Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Експертні та аналітичні матеріали

Возняк Г. В., Мульска О. П. Оцінювання впливу фінансових детермінант на економічне зростання регіонів і громад. Методичні рекомендації: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2023. 25 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20230003.pdf
Джерел: 6 посилань 

Економічний розвиток регіонів, у т.ч. темпи зростання, обумовлений ступенем фінансової стійкості та детермінований високою мірою чутливості до зміни фінансових детермінант. Дослідження впливу фінансової стійкості як системи фінансових детермінант та економічного поступу регіонів запропоновано здійснювати у проекції двох каналів – (1) економічний розвиток і (2) економічне зростання. Емпірика економічного розвитку як структурної і композиційної характеристики економічної системи відображає такі аспекти, як економічна стабільність, економічна ефективність, інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця, розвиток малого та середнього підприємництва, ефективність ринку праці і розвиток інфраструктури. Перелік можна доповнювати або уточнювати, композиція компонент не є сталою, оскільки трансформаційні зміни економічної системи є динамічними, а регіональні економіки зазнають впливу чинників зовнішнього середовища. 

Виклики економічного розвитку регіонів України в умовах війни та повоєнного відновлення: науково-аналітична доповідь / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, М. І. Мельник, І. Р. Залуцький, Т. Г. Васильців, О. М. Мульска, О. О. Левицька, І. З. Сторонянська, Х. М. Патицька, Х. М. Притула, С. Л. Шульц; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2023. 31 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20230002.pdf
Джерел: 53 посилання 

24 лютого 2022 року росія почала повномасштабну військову агресію проти України. Цей день став точкою відліку, коли концепція еволюційного розвитку економіки нашої держави практично втратила сенс. Визначальними чинниками подальшого економічного розвитку більшості регіонів України стали не довготривалі тренди, а революційні зміни, спричинені фактором безпеки. У науково-аналітичній доповіді визначено основні виклики розвитку економічної системи України та її регіонів, які матимуть вплив у середньостроковій та стратегічній перспективі.
Ключові слова: економічний розвиток, регіон, Україна, виклики, умови війни, повоєнне відновлення 

Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери регіонів України: науково-аналітична записка / П. В. Жук, Ф. Я. Кіптач, І. А. Колодійчук, Ю. І. Стадницький, І. М. Куліш, Ю. І. Башинська, О. В. Григоренко; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2023. 34 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20230001.pdf
Джерел: 60 посилань 

У науково-аналітичній записці розкрито методичні прийоми та наведено результати оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України. Подано табличні та картографічні матеріали щодо розрахованих часткових (за показниками: економічне середовище; безпека; демографія та ринок праці; транспортна інфраструктура; інформаційна та банківська інфраструктура; природно-ресурсний потенціал; історико-культурні ресурси; розвиток туристично-рекреаційної сфери) та інтегрального індексів конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України. Здійснено аналіз отриманих результатів оцінювання. Виділено регіони з найвищими індексами конкурентоспроможності сфери туризму і рекреації.
Для науковців, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, фахівців у сфері територіального й секторального стратегування, розвитку туристично-рекреаційної сфери, широкого кола осіб, які цікавляться питаннями організації туристично-рекреаційної діяльності.
Підготовлено в рамках виконання науково-дослідної теми «Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України: оцінка та шляхи підвищення» (номер державної реєстрації 0122U002538).
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, конкурентоспроможність, регіон, оцінювання, методи, індекси 

Притула Х. М., Калат Я. Я., Кирик І. М. Розвиток зон впливу міжнародних транспортних коридорів: аналіз проблем та перспектив: електрон. науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 25 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20220401.pdf
Джерел: 52 посилання 

У науково-аналітичній записці досліджено вплив міжнародних транспортних коридорів на територію їх проходження з позиції отримання певних економічних, соціальних чи екологічних ефектів.
Ключові слова: міжнародні транспортні коридори, зони впливу, розвиток, аналіз, проблеми, перспективи 

Оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону: методичні рекомендації / ред. В. С. Кравців, П. В. Жук; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 22 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20220502.pdf
Джерел: 8 

У методичних рекомендаціях на основі опрацювання наявних теоретико-методологічних матеріалів, аналізу вітчизняної статистичної бази й інших офіційних джерел інформації обґрунтовано та розроблено науково-методичні засади оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону на національному (міжрегіональному) рівні. Запропоновано систему об'єктивних оціночних показників з їх групуванням і встановленням вагових часток та методичні інструменти визначення часткових й інтегральних індексів конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України.
Для науковців, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, фахівців у сфері територіального й секторального стратегування, розвитку туристично-рекреаційної галузі, широкого кола осіб, які цікавляться питаннями організації туристично-рекреаційної діяльності.
Підготовлено в рамках виконання науково-дослідної теми «Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України: оцінка та шляхи підвищення» (номер державної реєстрації 0122U002538).
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, конкурентоспроможність, регіон, оцінювання 

Жук П. В., Башинська Ю. І., Куліш І. М., Кіптач Ф. Я., Григоренко О. В. Туристично-рекреаційна сфера Карпатського регіону України в умовах російської військової агресії: стан та перспективи: електрон. науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 15 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20220501.pdf
Джерел: 7 посилань 

У науково-аналітичній записці проведено оцінку місця туристично-рекреаційної сфери серед стратегічних цілей розвитку областей Карпатського регіону України; на основі матеріалів опитування суб’єктів туристично-рекреаційної діяльності Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей здійснено аналіз наслідків впливу широкомасштабної військової агресії Росії в Україні на туристично-рекреаційну сферу регіону; визначено характер і динаміку кількісних змін у використанні засобів колективного й індивідуального розміщування, фінансово-економічних результатах діяльності туристично-рекреаційних закладів регіону; у висновках зазначено обвальне падіння традиційної туристично-рекреаційної активності населення у воєнний період, стійку тенденцію до погіршення фінансових результатів діяльності закладів туристично-рекреаційної сфери, загрози та соціально-економічні наслідки припинення роботи закладів стратегічно важливої для регіону туристично-рекреаційної сфери, можливості її відновлення у післявоєнний період.
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, Карпатський регіон, Україна, російська військова агресія, стан, перспективи 

Біль М. М. Внутрішньо переміщені особи: виклики і загрози, вплив на соціальну інфраструктуру та політика підтримки: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 11 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20220801.pdf
Джерел: 7 посилань 

У науково-аналітичній записці проаналізовано ситуацію щодо внутрішньої вимушеної міграції населення України внаслідок російського вторгнення 2022 року. Виявлено специфіку цих процесів для областей Карпатського регіону України. Акцентовано на основних проблемах внутрішніх вимушених переміщень, що проявляються в низькому рівні захищеності внутрішньо переміщених осіб, їх високій фінансовій вразливості, труднощах з пошуку місця тимчасового перебування, значному навантаженні на соціальну інфраструктуру та ін.
З метою вирішення означених проблем розроблено пропозиції для центральних і регіональних органів державної влади, зокрема в частині комплексного моніторингу за регіонами походження і перебування внутрішньо переміщених осіб, узагальнення такої інформації в Єдиній інформаційній базі, комплексу заходів стимулювання самозабезпечення внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, політика підтримки, соціальна інфраструктура, виклики, загрози Мульска О. П., Бараняк І. Є. Інструменти регулювання зовнішньої міграції населення Карпатського регіону України: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 13 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210806.pdf
Джерел: 5 посилань 

Виявлено проблемні аспекти та негативні наслідки посилення зовнішньої міграції населення Карпатського регіону. Обґрунтовано необхідність удосконалення сучасної міграційної політики в Карпатському регіоні. Запропоновано засоби підвищення якості системи моніторингу зовнішньої міграції, створення регіональних баз даних щодо структурно-динамічних характеристик міграції, формування системи превентивних інструментів міграційної політики, спрямованих на регулювання регіональних ринків праці, реалізації концепції розвитку інфраструктури ринку міграційних послуг, стимулювання рееміграції освітніх і трудових мігрантів, удосконалення системи інституціонального забезпечення міграційної політики у Карпатському регіоні. Реалізація визначених інструментів і засобів дозволить усунути окреслені недоліки міграційної політики та мінімізувати ризики та загрози зростання міграційної активності населення Карпатського регіону.
Ключові слова: зовнішня міграція, населення, регулювання, інструменти, Україна, Карпатський регіон Васильців Т. Г., Риндзак О. Т., Бачинська М. В. Проблеми життя та праці зовнішніх мігрантів з Карпатського регіону України: результати пілотного опитування та пріоритети регіональної міграційної політики: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 21 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210805.pdf
Джерел: 10 посилань 

За результатами пілотного соціологічного дослідження, проведеного працівниками відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», ідентифіковано найбільш гострі проблеми організації життя і праці зовнішніх мігрантів з Карпатського регіону України (Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей). Визначено пріоритети та інструменти регіональної міграційної політики у контексті збереження потенціалу соціально-економічного розвитку територій.
Ключові слова: зовнішні мігранти, життя, праця, Україна, Карпатський регіон, пілотне опитування, результати, регіональна міграційна політика, пріоритети Біль М. М., Мульска О. П., Бараняк І. Є., Махонюк О. В., Карп’як М. О. Вплив міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 13 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210804.pdf
Джерел: 10 посилань 

На основі розробленого методичного підходу до оцінювання впливу міграції молоді на розвиток і капіталізацію людського потенціалу регіону в науково-аналітичній записці висвітлено результати його апробації, представлені практичні рекомендації щодо вирішення міграційних проблем, характерних для областей Карпатського регіону України.
Ключові слова: міграційна мобільність, молодь, людський потенціал, вплив, Карпатський регіон Семів Л. К., Бачинська М. В. Проблемні аспекти середовища освітньої міграції в областях Карпатського регіону та напрями їх регулювання: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 22 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210803.pdf
Джерел: 27 посилань 

Виявлено проблемні аспекти середовища освітньої еміграції в областях Карпатського регіону за складовими: потенціал освітньої міграції; якість академічного середовища; мотивації освітньої міграції; співпраці університетів та промисловості у дослідженнях; інституційних умов в освітній сфері. Запропоновано інструменти та заходи регулювання середовища освітньої міграції з метою забезпечення сповільнення темпів освітньої еміграції населення та попередження ймовірних втрат людського капіталу. Запропоновано засади регулювання середовища освітньої міграції, які здійснюються в сфері соціальної, науково-технічної, економічної, освітньої, інформаційної політики держави.
Ключові слова: освітня міграція, середовище, проблемні аспекти, Карпатський регіон, регулювання Біль М. М., Махонюк О. В. Інструменти розвитку ринку міграційних послуг в Україні: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 11 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210802.pdf
Джерел: 5 посилань 

За результатами аналізу міграційних процесів, стану ринку міграційних послуг, діяльності посередників, структури та якості надання послуг визначено ключові недоліки функціонування ринку міграційних послуг в Україні. Обґрунтовано інструменти державної політики (запровадження системи моніторингу за станом та розвитком ринку, популяризація посередників, які здійснюють свою діяльність легально й соціально відповідально, легалізація та ліцензування діяльності існуючих неофіційних посередників, посилення відповідальності за надання неякісних послуг, покращення системи інституційного захисту українців за кордоном), реалізація яких орієнтована на розвиток і підвищення ефективності функціонування ринку міграційних послуг в Україні.
Ключові слова: міграційні послуги, ринок, розвиток, інструменти, Україна Біль М. М., Мульска О. П. Моніторинг міграційних аспірацій і фінансової депривації населення в умовах мінливості економіки: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 11 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210801.pdf
Джерел: 

У науково-аналітичній записці представлений авторський алгоритм оцінки міграційних аспірацій і фінансової депривації населення за результатами соціологічного опитування (на прикладі окремої території України – Львівська область), метою якого було визначено складові та рівнів незадоволеності умовами економічного середовища, побудови шкали градації депривації та порогових значень міграційних аспірацій. Концепція депривації, що впливає на рівень використання міграційного потенціалу території та формування позитивних міграційних аспірацій населення розглядається як сукупність соціально-економічних, фінансових, екологічних та медико-демографічних умов, згрупованих у сім складових (дохід, умови праці, якість освітніх і медичних послуг, стан довкілля, умови безпеки та побуту). На основі результатів емпіричного дослідження запропоновано ландшафт міграційного потенціалу території, на основі якого можна здійснювати моделювання темпів поширення позитивних міграційних аспірацій з врахуванням рівнів соціально-економічної депривації.
Ключові слова: міграційні аспірації, фінансова депривація, населення, моніторинг, мінливість економіки 

Притула Х.  М., Максименко А. О. Щодо реалізації транзитного потенціалу України: рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 3 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210404.pdf 

Рекомендації розроблено за підсумками проведення панельної дискусії «Транскордонне співробітництво: сутність, природа та правове регулювання в Україні» міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства», проведеної в рамках реалізації міжнародного проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання у прикордонних регіонах у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» (№ 599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA) за напрямком «Жан Моне – Підтримка асоціацій» Програми ЄС ERASMUS+. Рекомендації стосуються забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки та економіки регіонів, послідовної інтеграції до світової транспортної мережі, реалізації транзитного потенціалу країни та покращення якості надання послуг у сфері пасажирських та вантажних перевезень.
Ключові слова: транзитний потенціал, пасажирські та вантажні перевезення, інформаційне забезпечення транзитних перевезень. 

Притула Х.  М., Демедюк О. П. Щодо доопрацювання теперішньої редакції законопроекту «Про транскордонне співробітництво»: рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 10 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210403.pdf 

Рекомендації розроблено за підсумками проведення панельної дискусії «Транскордонне співробітництво: сутність, природа та правове регулювання в Україні» міжнародної науково-практичної конференції «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства», проведеної в рамках реалізації міжнародного проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання у прикордонних регіонах у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» (№ 599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA) за напрямком «Жан Моне – Підтримка асоціацій» Програми ЄС ERASMUS+. Рекомендації стосуються необхідності доопрацювання теперішньої редакції законопроекту «Про транскордонне співробітництво» з врахуванням наданих зауважень та пропозицій.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, міжрегіональне співробітництво, міжтериторіальне співробітництво, зауваження та пропозиції до законопроєкту. 

Притула Х.  М., Демедюк О. П., Калат Я. Я. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про транскордонне співробітництво» (у новій редакції): доповідна записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 19 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210402.pdf 

У рамках проведення електронних консультацій з громадськістю проєкту Закону України «Про транскордонне співробітництво» (у новій редакції), яке відбулося на офіційному веб-сайті Мінрегіону та тривало з 15 червня по 29 червня 2021 року, проаналізовано зміст проєкту та розроблено зауваження та пропозиції до нього.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, міжрегіональне співробітництво, міжтериторіальне співробітництво, зауваження та пропозиції до законопроєкту. 

Притула Х.  М., Калат Я. Я.; Кирик І. М. Зони впливу міжнародних транспортних коридорів: аналіз функціонування та перспективи розвитку: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 31 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20210401.pdf
Джерел: 46 посилань 

У записці представлено результати аналізу одного з функціональних типів територій – зони впливу транспортних коридорів. Зокрема, оцінено вплив міжнародних транспортних коридорів на розвиток прилеглих територій в контексті виділення основних загроз, ризиків та визначення шляхів їх нівелювання.
Ключові слова: функціональні типи територій, зони впливу транспортних коридорів, національна мережа міжнародних транспортних коридорів. Файл Adobe Reader УДК 336.1:330.34:332.122: 159.9.019.4(477)
Фінансові детермінанти економічного зростання регіонів і територіальних громад України в координатах поведінкової економіки: науково-аналітична доповідь / наук. ред. Г. В. Возняк; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 126 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20210037.pdf (повний текст)

Джерел: 147 посилань

У науковому виданні визначено та розглянуто фінансові детермінанти економічного зростання регіонів та територіальних громад України, оцінено їх вплив на стан економік в умовах невизначеності. Обґрунтовано можливість застосування принципів поведінкової економіки до вирішення проблем регіонального та місцевого масштабу. Визначено поведінкові чинники та з’ясовано особливості їх впливу на прийняття рішень на різних рівнях управління.
Науково-аналітична доповідь може бути корисною у процесі вироблення рішень у сфері фінансової, бюджетної та регіональної політики, а також для представників органів влади та місцевого самоврядування, науковців, практиків і тих, хто цікавиться питаннями регіонального та місцевого розвитку.
Авторський колектив: Г. В. Возняк, І. З. Сторонянська, М. М. Біль, О. П. Мульска, Л. Я. Беновська, Х. О. Патицька, Т. Л. Кльоба.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регулювання, регіон, ексклюзивність, чинники, наслідкиЛевицька О. О., Мульска О. П. Удосконалення державної політики зайнятості в умовах високої зовнішньої міграційної активності населення України: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 19 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200803.pdf
Джерел: 27 посилань 

Виявлено проблемні аспекти та обґрунтовано необхідність удосконалення сучасної державної політики зайнятості в умовах інтенсифікації зовнішньої міграції населення України. Запропоновано інструменти та заходи щодо розвитку сфери зайнятості, створення і підвищення рівня якості існуючих робочих місць, активізації зайнятості на сільських територіях, усунення тіньової зайнятості та оплати праці, вирівнювання дисбалансів попиту і пропозиції на ринку праці. Реалізація визначених заходів державної політики дозволить мінімізувати ризики і загрози, підвищити ефективність регулювання зростаючих зовнішніх міграційних процесів в Україні.
Ключові слова: державна політика, зайнятість, удосконалення, зовнішня міграційня активність, населення, Україна Васильців Т. Г., Риндзак О. Т., Біль М. М. Інструменти регіональної політики регулювання зовнішньої міграції молоді Карпатського регіону України: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 19 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200802.pdf
Джерел: 13 посилань 

За результатами соціологічного дослідження, проведеного працівниками відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», ідентифіковано реалізовану та потенційну міграційну активність студентської і учнівської молоді Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Визначено загрози зростання міграційної активності молоді та обґрунтовано рекомендації регіональним органам державного управління і місцевого самоврядування щодо удосконалення регіональної міграційної політики із урахуванням збереження потенціалу соціально-економічного розвитку територій.
Ключові слова: зовнішня міграція, молодь, регіональна політика, регулювання, інструменти, Карпатський регіон, Україна Біль М. М., Риндзак О. Т., Бачинська М. В. Обґрунтування системи моніторингу міграційної активності населення в Україні: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 23 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200801.pdf
Джерел: 15 посилань 

У науково-аналітичній записці здійснено узагальнення наявного інформаційного забезпечення моніторингу та аналізу міграційної активності населення в Україні. Запропоновано методологічні положення Національної системи моніторингу міграційної активності населення в контексті досягнення цілей людського розвитку. У межах здійснення моніторингу передбачено соціологічний підхід до просторово-часової оцінки потенціалу міграції населення регіонів. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення регулювання міграційної активності населення в Україні.
Ключові слова: міграційна активність населення, моніторинг, система, обґрунтування, Україна 

Притула Х. М., Максименко А. О. Сучасні тенденції та виклики розвитку легкої промисловості прикордонних регіонів України: результати експертного опитування: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 27 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200404.pdf
Джерел: 11 посилань 

У записці здійснено аналіз розвитку легкої промисловості прикордонних регіонів України та України загалом, наведено результати експертного опитування підприємств-виробників готового одягу та взуття щодо існуючих проблем розвитку та перспектив їх виходу на зовнішні ринки.
Ключові слова: легка промисловість, прикордонні регіони України, підприємства-виробники готового одягу та взуття. 

Притула Х. М., Максименко А. О., Стельмах Х. П. Конкурентні переваги прикордонних регіонів України в контексті інтеграції до глобальних ланцюгів вартості: методичний підхід та результати оцінювання: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 38 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200403.pdf
Джерел: 6 посилань 

У записці запропоновано методичний підхід до оцінки конкурентних переваг прикордонних регіонів України (Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей); розраховано інтегральний індекс конкурентних переваг цих регіонів та окреслено перспективи їх інтеграції до глобальних ланцюгів доданої вартості.
Ключові слова: методичний підхід, конкурентні переваги, прикордонні регіони України, глобальні ланцюги доданої вартості. 

Притула Х. М., Демедюк О. П. Розвиток транскордонних кластерів: досвід Європейського Союзу та перспективи їх функціонування у прикордонних областях Західного регіону України: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 13 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200402.pdf
Джерел: 32 посилання 

У науково-аналітичній записці проаналізовано умови розвитку індустріальних парків в Україні та у країнах-членах ЄС, окреслено основні стимули розвитку підприємницької діяльності на території індустріальних парків України та у країнах-членах ЄС та запропоновано напрямки активізації діяльності індустріальних парків, розміщених у прикордонних регіонах України.
Ключові слова: індустріальні парки, організаційно-економічні стимули, підприємницька діяльність, країни-члени ЄС. 

Притула Х.  М., Калат Я.  Я. Стимулювання розвитку індустріальних парків: європейський досвід та можливості для України: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 22 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200401.pdf
Джерел: 23 посилання 

У науково-аналітичній записці проаналізовано умови розвитку індустріальних парків в Україні та у країнах-членах ЄС, окреслено основні стимули розвитку підприємницької діяльності на території індустріальних парків України та у країнах-членах ЄС та запропоновано напрямки активізації діяльності індустріальних парків, розміщених у прикордонних регіонах України.
Ключові слова: індустріальні парки, організаційно-економічні стимули, підприємницька діяльність, країни-члени ЄС. Васильців Т. Г., Садова У. Я., Степура Т. М. Щодо методики оцінювання якості людського потенціалу в регіонах України: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 16 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190803.pdf
Джерел: 13 

У науково-аналітичній записці запропоновано методичний підхід (із застосуванням методів таксономічного та дискримінантного аналізу) до оцінювання однієї із компонент якості людського потенціалу – демографічно-валеологічної. Методика може бути проектованою й на інші компоненти. Мета та практичне значення методики полягає у (1) вимірюванні рівня компоненти якості людського потенціалу, (2) класифікації регіонів України для подальшої спеціалізації політики збереження та розвитку якості людського потенціалу. Інформаційне забезпечення оцінки не потребує проведення спеціальних досліджень чи обстежень, окрім тих, що проводяться органами статистики на регулярній основі.
Ключові слова: людський потенціал, якість, оцінювання, методика, Україна, регіони Риндзак О. Т. Концепція державної міграційної політики України (нова редакція): доповідна записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 18 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190802.pdf
Джерел: 6 посилань 

У доповідній записці обґрунтовано необхідність розробки і затвердження нової редакції Концепції державної міграційної політики України та представлено авторську розробку цього документа.
Ключові слова: державна міграційна політика, Україна, концепція, нова редакція Васильців Т. Г., Мульска О. П., Бараняк І. Є. Україно-німецький вектор міграційної активності населення: аналіз, прогнозні оцінки та висновки для державної міграційної політики України: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 21 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190801.pdf
Джерел: 13 

У науково-аналітичній записці викладено результати дослідження україно-німецького вектору міграційної активності населення. На основі прогнозу чисельності населення Німеччини до 2060 р. з врахуванням різноманітних варіантів обсягів імміграції в країні доведено, що значна деформація вікової структури корінного населення внаслідок «гіперстаріння» нації може призвести до демографічного колапсу, що унеможливлює економічне зростання країни через дефіцит робочої сили та кваліфікованих кадрів на ринку праці. На основі побудованої економіко-математичної моделі та різних сценаріїв розвитку (еталонний, оптимістичний, тенденційний та песимістичний) оцінено україно-німецький вектор міграційної активності населення на середньострокову (до 2025 р.) та довгострокову (до 2030 р.) перспективи. Результати дослідження показали, що впродовж 2025-2030 рр. в Україні загостриться демографічна та, як наслідок, – працересурсна криза, спричинена еміграцією людських ресурсів у молодому та середньому віці в поєднанні з низькими показниками народжуваності. У цьому контексті обґрунтовано доцільність та визначені напрями формування нової міграційної політики з ефектом працезаміщення.
Ключові слова: державна міграційна політика, міграційна активність населення, україно-німецький вектор, аналіз, прогнозні оцінки, висновки, Україна Іщук С. О., Созанський Л. Й., Косовська В. В. Тенденції розвитку легкої промисловості в Україні: регіональні аспекти: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 35 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190602b.pdf 

Проведено оцінку динаміки ключових показників функціонування легкої промисловості України на мезорівні у контексті результатів виробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено порівняльний структурний аналіз виробництв легкої промисловості у регіональному розрізі за видами продукції. Іщук С. О., Ляховська О. В. Моніторинг розвитку агропереробних виробництв в Україні: регіональний вимір: аналітичне видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 37 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200601.pdf 

Видання охоплює проблематику функціонування в Україні агропереробних виробництв крізь призму їх ресурсного забезпечення у регіональному вимірі. Проведено діагностику тренду виробництва зернових (пшениці та жита) і показників ступеня їх переробки на борошно в Україні та регіонах. Визначено рівень розвитку виробництва продукції з борошна у розрізі хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів. Здійснено комплексну оцінку заготівлі (за видами м’ясної сировини) та промислового виробництва м’яса (за видами м’ясної продукції). Проаналізовано динаміку та структуру (за видами господарств) виробництва молочної сировини в Україні у регіональному розрізі. Здійснено порівняльну оцінку промислового виробництва молочних продуктів (за їх основними видами) на макро- і мезо- рівнях. Залуцький І. Р. Пріоритети законодавчого врегулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: неоголошений виступ на парламентських слуханнях «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення», м. Київ, Верховна Рада України, 4 грудня 2019 р. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 5 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190303.pdf 

Розкрито конституційно-правові детермінанти суспільної значимості землі для Українського народу та використання землі як об’єкту власності. Висвітлено проблеми запровадження мораторію на відчуження земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і прав на них, а також наслідки його 18-річної пролонгації.
Визначено, що детермінантою регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, як основного національного багатства та основного засобу виробництва в сільському господарстві, має бути пріоритетність забезпечення державою правового режиму особливої охорони цих земель. Правовий режим особливої охорони земель сільськогосподарського призначення повинен включати офіційно встановлені та зареєстровані юридичні обмеження і екологічні вимоги щодо реалізації права на конкретну ділянку, як об’єкт власності та інвестиційного обігу, обов’язкові для нинішніх чи майбутніх власників.
Для забезпечення невіддільного права на землю селян та інших осіб, що проживають в сільській місцевості, запропоновано встановити, що до вступу України в ЄС покупцями земельних ділянок можуть бути лише:
  • громадяни України, що проживають на території розміщення земельної ділянки, мають сільськогосподарську освіту та/або термін професійної діяльності у сільському господарстві не менше 5 років;
  • територіальні громади;
  • держава в особі єдиного уповноваженого органу.
Викладено сутність необхідних інституційно-правових змін в контексті забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення, як інструменту поступового розвитку сталого землекористування в сільській місцевості.
Ключові слова: обіг земель сільськогосподарського призначення, законодавче врегулювання, пріоритети Щеглюк С. Д. Просторове планування об’єднаних територіальних громад в умовах другого етапу децентралізації: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 22 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190302.pdf
Джерел: 31 

Уточнено зміст поняття «просторового планування», проблеми його законодавчого закріплення у вітчизняному правовому полі, застосування в практичній планувальній діяльності. Систематизовано та розкрито зміст низки понять, які є близькими за змістом до «просторового планування» та затверджені у вітчизняних законодавчо-правових актах, використовуються в наукових дослідженнях: «містобудівна діяльність», «планування територіального розвитку», «просторове планування» тощо. Розкрито положення законодавчого супроводу містобудівного планування на місцевому рівні для об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Здійснено оцінку рівня забезпеченості містобудівними документами місцевого рівня ОТГ, а також проаналізовано перспективні документи просторового планування, що містяться у законопроекті №6403. Обґрунтовано тісний взаємозв’язок містобудівної документації та стратегічного планування на місцевому рівні, що відображено у нормативно-правових документах, виявлено слабкість інституційного забезпечення механізму їх реалізації та обмеженість функцій містобудівного моніторингу. Доведено необхідність синхронізації законодавчих змін на різних рівнях впровадження містобудівної діяльності, оскільки взаємне узгодження та прийняття ефективних управлінських рішень може призвести до стимулювання раціонального просторового розвитку, а відтак і до посилення ефективності реформи місцевого самоврядування. Запропоновано покращити інституційне забезпечення просторового планування місцевого рівня шляхом залучення до практики розробки документів громадських експертних рад та створення у складі виконавчого комітету ради ОТГ органу з питань містобудування та архітектури.
Ключові слова: просторове планування, об’єднані територіальні громади, другий етап децентралізації Іщук С. О., Созанський Л. Й. Оцінка динаміки роздрібного товарообороту в Україні: регіональні аспекти: експертний коментар / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 9 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190601.pdf 

Окреслено ключові тенденції розвитку торгівлі в регіонах України на підставі аналізу динаміки індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту упродовж 2012-2017 років. Проведено оцінку структурних змін у роздрібному товарообороті у розрізі продовольчих і непродовольчих товарів. Побудовано регіональну структуру роздрібного товарообороту (за його обсягами у вартісному виразі) та визначено вагомість торгівлі у ВДВ. Розраховано частку імпорту в роздрібному товарообороті регіонів України. Щеглюк С. Д. Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 18 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf
Джерел: 35 

Розкрито зміст, структуру основних форм просторової організації цифрової економіки – цифрових технологічних платформ. Визначено особливості їх формування й розвитку На основі зарубіжного досвіду діяльності ЦТП сформовано переваги, недоліки та ризики для економічного розвитку країни, регіону, міста та ринку праці. Обґрунтовано доцільність переходу вітчизняного статистичного супроводу й оцінки діяльності ЦТП на міжнародні критерії та індекси на зразок готовності діяльності у цифровій економіці та Індексу цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index) та Індексу готовності до провадження цифрового бізнесу з метою інтеграції до Єдиного Цифрового ринку ЄС.
Оцінено особливості прояву шерінгової економіки у сфері надання послуг з кар-шерінгу та оцінено переваги й ризики імплементації такої моделі економіки у вітчизняний економічний простір. Розроблено рекомендації щодо розробки вітчизняних цифрових платформ та врегулювання їх діяльності на основі впровадження механізму державного регулювання цифрової економіки.
Ключові слова: цифрова економіка, цифрова платформа, шерінгова економіка, регулювання, технологічна готовність, цифрове підприємництво, дигіталізація Садова У. Я., Біль М. М. Пріоритети державної міграційної політики України у фокусі змін просторової мобільності населення: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 19 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20180802.pdf
Джерел: 17 посилань 

У науково-аналітичній записці подано теоретико-методичні основи дослідження просторової мобільності населення та обґрунтовано значущість такої інформації для визначення пріоритетів державної міграційної політики України. Проаналізовано основні тенденції щодо реалізації просторової мобільності населення України за міграційним напрямом. Запропоновано пріоритети державної міграційної політики України у фокусі змін рівня просторової мобільності населення.
Ключові слова: державна міграційна політика, просторова мобільність населення, пріоритети, Україна Біль М. М. Ефективне використання міграційного капіталу України в умовах високої мобільності населення: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 12 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20180801.pdf
Джерел: 8 посилань 

У науково-аналітичній записці проаналізовано загальні тенденції трудової міграції населення України, що підтверджують вагомість міграційного чинника для розвитку національної економіки. Визначено динаміку грошових переказів трудових мігрантів з-за кордону у співставленні до показника прямих іноземних інвестицій. Виявлено основі канали грошових переказів трудових мігрантів з України та в Україну. Результати аналізу дозволили обґрунтувати пріоритети ефективного використання міграційного капіталу населення України з посиленням його інвестиційного значення.
Ключові слова: міграційний капітал, мобільність населення, ефективність, використання, Україна Созанський Л. Й. Спеціалізація будівельного сектора економіки регіонів України і тенденції його розвитку: аналітична інформація / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 6 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180604.pdf 

Проведено структурно-динамічний аналіз будівельного сектора економіки України. Виявлено негативний вплив викликів 2012-2015 років на функціонування будівельного сектора в регіонах України, а також стрімке зростання будівництва у більшості областей і підвищення його диверсифікованості за спеціалізацією і за регіональною структурою внаслідок покращення макроекономічного та інвестиційного клімату упродовж 2016-2017 років. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Оцінка імпортозалежності економіки України (за сегментами споживання продукції переробної промисловості): науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 42 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180603.pdf 

Геополітичні зміни, процеси переформатування пріоритетів і стратегічних напрямків глобальної економіки зумовлюють актуалізацію питань імпортозалежності як одного з ключових чинників впливу на соціально-економічний розвиток окремих країн. Висока залежність країни від імпорту товарів і послуг спричиняє відкритість (а відтак вразливість) її економіки до зовнішніх економічних впливів, зокрема таких як коливання цін на світових ринках, недобросовісна економічна поведінка країн-експортерів та ін.
Ефективна політика імпортозаміщення дозволить отримати значний мультиплікативний ефект: створити нові робочі місця у промисловому секторі економіки та додатковий платоспроможний попит усередині країни, а отже, значно розширити внутрішній ринок, збільшити обсяги ВВП та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. У підсумку, це створить умови для появи додаткових робочих місць у сфері обслуговування і підвищення рівня та якості життя населення. Іщук С. О. Структурні зміни у товарному експорті регіонів України: аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 9 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180602.pdf 

Розраховано темпи приросту товарного експорту в регіонах України за 2012-2017 роки. Проведено аналіз структури товарного експорту в розрізі основних товарних груп. Побудовано структуру експорту товарів за регіонами. Виявлено тенденції погіршення товарної структури вітчизняного експорту за критерієм рівня технологічності продукції. Іщук С. О., Созанський Л. Й., Процевят О. С. Розвиток промислового сектора економіки регіонів України: тенденції та ефективність: аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 22 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180601.pdf 

Проведено оцінювання стану, динаміки і ключових тенденцій розвитку промисловості України. Сформовано множину показників, що відображають рівень активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) промислового сектору національної економіки у регіональному розрізі. Розраховано інтегральні індекси, на підставі значень яких здійснено групування областей України за рівнями (високим, середнім та низьким) функціонування їх промисловості. Важинський Ф. А. Загальноекономічний прогноз економічного розвитку сільських територій Золочівського району Львівської області : аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 16 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180202.pdf
Джерел: 11 

В аналітичній записці окреслено й обґрунтовано пріоритети в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій на засадах, апробованих і використовуваних у країнах ЄС, наведені заходи ефективної аграрної політики, визначено основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки. Проведено прогнозування різних варіантів зміни темпів і пропорцій розвитку сільських територій Золочівського району Львівської області. Покроково пояснено методичні засади алгоритму здійснення загальноекономічного прогнозу економічного розвитку сільських територій. Застосована методика може бути використана для інших адміністративних районів областей України. Жук П. В. Проекти законодавчих актів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на гірських територіях, направлені Голові Верховної Ради України / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 10 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180501.pdf 

Запропоновано зміни та доповнення до зареєстрованого Верховною Радою України законопроекту № 4102 «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України», в основі якого містяться положення, підготовлені фахівцями Інституту. Зміни та доповнення націлені на усунення зауважень до законопроекту, поданих Головним науково-експертним управлінням та профільними комітетами Верховної Ради України. Доопрацювання й прийняття законопроекту розкриватиме можливості формування низки територій пріоритетного розвитку у гірських зонах Карпат з преференційним інвестиційним режимом стосовно інвесторів, які створюватимуть робочі місця для мешканців гірських населених пунктів. Створення робочих місць для горян поряд з розвитком дорожньої мережі у гірських зонах розглядається як найважливіший чинник запобігання обезлюдненню гірських територій, підвищення їх економічної конкурентоспроможності та якості життя місцевих мешканців. Враховуючи потребу змін у чинному законодавстві при прийнятті законопроекту № 4102, пропонується також проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України». Важинський Ф. А. Іноземний досвід підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу АПК та можливості його застосування в Україні : аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 12 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180201.pdf 

В аналітичній записці розглянуто проблеми формування цілісної інноваційно-технологічної системи АПК. Визначена роль регіональної політики у формуванні наукової та виробничої складових інноваційного потенціалу регіонів, використання котрих є обов’язковою умовою державної інноваційної політики та одним з основних чинників економічного зростання та конкурентоспроможності аграрної галузі. Окреслено правила щодо практичного впровадження інноваційної культури. Наведено кластерні стратегії в державній інноваційній політиці зарубіжних країн, коли держава сприяє формуванню кластерів і навіть сама стає учасником названих мереж. Розглянута університетська модель проведення фундаментальних і прикладних досліджень. Розглянуто шляхи забезпечення реалізації інноваційного потенціалу розробки та підприємства. Калат Я. Я. Імплементація європейського досвіду функціонування інституціоналізованих структур транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та перспективи : доповідна записка / Я. Я. Калат, О. П. Демедюк ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 16 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170401.pdf
Джерел: 9 

Соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів та розробка механізмів та інструментів їх стимулювання завжди перебували у фокусі пріоритетів регіональної політики ЄС. Зокрема, у вересні 2017 року Європейська Комісія підготувала Звернення до Ради Європи та Європейського парламенту щодо сприяння зростанню та єднанню прикордонних регіонів ЄС. Дане Звернення визначає пріоритетні напрями розвитку прикордонних регіонів та заходи, які необхідно для цього здійснити. Одним з них є розвиток інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва.
У країнах ЄС вже майже 40 років успішно функціонують інституціоналізовані форми транскордонного співробітництва, які сприяють економічному піднесенню прикордонних регіонів, зменшенню асиметрії між ними та внутрішніми регіонами країн, гармонізації регіональних взаємовідносин. Україна почала імплементовувати європейську практику розвитку транскордонного співробітництва з початку 90-х років ХХ століття, створивши у 1993 році перший за її участі «Карпатський єврорегіон», і на сьогодні діє вже більше 10 єврорегіональних структур. Проте низка проблем, притаманних функціонуванню як інституціоналізованих форм транскордонної співпраці, так і транскордонного співробітництва загалом, перешкоджають зміцненню ролі цих структур як ефективного інструмента сприяння соціально-економічному розвитку прикордонних територій. Впровадження перевірених практикою країн-членів ЄС механізмів транскордонної взаємодії, а також удосконалення інституційно-правового, організаційного і фінансового забезпечення розвитку інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва стануть поштовхом до позитивних соціально-економічних змін у прикордонних регіонах України. Жук П. В. Відновлювана енергетика Карпатського регіону України: потенціал, рівень використання та перспективи : наукова записка / П. В. Жук, Ю. І. Башинська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 17 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170501.pdf
Джерел: 4 

Розглянуто питання щодо рівня та перспектив використання потенціалу відновлюваної енергетики Карпатського регіону України. Наведено дані про встановлені потужності відновлюваної енергетики, частку використання її природно-ресурсного потенціалу в областях регіону. Звернуто увагу на необхідність запровадження стимулів для розвитку відновлюваної енергетики як на рівні держави, так і регіону. Вказано на необхідність стратегічного системного підходу й запропоновано структуру, цілі та завдання регіональних стратегій розвитку відновлюваної енергетики. Запропоновано шляхи та механізми ефективного використання інструментів публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону. Важинський Ф. А. Загальноекономічний прогноз економічного розвитку сільських територій Старосамбірського району Львівської області : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170203.pdf
Джерел: 7 

В аналітичній записці окреслено й обґрунтовано пріоритети в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій на засадах, апробованих і використовуваних у країнах ЄС, наведені заходи ефективної аграрної політики, визначено основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки. Проведено прогнозування різних варіантів зміни темпів і пропорцій розвитку сільських територій Старосамбірського району Львівської області. Покроково пояснено методичні засади алгоритму здійснення загальноекономічного прогнозу економічного розвитку сільських територій. Застосована методика може бути використана для інших адміністративних районів областей України. Ткач С. М. Проблемні питання інституційного забезпечення просторової організації бізнесу в Україні : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170302.pdf
Джерел: 13 

Досліджено особливості трансформації форм просторової організації бізнесу у світі за останні десятиліття. На прикладі країн з найвищим рівнем розвитку інновацій у світі (Швейцарії, Швеції, Великобританії, США і Фінляндії) вивчено зарубіжний досвід функціонування нових форм просторової організації бізнесу. Представлено рекомендації щодо впровадження кластерної моделі розвитку вітчизняної економіки. Іщук С. О. Оцінка структурних змін у промисловому секторі економіки регіонів України : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 27 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170604.pdf
Джерел: 1 

Визначено рівень індустріалізації економіки регіонів України та промислову спеціалізацію останніх за показником обсягу випуску промислової продукції. Проведено аналіз структури валової доданої вартості, створеної вітчизняною промисловістю на регіональному рівні, у розрізі видів промислової діяльності. Здійснено комплексну оцінку ефективності промислового сектора економіки регіонів України. Іщук С. О. Оцінка експортно-імпортних операцій із давальницькою сировиною (Україна і Львівська область) : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170603.pdf 

Здійснено порівняльну оцінку динаміки товарного експорту з України і Львівської області упродовж 2013-2016 рр. за основними товарними групами. Проаналізовано товарну і географічну структури експортно-імпортних операцій із давальницькою сировиною. Розраховано коефіцієнт покриття імпорту давальницької сировини експортом готової продукції, виготовленої з неї. Проведено SWOT-аналіз впливу діяльності підприємств, які працюють із давальницькою сировиною, на соціально-економічний стан країни (регіону). Важинський Ф. А. Пріоритетні напрями розвитку сільських територій України : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 12 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170202.pdf
Джерел: 7 

Головним шляхом реалізації пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства і села в цілому об’єктивно може бути зрівноважений розвиток сільських територій, що дозволяє в комплексі вирішити проблеми економічного, екологічного і соціального характеру, наявність яких є наслідком дії великої сукупності чинників – об’єктивних, об’єктивно-суб’єктивних, суб’єктивних. В аналітичній записці розглянуто пріоритети в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій, наведені заходи ефективної аграрної політики, визначено основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки. Мельник М. І. Розвиток урбанізаційних процесів в умовах децентралізації : аналітична довідка / М. І. Мельник, С. Д. Щеглюк, Р. Є. Яремчук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 10 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170301.pdf
Джерел: 4 

Проаналізовано сучасний стан та описано динаміку урбанізаційних процесів на основі оцінки розподілу коефіцієнта інтенсивності урбанізації у розрізі регіонів України. Здійснено перелік основних проблем розвитку міст в умовах децентралізації. Проаналізовано головні перешкоди модернізації їхньому соціально-економічного розвитку: застарілість містобудівної документації, нерозробленість схем територіального планування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), здійснення будівництва з порушенням містобудівельних норм та правил, асинхронність містобудівної документації зі стратегічними документами на всіх рівнях управління та ін. Обґрунтовано напрями їх вирішення в умовах сучасних реформ місцевого самоврядування та децентралізації владних повноважень. Іщук С. О. Тенденції та перспективи розвитку промисловості Кіровоградської області : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170602.pdf
Джерел: 1 

Визначено місце промислового сектора економіки Кіровоградської області серед регіонів України за рівнем конкурентних переваг і серед країн-членів ЄС за показником частки валової доданої вартості промисловості у випуску. Проведено структурно-динамічну оцінку промисловості (зокрема харчової) і товарного експорту Кіровоградщини. Окреслено напрямки розвитку переробних виробництв у Кіровоградській області на засадах міжрегіонального співробітництва та кооперації. Ткач С. М. Особливості функціонування нових форм просторової організації бізнесу в країнах із найвищим рівнем інноваційного розвитку : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160302.pdf
Джерел: 11 

Досліджено особливості трансформації форм просторової організації бізнесу у світі за останні десятиліття. На прикладі країн з найвищим рівнем розвитку інновацій у світі (Швейцарії, Швеції, Великобританії, США і Фінляндії) вивчено зарубіжний досвід функціонування нових форм просторової організації бізнесу. Представлено рекомендації щодо впровадження кластерної моделі розвитку вітчизняної економіки. Кудря Я. В. Економічне стимулювання інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств Львівської області : аналітична оцінка і рекомендації / Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 22 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170601.pdf
Джерел: 8 

Проведено аналіз динаміки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств Львівської області протягом 2013 – 2016 рр. Оцінено інноваційну активність та основні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств області. Визначено базові передумови і детермінанти інноваційно-інвестиційної інертності підприємств, модуси активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в області. Запропоновано організаційно-економічні заходи із полегшення підвищення ефективності систем організації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Важинський Ф. А. Розвиток сільських територій України на інноваційних засадах : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170201.pdf
Джерел: 7 

В аналітичній записці показана загальна інноваційна модель розвитку сільських територій України, основними складовими якої є використання комплексного підходу до розвитку економічного потенціалу сільських територій, розвиток інноваційної інфраструктури і створення регіональних модельних центрів розвитку сільських територій України. Обґрунтовано доцільність визначення кожної складової моделі. Розглянуто модель “Нова сільська громада” на інноваційних засадах, що дасть можливість запровадити конкурентоспроможне та екологобезпечне сільськогосподарське виробництво, підвищити рівень життя сільського населення і на цій основі забезпечити сталий розвиток сільських територій. Подано проект інноваційної інфраструктури сільських територій. Беновська Л. Я. Проблеми фінансування проектів державним фондом регіонального розвитку : експертна оцінка / Л. Я. Беновська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 5 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170701.pdf
Джерел: 3 

Досліджено основні проблеми фінансування проектів Державним фондом регіонального розвитку (ДФРР): низька якість та відсутність інвестиційної складової проектів, недосконалість методики оцінювання проектів та існування суперечностей формування регіональних комісій відбору проектів. Запропоновано рекомендації по вдосконаленню процедури відбору проектів ДФРР. Казьмір Л. П. Особливості планування просторового розвитку метрополійних субрегіонів : наукова записка / Л. П. Казьмір ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160303.pdf
Джерел: 11 

Для практичної реалізації стратегічних цілей розвитку окремих регіонів та стимулювання бажаних просторових трансформацій в Україні загалом необхідне формування принципово нової системи управління просторовим розвитком метрополійних субрегіонів як досить специфічних і водночас цілісних функціонально-просторових утворень.
У науковій записці систематизовано базові теоретичні положення щодо ідентифікації метрополійних субрегіонів як каталізаторів регіонального розвитку та об’єктів просторової і земельної політик в умовах сучасних геополітичних і геоекономічних викликів, розглянуто особливості просторового планування метрополійних субрегіонів та обґрунтовано потребу розробки спеціальної методики для складання комплексних схем їх просторової організації.
Підготовлено за результатами досліджень автора, проведених відповідно до планів науково-дослідних робіт сектору просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» у 2014–2016 рр. Ткач С. М. Особливості функціонування нових форм просторової організації бізнесу в країнах із найвищим рівнем інноваційного розвитку : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160302.pdf
Джерел: 11 

Досліджено особливості трансформації форм просторової організації бізнесу у світі за останні десятиліття. На прикладі країн з найвищим рівнем розвитку інновацій у світі (Швейцарії, Швеції, Великобританії, США і Фінляндії) вивчено зарубіжний досвід функціонування нових форм просторової організації бізнесу. Представлено рекомендації щодо впровадження кластерної моделі розвитку вітчизняної економіки. Ткач С. М. Просторові форми організації бізнесу як каталізатор розвитку інноваційної діяльності: досвід України і Польщі : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160301.pdf
Джерел: 15 

Проведено порівняльний аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні та Польщі. Оцінено поточний стан інноваційної інфраструктури цих країн. Розроблено рекомендації щодо поліпшення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні на основі досвіду Польщі. Важинський Ф. А. Перспективні напрямки використання трудового потенціалу сільських територій Тернопільської області : науково-аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 45 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160204.pdf
Джерел: 9 

У науково-аналітичній записці висвітлено особливості трудового потенціалу сільських територій Тернопільської області, визначено проблеми зайнятості. Виокремлено пріоритетні напрями державної політики, спрямованої безпосередньо на забезпечення підвищення рівня та якості життя сільського населення. Дана оцінка ефективності використання підприємницького потенціалу сільських територій області, насамперед це стосується відродження малого і середнього бізнесу на селі, створення нових робочих місць у сфері несільськогосподарського бізнесу (зелений туризм, агротуризм), розвиток сільської кооперації, відновлення соціальної інфраструктури та поліпшення інвестиційного клімату. Окреслено основні засоби забезпечення продуктивної зайнятості сільського населення. Здійснено прогнозування різних варіантів зміни темпів і пропорцій розвитку трудового потенціалу на сільських територіях Тернопільщини. Іщук С. О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160604.pdf 

Проведено порівняльну статистичну оцінку конкурентних переваг промисловості України і Польщі та їх прикордонних регіонів (Львівської області і Підкарпатського воєводства) упродовж 2011-2015 років. Розраховано загальний і часткові (за окремими сегментами виробничо-господарської діяльності промисловості) інтегральні індекси конкурентоспроможності промислових секторів економіки України і Польщі на загальнодержавному та регіональному рівнях. За результатами аналізу виявлено сильні та слабкі сторони вітчизняної промисловості, вказано причини останніх і окреслено напрямки їх усунення. Кудря Я. В. Ефективне управління оборотними засобами підприємств як фактор конкурентоспроможності промисловості : експертний коментар / Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 9 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160603.pdf
Джерел: 3 

Проаналізовано фінансовий стан промислових підприємств Західного регіону і, зокрема, Львівської області у 2010-2016 рр. Представлено комплекс методичних рекомендацій та практичних заходів щодо підвищення економічної ефективності системи управління оборотними засобами промислових підприємств на основі забезпечення оптимізації оборотності і тривалості обороту оборотного капіталу. Колодійчук І. А. Чи таким вже екологічно-стабільним є рівень використання земельних ресурсів гірських територій? / І. А. Колодійчук // Сайт WeUa.biz. - 2016. - 2 листопада. - Режим доступу: http://weua.biz/business/chi-takim-vzhe-ekologichno-stabilnim-ye-riven-vikoristannya-zemelnix-resursiv-girskix-teritorij/26121 

Окреслені екологічні проблеми використання земельних ресурсів гірських територій України та напрямки їх вирішення. Колодійчук І. А. Почнімо говорити про розвиток гірських територій по-новому / І. А. Колодійчук // Сайт WeUa.biz. - 2016. - 27 жовтня. - Режим доступу: http://weua.biz/business/pochnimo-govoriti-pro-rozvitok-girskix-teritorij-po-novomu/26131/ 

На жаль, гірські райони України формують проблемні території і законодавчо не охоплені цілісністю для досягнення особливих для них цілей розвитку. Існує множина фактично автономних суб’єктів управління, які в силу інституційних підстав не спроможні реалізувати єдину гірську політику. У Європі, навпаки, така політика успішно реалізується. Вона визначає та орієнтується на можливості для майбутнього, мобілізуючи й стимулюючи недостатньо (чи неефективно) використаний потенціал. ... Колодійчук І. А. Розвиток гірських територій: безнадійна криза чи реальний шанс?! / І. А. Колодійчук // Сайт WeUa.biz. - 2016. - 25 жовтня. - Режим доступу: http://weua.biz/business/rozvitok-girskix-teritorij-beznadijna-kriza-chi-realnij-shans/26126/ 

Проблема ефективного розвитку гірських територій є надзвичайно актуальною для України, і передусім для Карпатського регіону. Адже гірські території охоплюють значну частину від його загальної площі, де економічний простір здебільшого характеризується високим рівнем депресивності, низьким рівнем інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності, середнім рівнем людського розвитку, відсталістю за рівнем проблемності, умовно чистою територією за рівнем забруднення навколишнього природного середовища. Тобто, вони формують проблемні території, визначення яких у регіонах та реалізація державних заходів щодо вирішення проблем є одним із пріоритетних завдань державної регіональної політики, принаймні так визначено на законодавчому рівні. ... Беновська Л. Я. Уроки бюджетної децентралізації в Україні : експертна оцінка / Л. Я. Беновська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 5 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160701.pdf
Джерел: 4 

Проведено аналіз особливостей формування місцевих бюджетів в умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні. Зроблено висновки щодо ефективності запропонованих змін до формування місцевих бюджетів у Бюджетному та Податковому кодексах у 2015 р. Проведено підсумки та виділено уроки бюджетної децентралізації, які слід враховувати у перспективі. Іщук С. О. Оцінка динаміки і структури експорту та імпорту товарів в Україні і Західному регіоні : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 19 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160602.pdf 

Проведено аналіз динаміки експортно-імпортних операцій в Україні і семи областях Західного регіону у географічному розрізі (за країнами-торговими партнерами). Досліджено товарну структуру експорту та імпорту. Розраховано коефіцієнт покриття імпорту експортом за товарними групами. Визначено позитивні і негативні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Україні. Залуцький І. Р. Інституційно-правові проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні та напрями їх вирішення : науково-аналітична записка / І. Р. Залуцький ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 31 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160203.pdf
Джерел: 17 

В науковій доповіді висвітлено специфіку та засади світової кооперативної політики щодо сприяння розвитку кооперативів. Виявлено особливості та недоліки становлення законодавчої бази України в сфері розвитку сільськогосподарської кооперації. Розкрито національну специфіку функціонування виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Означено деструктивні чинники у сфері діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів. Аргументовано наявність системних протиріч сучасного законодавства України щодо обмежень легітимізації правового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як неприбуткових організацій. Визначено, що виявлені недоліки є чинником подальшої стагнації кооперації в сільській місцевості, занепаду сільськогосподарських кооперативів, як бази формування соціального капіталу сільської території та її комплексного розвитку. Обґрунтовано пропозиції щодо системного державного врегулювання політики децентралізованого стимулювання та сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні в контексті актуалізації пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Важинський Ф. А. Європейський досвід реформування аграрного сектору економіки: можливості для України : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160202.pdf
Джерел: 9 

Вивчення європейського досвіду як в плані виявлення спільних рис, так у плані виокремлення особливостей, продиктованих національними або регіональними особливостями, має певне значення для узагальнення досвіду, виявлення тенденцій та закономірностей, вироблення принципів і кроків вітчизняної аграрної реформи і аграрної політики. У записці узагальнено досвід розвитку аграрної економіки в країнах ЄС та можливості його використання в Україні. Созанський Л. Й. Оцінка експортно-імпортних операцій у промисловості Львівської області (за товарними групами) : аналітична записка / Л. Й. Созанський, Я. В. Кудря, Р. В. Міхель ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 18 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160601.pdf
Джерел: 3 

Проведено оцінку динаміки експорту та імпорту промислової продукції у Львівській області. Проаналізовано товарні структури експорту та імпорту промислової продукції. Здійснено диференціацію товарних груп за пріоритетністю експорту та імпорту. Визначено ключові (позитивні і негативні) тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів промислової діяльності в регіоні та запропоновано ряд заходів, спрямованих на її активізацію. Залуцький І. Р. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» : аналітична записка / І. Р. Залуцький ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 30 березня. - 9 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160201.pdf 

Зауважено, що пошук консенсусу щодо змісту та процедури реалізації економіко-правового механізму прозорого обігу земель сільськогосподарського призначення як засобу здійснення прав власників цих земель обумовлює необхідність врахування реальних проблем в цій сфері при удосконаленні сучасного законодавства України. Вказано, що назва пропонованого законопроекту не повністю відповідає проблемі та предмету його врегулювання. Розглянуто передумови та перепони скасування мораторію. Виділено недоліки даного законопроекту. Наведені в матеріалі обставини та відсутність національного консенсусу змушують серйозно замислитися над причинами та доцільністю можливого форсованого запровадження в Україні вже у 2016 році ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в обсязі 1 млн. га, про що заявлено Прем’єр-міністром України А. Яценюком. 


Веб-майстер П. Попадюк