Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Нормативні документи інституту

Статут Інституту

Статут поточний ............ Статут 2014 ............ Статут 2006

Свідоцтво про державну атестацію Інституту

Положення

Положення про організацію наукової діяльності в Інституті

Положення про забезпечення якості наукової та освітньої діяльності

Положення про підвищення кваліфікації та стажування наукових працівників

Положення про атестацію наукових працівників

Положення про організацію дистанційної форми навчального процесу

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про педагогічну практику аспірантів

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про Науково-методичну раду

Порядок оформлення та видачі академічних довідок

Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання аспірантів

Положення про навчальні програми

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про освітні програми

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти

Положення про проектні групи освітніх програм, робочі групи освітньої діяльності та групи забезпечення спеціальностей

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про приймальну комісію

Положення про замовлення, заповнення, видачу та облік диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразкаВеб-майстер П. Попадюк