Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Аспірантура/докторантура. Оголошення

Державна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ
В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ ІНСТИТУТУ

Відповідно до Наказу «Про встановлення вартості навчання на 2023/2024 навчальний рік» (див. тут) зросла вартість навчання для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук. Просимо аспіратів та докторантів Інституту, які навчаються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, до 20 жовтня 2023 р. підписати додаткові угоди у відділі аспірантури (каб. 201). Оплату за навчання необхідно здійснити до 5 листопада 2023 року.

Контактна особа:

Куліш Інна Михайлівна.
Кім. 225. Тел. (067) 779-04-74
e-mail: inna.m.kulish@gmail.com 

Державна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2023 РІК


на очну (денну) форму навчання
за спеціальностями
051 – Економіка,
галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки;
072 – Фінанси, банківська справа та страхування,
галузь знань 07 – Управління та адміністрування.

Документи приймаються до 10 вересня 2023 року.

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням (очна (денна) форма навчання);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення (очна (денна) форма навчання) – вартість навчання 31800 гривень за рік.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі: міжнародних договорів України та / або міжнародних програм обміну чи академічної мобільності; загальнодержавних програм; договорів, укладених Інститутом з юридичними та фізичними особами.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста до 2011 р.).

Відповідно до Правил прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2023 році, затверджених рішенням Вченої ради Інституту від 13.12.2021 р., протокол №10 (див. тут), вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. заяву на ім’я директора Інституту (див. зразок).
 2. особовий листок з обліку кадрів, підписаний та засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 3. автобіографію;
 4. дослідницьку пропозицію (див. Правила прийому) з обраної наукової спеціальності;
 5. список та відбитки опублікованих наукових праць у фахових виданнях (за наявності);
 6. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
 7. засвідчені нотаріально копію диплома та копію додатку до диплому залікової відомості;
 8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 9. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2, С1 – С2 (за наявності);
 10. копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінку з пропискою);
 11. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 12. три фотографії (4x6 см).

Документи подаються у швидкозшивачі з файлами.

Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток (посвідчення офіцера) та трудова книжка подаються вступником особисто.

Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Зарахування в аспірантуру з 1 листопада 2023 р.

Довідки за адресою:

79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Тел. (032) 270-71-68; факс: (032) 270-70-58;
e-mail: irr@mail.lviv.ua

Контактні особи:

Куліш Інна Михайлівна.
Кім. 225. Тел. (067) 779-04-74
e-mail: inna.m.kulish@gmail.comДержавна установа «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього Національної академії наук України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2023 РІК


за державним замовленням
та на умовах контракту (за кошти юридичних та фізичних осіб)
за спеціальністю 051 – Економіка,
галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки

Документи приймаються до 15 серпня 2023 року.

Вартість навчання – 31800 гривень за рік.

Відповідно до Правил прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» у 2023 році, затверджених рішенням Вченої ради Інституту від 13.12.2021 р., протокол № 10 (див. тут), вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім'я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;.
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (доцента, професора, старшого дослідника) (за наявності);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві фотокартки (3x4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (доцента, професора, старшого дослідника) подаються вступниками особисто.

Зарахування в докторантуру з 1 вересня 2023 року.

Довідки за адресою:

79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Тел. (032) 270-70-37; (032) 270-71-68; факс: (032) 270-70-58;
e-mail: irr@mail.lviv.ua

Контактні особи:

Сторонянська Ірина Зеновіївна.
Кім. 217. Тел. роб. (032) 270-70-43
e-mail: istoron@i.ua
Веб-майстер П. Попадюк