Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Експертні та аналітичні матеріалиІщук С. О., Ляховська О. В. Моніторинг розвитку агропереробних виробництв в Україні: регіональний вимір: аналітичне видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 37 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200601.pdf 

Видання охоплює проблематику функціонування в Україні агропереробних виробництв крізь призму їх ресурсного забезпечення у регіональному вимірі. Проведено діагностику тренду виробництва зернових (пшениці та жита) і показників ступеня їх переробки на борошно в Україні та регіонах. Визначено рівень розвитку виробництва продукції з борошна у розрізі хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів. Здійснено комплексну оцінку заготівлі (за видами м’ясної сировини) та промислового виробництва м’яса (за видами м’ясної продукції). Проаналізовано динаміку та структуру (за видами господарств) виробництва молочної сировини в Україні у регіональному розрізі. Здійснено порівняльну оцінку промислового виробництва молочних продуктів (за їх основними видами) на макро- і мезо- рівнях. Залуцький І. Р. Пріоритети законодавчого врегулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: неоголошений виступ на парламентських слуханнях «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення», м. Київ, Верховна Рада України, 4 грудня 2019 р. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 5 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190303.pdf 

Розкрито конституційно-правові детермінанти суспільної значимості землі для Українського народу та використання землі як об’єкту власності. Висвітлено проблеми запровадження мораторію на відчуження земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і прав на них, а також наслідки його 18-річної пролонгації.
Визначено, що детермінантою регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, як основного національного багатства та основного засобу виробництва в сільському господарстві, має бути пріоритетність забезпечення державою правового режиму особливої охорони цих земель. Правовий режим особливої охорони земель сільськогосподарського призначення повинен включати офіційно встановлені та зареєстровані юридичні обмеження і екологічні вимоги щодо реалізації права на конкретну ділянку, як об’єкт власності та інвестиційного обігу, обов’язкові для нинішніх чи майбутніх власників.
Для забезпечення невіддільного права на землю селян та інших осіб, що проживають в сільській місцевості, запропоновано встановити, що до вступу України в ЄС покупцями земельних ділянок можуть бути лише:
  • громадяни України, що проживають на території розміщення земельної ділянки, мають сільськогосподарську освіту та/або термін професійної діяльності у сільському господарстві не менше 5 років;
  • територіальні громади;
  • держава в особі єдиного уповноваженого органу.
Викладено сутність необхідних інституційно-правових змін в контексті забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення, як інструменту поступового розвитку сталого землекористування в сільській місцевості.
Ключові слова: обіг земель сільськогосподарського призначення, законодавче врегулювання, пріоритети Іщук С. О., Созанський Л. Й., Косовська В. В. Тенденції розвитку легкої промисловості в Україні: регіональні аспекти: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 35 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190602b.pdf 

Проведено оцінку динаміки ключових показників функціонування легкої промисловості України на мезорівні у контексті результатів виробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено порівняльний структурний аналіз виробництв легкої промисловості у регіональному розрізі за видами продукції. Щеглюк С. Д. Просторове планування об’єднаних територіальних громад в умовах другого етапу децентралізації: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 22 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190302.pdf
Джерел: 31 

Уточнено зміст поняття «просторового планування», проблеми його законодавчого закріплення у вітчизняному правовому полі, застосування в практичній планувальній діяльності. Систематизовано та розкрито зміст низки понять, які є близькими за змістом до «просторового планування» та затверджені у вітчизняних законодавчо-правових актах, використовуються в наукових дослідженнях: «містобудівна діяльність», «планування територіального розвитку», «просторове планування» тощо. Розкрито положення законодавчого супроводу містобудівного планування на місцевому рівні для об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Здійснено оцінку рівня забезпеченості містобудівними документами місцевого рівня ОТГ, а також проаналізовано перспективні документи просторового планування, що містяться у законопроекті №6403. Обґрунтовано тісний взаємозв’язок містобудівної документації та стратегічного планування на місцевому рівні, що відображено у нормативно-правових документах, виявлено слабкість інституційного забезпечення механізму їх реалізації та обмеженість функцій містобудівного моніторингу. Доведено необхідність синхронізації законодавчих змін на різних рівнях впровадження містобудівної діяльності, оскільки взаємне узгодження та прийняття ефективних управлінських рішень може призвести до стимулювання раціонального просторового розвитку, а відтак і до посилення ефективності реформи місцевого самоврядування. Запропоновано покращити інституційне забезпечення просторового планування місцевого рівня шляхом залучення до практики розробки документів громадських експертних рад та створення у складі виконавчого комітету ради ОТГ органу з питань містобудування та архітектури.
Ключові слова: просторове планування, об’єднані територіальні громади, другий етап децентралізації Іщук С. О., Созанський Л. Й. Оцінка динаміки роздрібного товарообороту в Україні: регіональні аспекти: експертний коментар / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 9 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190601.pdf 

Окреслено ключові тенденції розвитку торгівлі в регіонах України на підставі аналізу динаміки індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту упродовж 2012-2017 років. Проведено оцінку структурних змін у роздрібному товарообороті у розрізі продовольчих і непродовольчих товарів. Побудовано регіональну структуру роздрібного товарообороту (за його обсягами у вартісному виразі) та визначено вагомість торгівлі у ВДВ. Розраховано частку імпорту в роздрібному товарообороті регіонів України. Щеглюк С. Д. Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2019. 18 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf
Джерел: 35 

Розкрито зміст, структуру основних форм просторової організації цифрової економіки – цифрових технологічних платформ. Визначено особливості їх формування й розвитку На основі зарубіжного досвіду діяльності ЦТП сформовано переваги, недоліки та ризики для економічного розвитку країни, регіону, міста та ринку праці. Обґрунтовано доцільність переходу вітчизняного статистичного супроводу й оцінки діяльності ЦТП на міжнародні критерії та індекси на зразок готовності діяльності у цифровій економіці та Індексу цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index) та Індексу готовності до провадження цифрового бізнесу з метою інтеграції до Єдиного Цифрового ринку ЄС.
Оцінено особливості прояву шерінгової економіки у сфері надання послуг з кар-шерінгу та оцінено переваги й ризики імплементації такої моделі економіки у вітчизняний економічний простір. Розроблено рекомендації щодо розробки вітчизняних цифрових платформ та врегулювання їх діяльності на основі впровадження механізму державного регулювання цифрової економіки.
Ключові слова: цифрова економіка, цифрова платформа, шерінгова економіка, регулювання, технологічна готовність, цифрове підприємництво, дигіталізація Созанський Л. Й. Спеціалізація будівельного сектора економіки регіонів України і тенденції його розвитку: аналітична інформація / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 6 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180604.pdf 

Проведено структурно-динамічний аналіз будівельного сектора економіки України. Виявлено негативний вплив викликів 2012-2015 років на функціонування будівельного сектора в регіонах України, а також стрімке зростання будівництва у більшості областей і підвищення його диверсифікованості за спеціалізацією і за регіональною структурою внаслідок покращення макроекономічного та інвестиційного клімату упродовж 2016-2017 років. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Оцінка імпортозалежності економіки України (за сегментами споживання продукції переробної промисловості): науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 42 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180603.pdf 

Геополітичні зміни, процеси переформатування пріоритетів і стратегічних напрямків глобальної економіки зумовлюють актуалізацію питань імпортозалежності як одного з ключових чинників впливу на соціально-економічний розвиток окремих країн. Висока залежність країни від імпорту товарів і послуг спричиняє відкритість (а відтак вразливість) її економіки до зовнішніх економічних впливів, зокрема таких як коливання цін на світових ринках, недобросовісна економічна поведінка країн-експортерів та ін.
Ефективна політика імпортозаміщення дозволить отримати значний мультиплікативний ефект: створити нові робочі місця у промисловому секторі економіки та додатковий платоспроможний попит усередині країни, а отже, значно розширити внутрішній ринок, збільшити обсяги ВВП та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. У підсумку, це створить умови для появи додаткових робочих місць у сфері обслуговування і підвищення рівня та якості життя населення. Іщук С. О. Структурні зміни у товарному експорті регіонів України: аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 9 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180602.pdf 

Розраховано темпи приросту товарного експорту в регіонах України за 2012-2017 роки. Проведено аналіз структури товарного експорту в розрізі основних товарних груп. Побудовано структуру експорту товарів за регіонами. Виявлено тенденції погіршення товарної структури вітчизняного експорту за критерієм рівня технологічності продукції. Іщук С. О., Созанський Л. Й., Процевят О. С. Розвиток промислового сектора економіки регіонів України: тенденції та ефективність: аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 22 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180601.pdf 

Проведено оцінювання стану, динаміки і ключових тенденцій розвитку промисловості України. Сформовано множину показників, що відображають рівень активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) промислового сектору національної економіки у регіональному розрізі. Розраховано інтегральні індекси, на підставі значень яких здійснено групування областей України за рівнями (високим, середнім та низьким) функціонування їх промисловості. Важинський Ф. А. Загальноекономічний прогноз економічного розвитку сільських територій Золочівського району Львівської області : аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 16 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180202.pdf
Джерел: 11 

В аналітичній записці окреслено й обґрунтовано пріоритети в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій на засадах, апробованих і використовуваних у країнах ЄС, наведені заходи ефективної аграрної політики, визначено основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки. Проведено прогнозування різних варіантів зміни темпів і пропорцій розвитку сільських територій Золочівського району Львівської області. Покроково пояснено методичні засади алгоритму здійснення загальноекономічного прогнозу економічного розвитку сільських територій. Застосована методика може бути використана для інших адміністративних районів областей України. Жук П. В. Проекти законодавчих актів щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на гірських територіях, направлені Голові Верховної Ради України / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 10 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180501.pdf 

Запропоновано зміни та доповнення до зареєстрованого Верховною Радою України законопроекту № 4102 «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України», в основі якого містяться положення, підготовлені фахівцями Інституту. Зміни та доповнення націлені на усунення зауважень до законопроекту, поданих Головним науково-експертним управлінням та профільними комітетами Верховної Ради України. Доопрацювання й прийняття законопроекту розкриватиме можливості формування низки територій пріоритетного розвитку у гірських зонах Карпат з преференційним інвестиційним режимом стосовно інвесторів, які створюватимуть робочі місця для мешканців гірських населених пунктів. Створення робочих місць для горян поряд з розвитком дорожньої мережі у гірських зонах розглядається як найважливіший чинник запобігання обезлюдненню гірських територій, підвищення їх економічної конкурентоспроможності та якості життя місцевих мешканців. Враховуючи потребу змін у чинному законодавстві при прийнятті законопроекту № 4102, пропонується також проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України». Важинський Ф. А. Іноземний досвід підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу АПК та можливості його застосування в Україні : аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 12 с. Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20180201.pdf 

В аналітичній записці розглянуто проблеми формування цілісної інноваційно-технологічної системи АПК. Визначена роль регіональної політики у формуванні наукової та виробничої складових інноваційного потенціалу регіонів, використання котрих є обов’язковою умовою державної інноваційної політики та одним з основних чинників економічного зростання та конкурентоспроможності аграрної галузі. Окреслено правила щодо практичного впровадження інноваційної культури. Наведено кластерні стратегії в державній інноваційній політиці зарубіжних країн, коли держава сприяє формуванню кластерів і навіть сама стає учасником названих мереж. Розглянута університетська модель проведення фундаментальних і прикладних досліджень. Розглянуто шляхи забезпечення реалізації інноваційного потенціалу розробки та підприємства. Файл Adobe Reader Соціально-економічний розвиток прикордонних областей в умовах дії Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною (за результатами експертних оцінок) : науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; Х. М. Притула, О. І. Пастернак, Я. Я. Калат, О. П. Демедюк, О. Б. Цісінська, Т. І. Бандура, Н. В. Винар ; наук. ред. Х. М. Притула. – Львів, 2017. – 64 с. (повний текст)

У науково-аналітичній записці наведено результати експертного опитування представників органів місцевої влади з питань соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною. В опитуванні прийняли участь представники міст республіканського та обласного значення (працівники міських рад), працівники районних державних адміністрацій шести прикордонних областей: Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей. Всього до опитування долучилося 288 експертів-представників 113 органів місцевої влади.
Наведено оцінку сучасного стану розвитку прикордонних територій, досліджено вплив Угоди про Асоціацію України та ЄС на розвиток території в контексті як позитивних, так і негативних наслідків поглиблення євроінтеграційних процесів, окреслено перспективні напрями розвитку досліджуваних територій.
Для представників органів державної та місцевої влади, науковців, суб’єктів підприємницької діяльності, представників громадських організацій та інших осіб, зацікавлених у проблематиці розвитку прикордонних територій в умовах поглиблення транскордонного співробітництва.
Авторський колектив: Х. М. Притула, О. І. Пастернак, Я. Я. Калат, О. П. Демедюк, О. Б. Цісінська, Т. І. Бандура, Н. В. Винар.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, прикордонні області, Угода про Асоціацію між ЄС та Україною, експертні оцінкиФайл Adobe Reader УДК 332.135:339.9(477)
Розвиток транскордонного співробітництва 2017 : науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців ; наук. координатор Х. М. Притула. – Львів, 2017. – 89 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 45 посилань

Проаналізовано основні тенденції соціально-економічного розвитку прикордонних областей, суміжних з країнами-членами ЄС. Досліджено особливості просторової організації економіки прикордонних регіонів в контексті активізації інтеграційних процесів, пов’язаних із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та «тимчасовим» застосуванням Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Вивчено динаміку та структуру товарного експорту і імпорту областей Західного регіону України та визначено перспективи розвитку зовнішньої торгівлі товарами. Окреслено особливості функціонування прикордонної торгівлі в українсько-польському транскордонному регіоні. Запропоновано напрями активізації транскордонного співробітництва як вагомого інструменту розвитку прикордонних територій.
Для представників органів державної та місцевої влади, науковців, суб’єктів підприємницької діяльності, представників громадських організацій та інших осіб, зацікавлених у проблематиці розвитку прикордонних територій в умовах поглиблення транскордонного співробітництва.
Авторський колектив: Х. М. Притула, С. О. Іщук, Ю. І. Стадницький, С. О. Матковський, М. Церпал-Волан, О. І. Пастернак, Я. Я. Калат, О. Б. Цісінська, О. П. Демедюк, В. М. Черторижський, Т. І. Бандура, Н. В. Винар.
Ключові слова: транскордонне співробітництвоКалат Я. Я. Імплементація європейського досвіду функціонування інституціоналізованих структур транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та перспективи : доповідна записка / Я. Я. Калат, О. П. Демедюк ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 16 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170401.pdf
Джерел: 9 

Соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів та розробка механізмів та інструментів їх стимулювання завжди перебували у фокусі пріоритетів регіональної політики ЄС. Зокрема, у вересні 2017 року Європейська Комісія підготувала Звернення до Ради Європи та Європейського парламенту щодо сприяння зростанню та єднанню прикордонних регіонів ЄС. Дане Звернення визначає пріоритетні напрями розвитку прикордонних регіонів та заходи, які необхідно для цього здійснити. Одним з них є розвиток інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва.
У країнах ЄС вже майже 40 років успішно функціонують інституціоналізовані форми транскордонного співробітництва, які сприяють економічному піднесенню прикордонних регіонів, зменшенню асиметрії між ними та внутрішніми регіонами країн, гармонізації регіональних взаємовідносин. Україна почала імплементовувати європейську практику розвитку транскордонного співробітництва з початку 90-х років ХХ століття, створивши у 1993 році перший за її участі «Карпатський єврорегіон», і на сьогодні діє вже більше 10 єврорегіональних структур. Проте низка проблем, притаманних функціонуванню як інституціоналізованих форм транскордонної співпраці, так і транскордонного співробітництва загалом, перешкоджають зміцненню ролі цих структур як ефективного інструмента сприяння соціально-економічному розвитку прикордонних територій. Впровадження перевірених практикою країн-членів ЄС механізмів транскордонної взаємодії, а також удосконалення інституційно-правового, організаційного і фінансового забезпечення розвитку інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва стануть поштовхом до позитивних соціально-економічних змін у прикордонних регіонах України. Жук П. В. Відновлювана енергетика Карпатського регіону України: потенціал, рівень використання та перспективи : наукова записка / П. В. Жук, Ю. І. Башинська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 17 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170501.pdf
Джерел: 4 

Розглянуто питання щодо рівня та перспектив використання потенціалу відновлюваної енергетики Карпатського регіону України. Наведено дані про встановлені потужності відновлюваної енергетики, частку використання її природно-ресурсного потенціалу в областях регіону. Звернуто увагу на необхідність запровадження стимулів для розвитку відновлюваної енергетики як на рівні держави, так і регіону. Вказано на необхідність стратегічного системного підходу й запропоновано структуру, цілі та завдання регіональних стратегій розвитку відновлюваної енергетики. Запропоновано шляхи та механізми ефективного використання інструментів публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону. Важинський Ф. А. Загальноекономічний прогноз економічного розвитку сільських територій Старосамбірського району Львівської області : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170203.pdf
Джерел: 7 

В аналітичній записці окреслено й обґрунтовано пріоритети в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій на засадах, апробованих і використовуваних у країнах ЄС, наведені заходи ефективної аграрної політики, визначено основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки. Проведено прогнозування різних варіантів зміни темпів і пропорцій розвитку сільських територій Старосамбірського району Львівської області. Покроково пояснено методичні засади алгоритму здійснення загальноекономічного прогнозу економічного розвитку сільських територій. Застосована методика може бути використана для інших адміністративних районів областей України. Ткач С. М. Проблемні питання інституційного забезпечення просторової організації бізнесу в Україні : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170302.pdf
Джерел: 13 

Досліджено особливості трансформації форм просторової організації бізнесу у світі за останні десятиліття. На прикладі країн з найвищим рівнем розвитку інновацій у світі (Швейцарії, Швеції, Великобританії, США і Фінляндії) вивчено зарубіжний досвід функціонування нових форм просторової організації бізнесу. Представлено рекомендації щодо впровадження кластерної моделі розвитку вітчизняної економіки. Іщук С. О. Оцінка структурних змін у промисловому секторі економіки регіонів України : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 27 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170604.pdf
Джерел: 1 

Визначено рівень індустріалізації економіки регіонів України та промислову спеціалізацію останніх за показником обсягу випуску промислової продукції. Проведено аналіз структури валової доданої вартості, створеної вітчизняною промисловістю на регіональному рівні, у розрізі видів промислової діяльності. Здійснено комплексну оцінку ефективності промислового сектора економіки регіонів України. Іщук С. О. Оцінка експортно-імпортних операцій із давальницькою сировиною (Україна і Львівська область) : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170603.pdf 

Здійснено порівняльну оцінку динаміки товарного експорту з України і Львівської області упродовж 2013-2016 рр. за основними товарними групами. Проаналізовано товарну і географічну структури експортно-імпортних операцій із давальницькою сировиною. Розраховано коефіцієнт покриття імпорту давальницької сировини експортом готової продукції, виготовленої з неї. Проведено SWOT-аналіз впливу діяльності підприємств, які працюють із давальницькою сировиною, на соціально-економічний стан країни (регіону). Важинський Ф. А. Пріоритетні напрями розвитку сільських територій України : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 12 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170202.pdf
Джерел: 7 

Головним шляхом реалізації пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства і села в цілому об’єктивно може бути зрівноважений розвиток сільських територій, що дозволяє в комплексі вирішити проблеми економічного, екологічного і соціального характеру, наявність яких є наслідком дії великої сукупності чинників – об’єктивних, об’єктивно-суб’єктивних, суб’єктивних. В аналітичній записці розглянуто пріоритети в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій, наведені заходи ефективної аграрної політики, визначено основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки. Мельник М. І. Розвиток урбанізаційних процесів в умовах децентралізації : аналітична довідка / М. І. Мельник, С. Д. Щеглюк, Р. Є. Яремчук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 10 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170301.pdf
Джерел: 4 

Проаналізовано сучасний стан та описано динаміку урбанізаційних процесів на основі оцінки розподілу коефіцієнта інтенсивності урбанізації у розрізі регіонів України. Здійснено перелік основних проблем розвитку міст в умовах децентралізації. Проаналізовано головні перешкоди модернізації їхньому соціально-економічного розвитку: застарілість містобудівної документації, нерозробленість схем територіального планування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), здійснення будівництва з порушенням містобудівельних норм та правил, асинхронність містобудівної документації зі стратегічними документами на всіх рівнях управління та ін. Обґрунтовано напрями їх вирішення в умовах сучасних реформ місцевого самоврядування та децентралізації владних повноважень. Іщук С. О. Тенденції та перспективи розвитку промисловості Кіровоградської області : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170602.pdf
Джерел: 1 

Визначено місце промислового сектора економіки Кіровоградської області серед регіонів України за рівнем конкурентних переваг і серед країн-членів ЄС за показником частки валової доданої вартості промисловості у випуску. Проведено структурно-динамічну оцінку промисловості (зокрема харчової) і товарного експорту Кіровоградщини. Окреслено напрямки розвитку переробних виробництв у Кіровоградській області на засадах міжрегіонального співробітництва та кооперації. Ткач С. М. Особливості функціонування нових форм просторової організації бізнесу в країнах із найвищим рівнем інноваційного розвитку : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160302.pdf
Джерел: 11 

Досліджено особливості трансформації форм просторової організації бізнесу у світі за останні десятиліття. На прикладі країн з найвищим рівнем розвитку інновацій у світі (Швейцарії, Швеції, Великобританії, США і Фінляндії) вивчено зарубіжний досвід функціонування нових форм просторової організації бізнесу. Представлено рекомендації щодо впровадження кластерної моделі розвитку вітчизняної економіки. Кудря Я. В. Економічне стимулювання інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств Львівської області : аналітична оцінка і рекомендації / Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 22 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170601.pdf
Джерел: 8 

Проведено аналіз динаміки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств Львівської області протягом 2013 – 2016 рр. Оцінено інноваційну активність та основні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств області. Визначено базові передумови і детермінанти інноваційно-інвестиційної інертності підприємств, модуси активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в області. Запропоновано організаційно-економічні заходи із полегшення підвищення ефективності систем організації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Важинський Ф. А. Розвиток сільських територій України на інноваційних засадах : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170201.pdf
Джерел: 7 

В аналітичній записці показана загальна інноваційна модель розвитку сільських територій України, основними складовими якої є використання комплексного підходу до розвитку економічного потенціалу сільських територій, розвиток інноваційної інфраструктури і створення регіональних модельних центрів розвитку сільських територій України. Обґрунтовано доцільність визначення кожної складової моделі. Розглянуто модель “Нова сільська громада” на інноваційних засадах, що дасть можливість запровадити конкурентоспроможне та екологобезпечне сільськогосподарське виробництво, підвищити рівень життя сільського населення і на цій основі забезпечити сталий розвиток сільських територій. Подано проект інноваційної інфраструктури сільських територій. Беновська Л. Я. Проблеми фінансування проектів державним фондом регіонального розвитку : експертна оцінка / Л. Я. Беновська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2017. - 5 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20170701.pdf
Джерел: 3 

Досліджено основні проблеми фінансування проектів Державним фондом регіонального розвитку (ДФРР): низька якість та відсутність інвестиційної складової проектів, недосконалість методики оцінювання проектів та існування суперечностей формування регіональних комісій відбору проектів. Запропоновано рекомендації по вдосконаленню процедури відбору проектів ДФРР. Казьмір Л. П. Особливості планування просторового розвитку метрополійних субрегіонів : наукова записка / Л. П. Казьмір ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160303.pdf
Джерел: 11 

Для практичної реалізації стратегічних цілей розвитку окремих регіонів та стимулювання бажаних просторових трансформацій в Україні загалом необхідне формування принципово нової системи управління просторовим розвитком метрополійних субрегіонів як досить специфічних і водночас цілісних функціонально-просторових утворень.
У науковій записці систематизовано базові теоретичні положення щодо ідентифікації метрополійних субрегіонів як каталізаторів регіонального розвитку та об’єктів просторової і земельної політик в умовах сучасних геополітичних і геоекономічних викликів, розглянуто особливості просторового планування метрополійних субрегіонів та обґрунтовано потребу розробки спеціальної методики для складання комплексних схем їх просторової організації.
Підготовлено за результатами досліджень автора, проведених відповідно до планів науково-дослідних робіт сектору просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» у 2014–2016 рр. Ткач С. М. Особливості функціонування нових форм просторової організації бізнесу в країнах із найвищим рівнем інноваційного розвитку : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160302.pdf
Джерел: 11 

Досліджено особливості трансформації форм просторової організації бізнесу у світі за останні десятиліття. На прикладі країн з найвищим рівнем розвитку інновацій у світі (Швейцарії, Швеції, Великобританії, США і Фінляндії) вивчено зарубіжний досвід функціонування нових форм просторової організації бізнесу. Представлено рекомендації щодо впровадження кластерної моделі розвитку вітчизняної економіки. Ткач С. М. Просторові форми організації бізнесу як каталізатор розвитку інноваційної діяльності: досвід України і Польщі : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160301.pdf
Джерел: 15 

Проведено порівняльний аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні та Польщі. Оцінено поточний стан інноваційної інфраструктури цих країн. Розроблено рекомендації щодо поліпшення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні на основі досвіду Польщі. Важинський Ф. А. Перспективні напрямки використання трудового потенціалу сільських територій Тернопільської області : науково-аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 45 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160204.pdf
Джерел: 9 

У науково-аналітичній записці висвітлено особливості трудового потенціалу сільських територій Тернопільської області, визначено проблеми зайнятості. Виокремлено пріоритетні напрями державної політики, спрямованої безпосередньо на забезпечення підвищення рівня та якості життя сільського населення. Дана оцінка ефективності використання підприємницького потенціалу сільських територій області, насамперед це стосується відродження малого і середнього бізнесу на селі, створення нових робочих місць у сфері несільськогосподарського бізнесу (зелений туризм, агротуризм), розвиток сільської кооперації, відновлення соціальної інфраструктури та поліпшення інвестиційного клімату. Окреслено основні засоби забезпечення продуктивної зайнятості сільського населення. Здійснено прогнозування різних варіантів зміни темпів і пропорцій розвитку трудового потенціалу на сільських територіях Тернопільщини. Іщук С. О. Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 13 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160604.pdf 

Проведено порівняльну статистичну оцінку конкурентних переваг промисловості України і Польщі та їх прикордонних регіонів (Львівської області і Підкарпатського воєводства) упродовж 2011-2015 років. Розраховано загальний і часткові (за окремими сегментами виробничо-господарської діяльності промисловості) інтегральні індекси конкурентоспроможності промислових секторів економіки України і Польщі на загальнодержавному та регіональному рівнях. За результатами аналізу виявлено сильні та слабкі сторони вітчизняної промисловості, вказано причини останніх і окреслено напрямки їх усунення. Кудря Я. В. Ефективне управління оборотними засобами підприємств як фактор конкурентоспроможності промисловості : експертний коментар / Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 9 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160603.pdf
Джерел: 3 

Проаналізовано фінансовий стан промислових підприємств Західного регіону і, зокрема, Львівської області у 2010-2016 рр. Представлено комплекс методичних рекомендацій та практичних заходів щодо підвищення економічної ефективності системи управління оборотними засобами промислових підприємств на основі забезпечення оптимізації оборотності і тривалості обороту оборотного капіталу. Колодійчук І. А. Чи таким вже екологічно-стабільним є рівень використання земельних ресурсів гірських територій? / І. А. Колодійчук // Сайт WeUa.biz. - 2016. - 2 листопада. - Режим доступу: http://weua.biz/business/chi-takim-vzhe-ekologichno-stabilnim-ye-riven-vikoristannya-zemelnix-resursiv-girskix-teritorij/26121 

Окреслені екологічні проблеми використання земельних ресурсів гірських територій України та напрямки їх вирішення. Колодійчук І. А. Почнімо говорити про розвиток гірських територій по-новому / І. А. Колодійчук // Сайт WeUa.biz. - 2016. - 27 жовтня. - Режим доступу: http://weua.biz/business/pochnimo-govoriti-pro-rozvitok-girskix-teritorij-po-novomu/26131/ 

На жаль, гірські райони України формують проблемні території і законодавчо не охоплені цілісністю для досягнення особливих для них цілей розвитку. Існує множина фактично автономних суб’єктів управління, які в силу інституційних підстав не спроможні реалізувати єдину гірську політику. У Європі, навпаки, така політика успішно реалізується. Вона визначає та орієнтується на можливості для майбутнього, мобілізуючи й стимулюючи недостатньо (чи неефективно) використаний потенціал. ... Колодійчук І. А. Розвиток гірських територій: безнадійна криза чи реальний шанс?! / І. А. Колодійчук // Сайт WeUa.biz. - 2016. - 25 жовтня. - Режим доступу: http://weua.biz/business/rozvitok-girskix-teritorij-beznadijna-kriza-chi-realnij-shans/26126/ 

Проблема ефективного розвитку гірських територій є надзвичайно актуальною для України, і передусім для Карпатського регіону. Адже гірські території охоплюють значну частину від його загальної площі, де економічний простір здебільшого характеризується високим рівнем депресивності, низьким рівнем інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності, середнім рівнем людського розвитку, відсталістю за рівнем проблемності, умовно чистою територією за рівнем забруднення навколишнього природного середовища. Тобто, вони формують проблемні території, визначення яких у регіонах та реалізація державних заходів щодо вирішення проблем є одним із пріоритетних завдань державної регіональної політики, принаймні так визначено на законодавчому рівні. ... Беновська Л. Я. Уроки бюджетної децентралізації в Україні : експертна оцінка / Л. Я. Беновська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 5 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160701.pdf
Джерел: 4 

Проведено аналіз особливостей формування місцевих бюджетів в умовах проведення бюджетної децентралізації в Україні. Зроблено висновки щодо ефективності запропонованих змін до формування місцевих бюджетів у Бюджетному та Податковому кодексах у 2015 р. Проведено підсумки та виділено уроки бюджетної децентралізації, які слід враховувати у перспективі. Іщук С. О. Оцінка динаміки і структури експорту та імпорту товарів в Україні і Західному регіоні : аналітична записка / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 19 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160602.pdf 

Проведено аналіз динаміки експортно-імпортних операцій в Україні і семи областях Західного регіону у географічному розрізі (за країнами-торговими партнерами). Досліджено товарну структуру експорту та імпорту. Розраховано коефіцієнт покриття імпорту експортом за товарними групами. Визначено позитивні і негативні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Україні. Залуцький І. Р. Інституційно-правові проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні та напрями їх вирішення : науково-аналітична записка / І. Р. Залуцький ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 31 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160203.pdf
Джерел: 17 

В науковій доповіді висвітлено специфіку та засади світової кооперативної політики щодо сприяння розвитку кооперативів. Виявлено особливості та недоліки становлення законодавчої бази України в сфері розвитку сільськогосподарської кооперації. Розкрито національну специфіку функціонування виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Означено деструктивні чинники у сфері діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів. Аргументовано наявність системних протиріч сучасного законодавства України щодо обмежень легітимізації правового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як неприбуткових організацій. Визначено, що виявлені недоліки є чинником подальшої стагнації кооперації в сільській місцевості, занепаду сільськогосподарських кооперативів, як бази формування соціального капіталу сільської території та її комплексного розвитку. Обґрунтовано пропозиції щодо системного державного врегулювання політики децентралізованого стимулювання та сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні в контексті актуалізації пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Важинський Ф. А. Європейський досвід реформування аграрного сектору економіки: можливості для України : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160202.pdf
Джерел: 9 

Вивчення європейського досвіду як в плані виявлення спільних рис, так у плані виокремлення особливостей, продиктованих національними або регіональними особливостями, має певне значення для узагальнення досвіду, виявлення тенденцій та закономірностей, вироблення принципів і кроків вітчизняної аграрної реформи і аграрної політики. У записці узагальнено досвід розвитку аграрної економіки в країнах ЄС та можливості його використання в Україні. Созанський Л. Й. Оцінка експортно-імпортних операцій у промисловості Львівської області (за товарними групами) : аналітична записка / Л. Й. Созанський, Я. В. Кудря, Р. В. Міхель ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 18 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160601.pdf
Джерел: 3 

Проведено оцінку динаміки експорту та імпорту промислової продукції у Львівській області. Проаналізовано товарні структури експорту та імпорту промислової продукції. Здійснено диференціацію товарних груп за пріоритетністю експорту та імпорту. Визначено ключові (позитивні і негативні) тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів промислової діяльності в регіоні та запропоновано ряд заходів, спрямованих на її активізацію. Залуцький І. Р. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» : аналітична записка / І. Р. Залуцький ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2016. - 30 березня. - 9 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20160201.pdf 

Зауважено, що пошук консенсусу щодо змісту та процедури реалізації економіко-правового механізму прозорого обігу земель сільськогосподарського призначення як засобу здійснення прав власників цих земель обумовлює необхідність врахування реальних проблем в цій сфері при удосконаленні сучасного законодавства України. Вказано, що назва пропонованого законопроекту не повністю відповідає проблемі та предмету його врегулювання. Розглянуто передумови та перепони скасування мораторію. Виділено недоліки даного законопроекту. Наведені в матеріалі обставини та відсутність національного консенсусу змушують серйозно замислитися над причинами та доцільністю можливого форсованого запровадження в Україні вже у 2016 році ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в обсязі 1 млн. га, про що заявлено Прем’єр-міністром України А. Яценюком. Черторижський В. М. Розвиток ринку екологічних послуг в контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС : експертний коментар / В. М. Черторижський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 6 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150405.pdf
Джерел: 5 

Окреслено нові можливості та ризики щодо розвитку ринку екологічних послуг в умовах дії Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Куліш І. М. Політика сталого розвитку сільських територій в контексті угоди Україна–ЄС : аналітична записка / І. М. Куліш ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 15 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150205.pdf
Джерел: 13 

У записці окреслено основні проблеми реалізації політики сталого розвитку сільських територій, які змушені були долати країни пострадянського простору у період підготовки до вступу до Європейського Союзу. Проаналізовані програми ЄС спрямовані на забезпечення сталого розвитку сільських територій та досліджене інституційне забезпечення цього процесу. Показана подібність проблем із тими, які існують нині на вітчизняних теренах. У контексті Угоди Україна-ЄС виділені на слабкі та сильні сторони ситуації, що склалась на сільських територіях України. Попадинець Н. М. Як вплине Угода про асоціацію між Україною та ЄС на торгівлю Львівщини? : експертний коментар / Н. М. Попадинець ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львівський портал. - 2015. - 30 жовтня. - Режим доступу: http://portal.lviv.ua/article/2015/10/30/yak-vpline-ugoda-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrayinoyu-ta-yes-na-torgivlyu-lvivshhini 

Визначено основні напрями розвитку торгівлі Львівщини, на які може вплинути імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Щеглюк С. Д. Можливості розвитку електронної торгівлі в контексті запровадження угоди з ЄС про ЗВТ : експертний коментар / С. Д. Щеглюк ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 8 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150306.pdf
Джерел: 15 

Висвітлено головні питання розвитку електронної торгівлі в Україні в контексті впровадження в дію положень Угоди про створення ЗВТ з ЄС. На основі проведеного аналізу визначено ключові переваги для України від дії Угоди для електронної торгівлі, характеризовано особливості вітчизного ринку е-торгівлі, окреслено перспективи його розвитку при зближенні умов діяльності даної сфери онлайн комерції з провідними державами ЄС. Сформовано актуальні світові тенденції розвитку е-торгівлі, визначено головні шляхи розширення можливостей вітчизняної е-торгівлі. Садова У. Я. Соціально-гуманітарні аспекти реалізації угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом : аналітична записка / У. Я. Садова (наук. ред.), В. Я. Бідак, М. М. Біль, Р. Т. Теслюк, Н. І. Андрусишин, М. В. Бачинська, О. П. Мульска та ін. ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 12 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150803a.pdf
Джерел: 4 

Окреслено загальні соціально-демографічні аспекти євроінтеграційного вектору України, зокрема, в контексті міграційної активності населення. Виокремлено головні наслідки підписання Угоди про ЗВТ з ЄС для населення України за критерієм якості життя. Оцінено ймовірні наслідки активізації міграційних процесів. Андрусишин Н. І. Очікування керівників ринкоутворюючих підприємств Львівщини у зв’язку з євроінтеграцією : експертний коментар / Н. І. Андрусишин ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 3 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150802a.pdf
Джерел: 1 

Оцінено нові можливості для українських виробників у зв’язку із євроінтеграцією та підписанням угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Семів Л. К. Активізація академічної мобільності в рамках угоди про асоціацію України та ЄС : експертний коментар / Л. К. Семів ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 6 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150801.pdf
Джерел: 12 

Окреслено головні особливості академічної мобільності в рамках угоди про асоціацію України та ЄС. Кушнірецька О. В. Євроінтеграційна перспектива подолання дитячої праці в Україні : експертний коментар / О. В. Кушнірецька, Н. Р. Синюра-Ростун ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 4 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150305.pdf
Джерел: 4 

Проаналізовано основні передумови, загрози та можливості подолання дитячої праці в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ткач С. М. Ключові ризики та можливості для інвесторів України з країн Європейського Союзу в умовах зони вільної торгівлі : експертний коментар / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 11 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150605.pdf
Джерел: 16 

На основі аналізу результатів рейтингових досліджень країн світу міжнародних організацій встановлено рівень інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів. Досліджено розвиток економічної співпраці між Україною і Європейським Союзом. Визначено ключові ризики інвестиційної діяльності в Україні та можливості інвесторів в умовах зони вільної торгівлі. Запропоновано рекомендації центральним та регіональним органам влади щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Мельник М. І. Проблемні питання розвитку легкої промисловості України в умовах створення ЗВТ з ЄС : експертний коментар / М. І. Мельник, Р. Є. Яремчук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 10 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150304.pdf
Джерел: 6 

Висвітлено основні проблемні питання розвитку легкої промисловості України в умовах створення ЗВТ з ЄС. На основі проведеного аналізу структури експорту та імпорту основних товарних груп легкої промисловості між Україною та ЄС, окреслено актуальні тенденції розвитку легкої промисловості України, її потенційні вигоди та загрози в умовах приєднання до ЗВТ з ЄС. Колодійчук А. В. Сучасний стан та шляхи розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону : аналітична записка / А. В. Колодійчук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 10 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150404.pdf
Джерел: 2 

У записці проаналізовано економічне підґрунтя функціонування українсько-молдовського транскордонного регіону. Зокрема, визначено його межі, адміністративний склад, демографічну ситуацію. Охарактеризовано сучасний соціально-економічний стан розвитку цього транскордонного регіону. Ідентифіковано проблеми та окреслені перспективні напрямки його розвитку. Попадинець Н. М. Політика формування та розвитку внутрішнього товарного ринку в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: напрями реалізації : експертний коментар / Н. М. Попадинець ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 5 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150106.pdf
Джерел: 12 

Встановлено основні проблеми політики формування та розвитку внутрішнього товарного ринку в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Сформовано напрями її реалізації. Писаренко С. М. Перспективи реалізації ЗВТ Україна–ЄС : експертний коментар / С. М. Писаренко ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 6 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150105.pdf 

Підписання угоди про ЗВТ України з ЄС відкриває перспективи для розвитку зовнішньої торгівлі України, дає можливість розширити структуру і обсяги не тільки українського імпорту, але й експорту, що у свою чергу буде сприяти позитивним змінам зовнішньоторговельного балансу України.
Результати від реалізації ЗВТ з ЄС у першу чергу будуть залежати від темпів і напрямів трансформації національної економіки України на інноваційній основі, впровадження Європейських стандартів (ЕN) на національному рівні, що вимагає внесення відповідних змін в українське законодавство. Максимчук М. В. Проблеми регіональної структурної політики в світлі реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС : експертний коментар / М. В. Максимчук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 4 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150104.pdf
Джерел: 3 

Розглянуто основні проблеми провадження регіональної структурної політики в світлі імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, моніторинг та ефективність реалізації регіональної структурної політики, вибір цілей та їх погодження на різних ієрархічних рівнях, формування нормативно-правової бази, наукове забезпечення формування та реалізації регіональної структурної політики. Габрель М. С. Структурні зміни в економіці регіонів України в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС : експертний коментар / М. С. Габрель, Н. М. Попадинець ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 6 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150103.pdf
Джерел: 4 

Окреслено основні проблеми та визначено засадничі елементи структурних перетворень в економіці регіонів у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Гусєва М. О. Нові реалії зовнішньої торгівлі регіонів України у світлі реалізації євроінтеграційної політики : експертний коментар / М. О. Гусєва ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 4 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150102.pdf
Джерел: 6 

Проаналізовано зміни напрямків зовнішньої торгівлі регіонів України за період 2012-2015 рр. та вплив Угоди про асоціацію на розвиток експортної діяльності окремих регіонів держави.
В результаті аналізу виявлено переорієнтацію експортного вектора регіонів України впродовж досліджуваного періоду та зміну ринків збуту зі звичних на нові. Важинський Ф. А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення : аналітична записка / Ф. А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 8 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150204.pdf
Джерел: 4 

Визначені цілі регіональної політики Європейських країн, основні тенденції розвитку сільських територій в країнах Європи. Розглянуто проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську. Наведені основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектору економіки. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності аграрної політики України. Луцків О. М. Напрями взаємодії України та ЄС в інноваційній сфері : експертний коментар / О. М. Луцків ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 7 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150101.pdf 

Проаналізовано можливості активізації співробітництва між Україною та Європейським Союзом в інноваційній сфері в контексті підписання Угоди про асоціацію. Досліджено особливості впливу євроінтеграційних процесів на розвиток інноваційної сфери в Україні. Акцентовано увагу на переваг, загрозах та проблемах розвитку інтеграційних відносин України з ЄС в інноваційній сфері. Злидник Ю. Р. Аналіз експортно-імпортних та фітосанітарних ризиків сільського господарства України в контексті Угоди про асоціацію : аналітична записка / Ю. Р. Злидник ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 6 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150203.pdf
Джерел: 7 

Розглянуто експортно-імпортні та фітосанітарні ризики сільського господарства України в контексті Угоди про асоціацію з ЄС. Запропоновано шляхи мінімізації негативних наслідків даних ризиків на рівнях державного управління. Цибульська Ю. О. Сучасні виклики розвитку транскордонних ринків праці в контексті Угоди про Асоціацію : експертний коментар / Ю. О. Цибульська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 4 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150403.pdf
Джерел: 4 

В експертному коментарі узагальнено основні виклики розвитку транскордонних ринків праці в контексті Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також наведено ряд пропозицій, які дозволять імплементувати її положення, використати можливості та нівелювати ризики та, я наслідок, забезпечити розвиток транскордонних ринків праці задля підвищення мобільності населення прикордоння, зменшення обсягів нелегального працевлаштування, довготермінової міграції та еміграції тощо. Калат Я. Я. Шляхи підвищення ефективності функціонування єврорегіонів в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС : експертний коментар / Я. Я. Калат ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 4 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150402.pdf
Джерел: 1 

На основі аналізу стану розвитку єврорегіонального співробітництва в Україні, автором запропоновано ряд заходів необхідних для активізації діяльності єврорегіонів та підвищення рівня розвитку прикордонних регіонів в рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Іщук С. О. Оцінка тенденцій розвитку промисловості Західного регіону України : аналітична записка / С. О. Іщук, Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 12 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150604.pdf
Джерел: 8 

Проведено оцінку поточного стану та результатів функціонування промислових підприємств в Україні і, зокрема, областях Західного регіону за основними показниками упродовж 2010-2015 рр. Визначено позитивні і негативні тенденції розвитку видів промислової діяльності. Окреслено проблеми вітчизняної промисловості на сучасному етапі. Запропоновано заходи із забезпечення та підвищення рівня конкурентоспроможності промислового виробництва в умовах вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Кудря Я. В. Перспективи підготовки промисловими корпораціями конкурентоспроможних менеджерів у системі координат “Україна–ЄС” : експертний коментар і пропозиції / Я. В. Кудря ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 14 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150603.pdf 

Представлено рекомендації щодо забезпечення підготовки промисловими корпораціями конкурентоспроможних менеджерів в умовах набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та у процесі євроінтеграції України. Новаківський І. І. Аспекти розбудови вітчизняної ІТ-галузі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС : експертний коментар і пропозиції / І. І. Новаківський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 9 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150602.pdf
Джерел: 5 

Окреслено проблеми розбудови вітчизняної ІТ-галузі в умовах становлення інформаційного суспільства і запропоновано заходи, що сприятимуть розвитку ІТ-галузі в стратегічному плані. Тимків С. М. Забезпечення конкурентоспроможності промисловості регіонів у контексті зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : експертний коментар і пропозиції / С. М. Тимків ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 8 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150601.pdf
Джерел: 8 

Окреслено проблеми забезпечення конкурентоспроможності промисловості регіонів України і запропоновано заходи, що сприятимуть усуненню наявних недоліків і поліпшенню конкурентоспроможності в умовах ЗВТ. Казьмір Л. П. Перспективи використання механізмів Спільної аграрної політики ЄС для активізації розвитку сільських територій України : експертний коментар і пропозиції / Л. П. Казьмір ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 6 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150303.pdf
Джерел: 12 

Висвітлено передумови та перспективи імплементації механізмів Спільної аграрної політики (САП) ЄС в державну аграрну політику України. Особливий наголос при цьому зроблено на необхідності утвердження інтегрального підходу до розв’язання проблем розвитку сільського господарства й активізації багатофункціонального розвитку сільських територій в Україні на основі диверсифікації видів діяльності в структурі сільської економіки. Мацьків О. І. Перспективи та загрози для ринку легкових автомобілів України від створення ЗВТ з ЄС : експертна оцінка / О. І. Мацьків, І. В. Лещух ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 5 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150302.pdf
Джерел: 11 

Окреслено основні аспекти функціонування сучасного вітчизняного ринку легкових автомобілів. Названо перспективи та можливі загрози для його розвитку в умовах імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС. Кушнірецька О. В. Проблеми та перспективи трансформації зайнятості як інструмент гарантування гідної праці в Україні : експертний коментар / О. В. Кушнірецька ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 5 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150301.pdf
Джерел: 4 

Окреслено проблеми та перспективи трансформації інституту зайнятості в контексті забезпечення гідної праці в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Гринчишин І. М. Модернізація соціального захисту в контексті євроінтеграції: виклики для України : експертний коментар / І. М. Гринчишин ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 3 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150704.pdf
Джерел: 3 

Виокремлено можливі загрози, пов’язані з модернізацією соціального захисту України в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Возняк Г. В. Проблеми та перспективи запровадження європейських стандартів програмно-цільового планування місцевих бюджетів : експертний коментар / Г. В. Возняк ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 4 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150703.pdf
Джерел: 2 

Окреслено проблеми та визначено перспективи програмно-цільового методу бюджетного планування місцевих бюджетів в умовах запровадження Угоди про асоціацію з ЄС. Борщевський В. В. Щодо удосконалення інфраструктури аграрного ринку західних регіонів України в умовах дії угоди про асоціацію з ЄС : аналітична записка / В. В. Борщевський, В. І. Волошин, В. А. Чемерис ; Національний інститут стратегічних досліджень, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 8 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150202.pdf 

У записці окреслено основні проблеми розвитку інфраструктури аграрного ринку західних регіонів України у сучасних соціально-економічних умовах. Проаналізовано причини їх виникнення та окреслено потенційні напрями їх подолання. Сформульовано пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на удосконалення інфраструктури аграрного ринку західних регіонів України на інноваційній основі. Беновська Л. Я. Євроінтеграційна перспектива реформування середньої освіти в Україні : експертна оцінка / Л. Я. Беновська ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 4 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150702.pdf
Джерел: 3 

Проаналізовано можливості розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом в галузі середньої освіти в контексті підписаної Угоди про асоціацію. Виділено два основні шляхи реформування середньої освіти в Україні : перебудова в напрямку доведення до європейського стандарту середньої освіти та реформування освітньої галузі в напрямі децентралізації управління в галузі. Музика І. С. Деякі аспекти розвитку системи охорони здоров’я в Україні в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС : експертна оцінка / І. С. Музика ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 3 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150701.pdf
Джерел: 2 

Визначено деякі аспекти розвитку системи охорони здоров’я в Україні в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Наголошено на основних положеннях Директиви 2011/24/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 9 березня 2011 р. «Про застосування прав пацієнтів на транскордонні послуги в галузі охорони здоров’я» та перспективи розвитку сфери міжнародного медичного туризму в Україні. Залуцький І. Р. Оцінка та реалізація виробничого потенціалу сільських територій на основі застосування відомостей Державного земельного кадастру : аналітична записка / І. Р. Залуцький, Х. М. Притула ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 15 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150401.pdf
Джерел: 11 

Документ присвячений висвітленню питань формування теоретичних засад виокремлення, ідентифікації та структуризації виробничого потенціалу сільської території на основі багатофункціональності земель за їх цільовим призначенням. У ньому розкрито особливості становлення на європейських засадах сучасної системи Державного земельного кадастру як офіційної інформаційної бази, в якій багатофункціональність конкретної сільської території відображається структурою категорій земель та угідь відповідно до локалізованої в межах адміністративно-територіального утворення економічної діяльності.

На основі застосування відомостей Державного земельного кадастру розроблено та апробовано алгоритм оцінювання виробничого потенціалу сільської території у сфері сільськогосподарської діяльності та порівняльної оцінки ефективності його використання в розрізі регіонів держави. Виявлено, що явними лідерами за рівнем використання виробничого потенціалу у сфері сільськогосподарської діяльності є області, які мають найнижчі його обсяги: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська області.

Запропонований алгоритм оцінки виробничого потенціалу сільських територій забезпечує отримання результатів, що можуть застосовуватися для проведення моніторингу та прогнозування змін під впливом господарської діяльності; розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо здійснення більш раціонального поточного і перспективного використання соціально-економічного потенціалу сільських територій; створення умов для повноцінної життєдіяльності сільського населення у екологічно збалансованому природному середовищі; оперативного задоволення інформаційних потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що підвищуватиме їх адміністративну спроможність щодо сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій відповідно до положень Угоди про асоціацію з ЄС. Борщевський В. В. Загрози та перспективи співпраці України та Польщі в аграрному секторі в умовах дії угоди про зону вільної торгівлі : експертна оцінка / В. В. Борщевський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». - Львів, 2015. - 16 с. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/e20150201m.pdf
Джерел: 11 

Підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС ставить перед нашою державною низку нових викликів і одночасно створює сприятливі можливості для розвитку аграрного сектору економіку у співпрації з іншими європейськими державами. Насамперед, це стосується українсько-польського економічного співробітництва. Адже Польща є важливим експортером сільськогосподарської продукції на ринку ЄС. Лібералізація режиму вільної торгівлі з Україною може спричинити до посилення конкуренції між обома державами в торгівлі продовольчими товарами. Водночас, аналіз структури експорту та імпорту цих товарів у сучасних умовах свідчить, що обидві країни сьогодні можуть радше доповнювати одна одну в торгівлі сільскогосподарською продукцією, аніж створювати конкуренцію. Таким чином у найближчій перспективі відкриваються нові можливості для поглиблення українсько-польського економічного співробітнитцва в аграрній сфері, орієнтованого на підвищення конкурентоспроможності обох країн та їх виходу на нові ринки. 


Веб-майстер П. Попадюк