Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Міжнародне наукове співробітництво

Протягом 2023 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

 • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава);
 • Інститутом географії та просторового загосподарювання Польської академії наук (м. Варшава);
 • Державною академією прикладних наук (м. Ярослав, Польща);
 • Лодзьким університетом (Польща);
 • Вищою економічною школою в Білостоку (Польща);
 • Жешувським університетом (Польща);
 • Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (м. Орадя, Румунія);
 • Національним інститутом економічних досліджень (м. Кишинів, Молдова);
 • Факультетом готелярства та туризму Університету в Крагуєвцях (Сербія);
 • Університетом WSB Merito в Познані (Польща);
 • Факультетом управління Ченстоховської політехніки (Польща);
 • Лодзьким технічним університетом (Польща);
 • Академією державного управління (м. Кишинів, Молдова).


Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: підготовка та реалізація спільних проектів, здійснення наукових досліджень визначеної тематики; організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів; підготовка спільних публікацій, публікація статей у виданнях установ-партнерів; здійснення академічного обміну тощо. У зв’язку із військовою агресією російської федерації можливості міжнародного співробітництва Інституту у звітному році були суттєво обмежені.

Інститут був безпосереднім співорганізатором 7 міжнародних конференцій, круглих столів та семінарів (які проводилися в гібридному режимі або онлайн).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у звітному році були:

 • Проблеми суспільно-економічного розвитку прикордонних територій та транскордонного співробітництва;
 • Розвиток економіки, управління та фінансів в умовах нестабільності та російської агресії;
 • Соціально-економічні дослідження сільських територій.


З проблематики суспільно-економічного розвитку прикордонних територій та транскордонного співробітництва. Інститут співпрацював із науковими установами сусідніх країн – членів ЄС та Молдови (зокрема: Румунії (Інститутом єврорегіональних студій Університету Орадя), Молдови (Національним інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови, Академією державного управління), Польщі (Державною академією прикладних наук у Ярославі, Центром передового досвіду при Варшавській школі економіки, Університетом у Домброві Гурничій, Жешувським університетом), Угорщини (Університет Дебрецена), Словаччини (Інститутом географії Словацької академії наук) у формі здійснення спільних наукових досліджень, проведення спільних наукових зазодів, публікацій у виданнях установ-партнерів, стажування тощо.

Так, 22.06.2023 р. в онлайн-форматі Інститутом проведено круглий стіл ««Розбудова мережі мультимодальних терміналів в Україні та сусідніх країнах ЄС»/Round table "Multimodal terminals on the territory of Ukraine and neighboring EU countries", до участі у якому долучилися науковці Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Учасники заходу обговорили питання мультимодальних перевезень в Україні та сусідніх країнах ЄС, розвиток перевантажувальної інфраструктури, зокрема у прикордонних регіонах, а також сучасний стан та перспективи удосконалення організаційного та інституційного середовища розвитку мультимодальних терміналів в Україні.

13-14.11.2023 р. в м. Домброва Гурніча (Польща) спільно із іноземними партнерами Інститутом організовано та проведено Міжнародну конференцію «Перспективи нарощення інфраструктурної спроможності вантажних коридорів вздовж кордону Україна-ЄС»/International conference «Prospects of building the infrastructure capacity on the freight corridors in the EU-Ukraine border area». В конференції взяли участь понад 80 фахівців - представників академічного середовища та експертів-практиків у сфері вантажних перевезень з 13 країн. Особлива увага приділялася розвитку логістичних маршрутів для перевезення вантажів, підвищенню пропускної спроможності прикордонної інфраструктури, розвитку мультимодальних перевезень в Україні та сусідніх країнах ЄС, а також впровадженню зелених технологій та інновацій у вантажних перевезеннях та мультимодальних терміналах.

17.03.2023 р., спільно з Інститутом економіки та фінансів Жешувського університету та факультетом менеджменту Варшавського технологічного університету проведено Міжнародну наукову конференцію «Підприємство і регіон в умовах кризи»/ «Enterprise and region in the crisis» (в режимі он-лайн на платформі ZOOM). Тематика виступів доповідачів була присвячена актуальним проблемам: збереження людського потенціалу в умовах мілітарного впливу; розвитку підприємництва та міжрегіональної інтеграції виробничого та науково-технічного секторів в сучасних умовах, досвіду оцінювання продуктивності ресурсів економіки регіонів тощо У конференції взяли участь науковці з 14 країн (Польщі, України, Литви, Словаччини, Чехії, Румунії, Щвейцарії, Італії, США, Мексики, Пакистану та ін.).

З цієї проблематики науковці Інституту також взяли участь у Міжнародній науковій конференції "Territorial and Inter-Organizational Cooperation 2023"/«Територіальне та міжорганізаційне співробітництво 2023» (Бренна (Польща), 20-22.09.2023); Міжнародній конференції "20 years of European studies and international relations in Oradea (2003-2023)" / «20 років європейських студій та міжнародних відносин у Ораді (2003-2023)» (Орядя (Румунія), 11-13.10.2023 р.) та ін.

За результатами спільних досліджень спільно з іноземними науковцями опубліковано аналітичну доповідь англійською мовою («Assessment of the throughput capacity of checkpoints for freight transportation on the Ukraine-EU land border and prospects for its development. Edited by Khrystyna Prytula. Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine. Lviv, 2023. 133 р.).


У 2023 р. розвивалася також співпраця з польськими установами з проблематики розвитку економіки, управління та фінансів в умовах нестабільності та російської агресії.

Так, 17.03.2023 р. спільно із Лодзьким університетом (Польща), Егейським університетом (Туреччина) та Львівським національним університетом ім. І. Франка в режимі он-лайн проведено VІІ Міжнародну наукову конференцію «Перспективи розвитку підприємництва з глобальної позиції (Prospects for the Development of Entrepreneurship from a Global Perspective)». У рамках конференції відбулось засідання семи пленарних секцій, які охопили широке коло питань розвитку підприємництва, виходячи з глобальних перспектив, зокрема: підприємницька діяльність в умовах кризи та невизначеності; виклики для підприємницького середовища; умови розвитку підприємництва в глобальних масштабах; роль менеджерів в організації підприємництва; управлінські виклики сучасних підприємців; підприємницьке лідерство в сучасних організаціях; нові тенденції у сфері соціального підприємництва.

27.09.2023 р. проведено ХІІ циклічну Міжнародну наукову конференцію «Сталий розвиток в управлінні та фінансах: наука-бізнес-самоврядування»/«Sustainable development in management and finance: science-business-self-governance» (в режимі он-лайн на платформі ZOOM), організованої спільно з факультетом менеджменту Ченстоховської політехніки, Інститутом фінансів та обліку Університету WSB Merito в Познані. У рамках конференції було проведено три секційних засідання: 1) Управління і знання для сталого розвитку; 2) Сталий розвиток регіонів; 3) Інновації для сталого розвитку. Участь у роботі конференції взяли близько 50 науковців з України, Польщі, Болгарії, Грузії, Казахстану, ПАР, Бахрейну.

Д.е.н. С. Іщук і к.е.н. Л. Созанський є експертами проекту «Соціально-економічна ситуація в Польщі і Україні в умовах глобальних викликів: проблеми і способи їх вирішення», що реалізується на базі Університету WSB Merito (Познань, Польща). Налагоджено зв’язки зі Зальцбурзьким університетом прикладних наук (Австрія). Зокрема на базі університету к.е.н. С. Ткач проводилося дослідження «The Scientist-in-Residence program of the city of Salzburg»( Програма "Науковець у резиденції міста Зальцбург») за грантової підтримки від Департаменту культури, освіти та знань міської ради м. Зальцбург. На кафедрі бізнесу та туризму Зальцбурзького університету к.е.н. С. Ткач провела науковий семінар «Посткризове відновлення сфери туризму: досвід Австрії та України».

Д.е.н. І. Сторонянська у складі групи українських фахівців взяла участь у щорічній зустрічі «Ініціативи для вугільних регіонів із перехідною економікою на Західних Балканах та в Україні» (м. Брюсель (Бельгія), 27-28.11.2023 р.) та у зустрічі з представниками Департаменту структурних змін Міністерства економіки, промисловості, захисту клімату та енергетики федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія (м. Дюссельдорф (Німеччина), 30.11.2023 р.).

Науковці Інституту в режимі онлайн взяли участь низці закордонних конференцій, зокрема у: Щорічній конференції Асоціації регіональних досліджень «Transformaing regions: Policies and Planning for People and Places»/ «Трансформація регіонів: політика та планування для людей і місць» (м. Любляна (Словенія), 14-17.06.2023); Міжнародному науковому симпозіумі «Forced migration in the twenty-first century: challenges, values, reflections»./ «Вимушена міграція у ХХІ столітті: виклики, цінності, рефлексії» (м. Аугсбург (Німеччина), 1-2.12.2023); V Міжнародній конференції «Wartość w Biznesie»/ «Цінність у бізнесі» (м. Люблін (Польща), 19-20.09.2023); I Міжнародній науковій конференції «Zmiany klimatyczne w środowisku wielu kryzysów»/ «Кліматичні зміни в середовищі багатьох криз» (м. Хожув (Польща), 21-23.11.2023).


За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацювали із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава) у рамках угоди про співпрацю.


Загалом за звітний період науковці Інституту взяли участь у 38 міжнародних конференціях, круглих столах, в тому числі 11 - закордонних (переважно, в режимі онлайн). За 2023 рік науковцями Інституту опубліковано за кордоном: 7 розділів/параграфів в колективних монографіях, 32  статті (у т.ч. 18 – у зарубіжних періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science та/або Scopus) та 6 тез загальним обсягом 31,753  д.а.

Д.е.н., проф. Стадницький Ю.І. здійснив викладання навчальних курсів в Українському вільному університеті у Мюнхені (Німеччина)/Ukrainische Freie Universität та Технологічному університеті в Кєльцах/University of Technology (Республіка Польща).


У 2023 році Інститут здійснював виконання міжнародного проекту «Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders» («Розвиток інфраструктури вантажних перевезень вздовж кордону ЄС з Україною») за підтримки. Вишеградського фонду (Visegrad+ Grants). Проєкт реалізується спільно із Університетом - Вища школа бізнесу (WSB University, Poland), Інститутом географії Словацької академії наук (Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia), Університетом Дебрецена (University of Debrecen, Hungary), та Університетом Орадя (University of Oradea, Romania). В рамках виконання проєкту у 2023 році у співпраці з партнерами проведено міжнародний круглий стіл «Розбудова мережі мультимодальних терміналів в Україні та сусідніх країнах ЄС», міжнародну конференцію «Перспективи нарощення інфраструктурної спроможності вантажних коридорів вздовж кордону Україна-ЄС» та 2 робочі зустрічі. За результатами досліджень підготовлено та опубліковано 2 наукові доповіді.

У 2023 році спільно із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук також виконувався науковий проект «Українсько-польські міграційні процеси: вплив на розвиток сільських територій» (протокол до Договору про наукову співпрацю між Польською АН та НАН України від 11.08.2021 за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук, на період 2022-2024 рр.). В рамках проекту у звітному році забезпечувалася підтримка академічних обмінів для проведення спільних досліджень та участі в наукових заходах установ-партнерів, зокрема участі науковців Інституту в Міжнародному семінарі «XXVІІ Варштати економістів-аграрників»/«XXVІІ Workshop of agricultural economists».


Активну участь розвитку міжнародного співробітництва установи беруть молоді вчені. Рала молодих вчених Інституту долучилася до підготовки та проведення 2 міжнародних наукових конференцій молодих вчених. Молоді вчені Інституту взяли участь в роботі 20 міжнародних конференцій, у т.ч. 4 закордонних. 3 молоді вчені установи пройшли стажування в установах Польщі та Естонії.

Загалом, 6 науковців Інституту пройшли стажування у польських ЗВО, 8 - взяли участь у навчальних курсах - тренінгах Естонської бізнес-школи «Leading Organizational Change in Turbulent Times» («Провідні організаційні зміни в буремні часи»). 3 польські науковці із Університету WSB Merito (Познань) пройшли стажування в Інституті (онлайн).


11 дослідників установи є членами чи експертами міжнародних наукових об’єднань, експертних комісій, редколегій наукових видань, зокрема:

 • директор Інституту, д.е.н., проф. В. Кравців є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер);
 • д.е.н., проф. І. Сторонянська, к.е.н. О.Левицька – Асоціації регіонального розвитку (Regional Studies Association – RSA, Великобританія);
 • д.е.н. Х. Притула, к.е.н. Я. Калат - редколегії журналу «Eurolimes» (Румунія, Інститут єврорегіональних студій (Орадеа);
 • д.е.н., проф. А. Мокій. - редколегії журналу «Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy» (Республіка Польща, Вища школа управління та адміністрації (Замосць));
 • д.е.н., проф. М. Мельник - журналу «Space-Society-Economy» (Республіка Польща);
 • д.е.н., проф. С. Іщук - редколегії журналу «Digital Business Review» (Польща);
 • к.е.н. Л. Созанський - редколегії журналу «Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu» (Республіка Польща);
 • д.е.н. Н. Попадинець - редколегії журналу «Economic and Regional Studies» (Республіка Польща);
 • к.ф.-м.н. В. Демченко – редакційної ради журналу «Biuletyn Uniejowski»/«Унейовський бюлетень» (Лодзь, Республіка Польща).


Окрім того, д.е.н. І. Тимечко є національним консультантом у сфері демократичного врядування в Україні Ради Європи, к.е.н. О. Левицька – входить до складу міжнародної бази рецензентів ReviewerCredits, д.е.н. Г. Возняк - член моніторингового комітету програми Європейського Союзу Interreg NEXT «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2021-2027»; «Польща — Україна 2021-2027»; «Румунія — Україна 2021-2027».


Міжнародне наукове співробітництво у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Веб-майстер П. Попадюк