Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Рада молодих учених

Новини Ради молодих вчених

В Інституті функціонує Рада молодих вчених (голова Ради - д.е.н., ст. дослідник Мульска О. П.), яка здійснює роботу із залучення наукової молоді до участі у наукових конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах та тренінгах для молодих вчених, інформує та популяризує різні форми (державні, академічні, міжнародні) підтримки молодих вчених, а також забезпечує співробітництво з радами молодих вчених вищих навчальних закладів і академічних установ, зокрема між Радами молодих учених установ ННК «Економосвіта».

Протягом 2022 року Рада молодих вчених Інституту виступила організатором/співорганізатором 5-ти наукових заходів:

  1. Тренінг «Управління стресом в умовах війни» (8 червня 2022 р., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»).
  2. Науково-практичний семінар (PhD-school) «Емпіричні методи досліджень економічних процесів» (19 жовтня 2022 р., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України).
  3. ХХІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (7 квітня 2022 р., ДВНЗ «Університет банківської справи» ЛІ, Науково-навчальний комплекс «ЕКОНОМОСВІТА»).
  4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (25-26 травня 2022 р., Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту).
  5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи» (20 жовтня 2022 р., Львівський торговельно-економічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка).

Стипендії та премії для молодих вчених:

  1. Стипендію Президента України у 2022 році отримували: к.е.н. Лещух І. В. (по жовтень 2022 р.), м.н.с. Демедюк О. П. (по квітень 2022 р.), д.е.н., с.д. Мульска О. П. та к.е.н. Нестор О. М. (з листопада 2022 р.).
  2. Стипендію НАН України у 2022 році отримував: к.е.н. Бараняк І. Є.

Наукові проекти молодих вчених у 2022 році:

  1. д.е.н. Попадинець Н. М., інж. І категорії Войтенко О. А. – виконували НДР молодих вчених НАН України «Регулювання регіональних ринків споживчих товарів в умовах пандемії Covid-2019»;
  2. д.е.н. Біль М. М., к.е.н. Бараняк І. Є., д.е.н. Мульска О. П., к.е.н. Махонюк О. В., к.е.н. Карп’як М. О. - виконували НДР в рамках гранту НАН України дослідницьким групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами науки і техніки на 2021-2022 рр. «Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського потенціалу».


Рада молодих вчених в роках: 2016 2018 2019 2020 2021 2022


Веб-майстер П. Попадюк