський - експерт проєкту «Розробка Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2024-2025 роки»;
 • к.е.н., доц. А. Дуб - експерт з розроблення Стратегій розвитку Ківерцівської, Шацької, Бузької територіальних громад на період до 2030 року та Плану заходів з їх реалізації на 2024-2027 роки;
 • к.е.н., ст.д. Л. Беновська - експерт з розроблення Стратегій розвитку Новояричівської, Рожищенської, Хирівської територіальних громад на період до 2030 року та Плану заходів з їх реалізації на 2024-2027 роки;
 • к.е.н. Х. Патицька - експерт з розроблення Стратегій розвитку Куликівської, Боратинської територіальних громад на період до 2030 року та Плану заходів з їх реалізації на 2024-2027 роки.


У 2023 році співробітники Інституту в якості експертів взяли участь у виконанні ряду проектів регіонального та місцевого розвитку, які виконувалися за підтримки міжнародних фондів, зокрема, проєктів:

 • «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів», що реалізується через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА».( д.е.н. І. Сторонянська – керівник робочої групи проекту; к.е.н. Х. Патицька, к.е.н. А. Дуб, к.е.н. Л. Беновська, д.е.н. В. Борщевський - експерти проекту).
 • «Інструменти підтримки інтеграції переселенців у життя Підберізцівської територіальної громади: пілотний проект у Львівській області» (грант Міжнародного фонду Відродження» № 5841, 2022-2023). (д.е.н. О. Мульска).
 • «Синергія міжсекторного партнерства для інтеграції релокованого бізнесу у економічний простір громади», що реалізується у співпраці з Громадською спілкою «Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини» в рамках проєкту «Фенікс» за фінансової підтримки Фонду Східна Європа (д.е.н. В. Борщевський)
 • Проєкт «Економічна підтримка Східної України», який реалізовано у співпраці з Інститутом міжнародних економічних досліджень (м. Львів) (д.е.н. В. Борщевський).


Координація наукової діяльності у роках: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Веб-майстер П. Попадюк