Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Міжнародне наукове співробітництво

Протягом 2022 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

 • Інститутом аграрної економіки Румунської академії (м. Бухарест);
 • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава);
 • Інститутом географії та просторового загосподарювання Польської академії наук (м. Варшава);
 • Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);
 • Лодзьким університетом (Польща);
 • Вищою економічною школою в Білостоку (Польща);
 • Жешувським університетом (Польща);
 • Статистичним управлінням Підкарпатського воєводства (м. Жешув, Польща);
 • Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (м. Орадя, Румунія);
 • Національним інститутом економічних досліджень (м. Кишинів, Молдова);
 • Факультетом готелярства та туризму Університету в Крагуєвцях (Сербія);
 • Вищою банківською школою в Познані (Польща);
 • Факультетом управління Ченстоховської політехніки (Польща);
 • Академією державного управління (м. Кишинів, Молдова);
 • Лодзьким технічним університетом (Польща).


Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів; публікація статей у виданнях установ-партнерів; здійснення наукових досліджень визначеної тематики; підготовка та реалізація спільних проектів, підготовка спільних публікацій тощо. У зв’язку із військовою агресією російської федерації можливості міжнародного співробітництва Інституту у звітному році були суттєво звужені.

Інститут був безпосереднім співорганізатором 9 міжнародних конференцій, круглих столів та семінарів (які проводилися в гібридному режимі або онлайн).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у звітному році були:

 • Проблеми суспільно-економічного розвитку прикордонних територій та транскордонного співробітництва;
 • Розвиток економіки, управління та фінансів в умовах нестабільності та російської агресії;
 • Соціально-економічні дослідження сільських територій.


З проблематики суспільно-економічного розвитку прикордонних територій та транскордонного співробітництва. Інститут співпрацював із науковими установами сусідніх країн – членів ЄС та Молдови у формі здійснення спільних наукових досліджень, проведення спільних наукових заходів, публікацій у виданнях установ-партнерів, стажування тощо.

Так, 26--27..01.2022 р. у м. Чернівці Інститутом спільно із НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича було проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Транскордонна співпраця – випробування кризами: пошуки більшої ефективності та результативності». До участі у цьому заході долучилися дослідники п’яти країн Європи (України, Молдови, Румунії, Польщі, та Білорусі). Учасниками міжнародного науково-практичного заходу проведено дискусію щодо розвитку транскордонного співробітництва в умовах сучасних викликів, обговорення можливостей та перспектив підвищення його ефективності та результативності. Особлива увага була також зосереджена на шляхах практичного використання інструментів транскордонного співробітництва та їхнього застосування прикордонними територіальними громадами України За результатами міжнародного науково-практичного семінару опубліковано тези доповідей.

08.12.2022 р. в онлайн-форматі Інститутом проведено круглий стіл «Вантажопотоки через наземний кордон між Україною та ЄС: сучасні тенденції та перспективи», до участі у якому долучилися науковці Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Учасники заходу обговорили шляхи підвищення пропускної спроможності існуючих пунктів пропуску для вантажних перевезень на кордоні Україна - ЄС, вузькі місця транспортної інфраструктури в прикордонних областях України. Науковці Інституту представили результати дослідження щодо завантаженості автомобільних та залізничних пунктів пропуску на кордоні Україна-ЄС. Партнери з країн - членів ЄС представили доповіді, у яких висвітлено поточний стан транспортної мережі (автомобільна та залізнична), розвиток інфраструктури зі свого боку кордону, а також регіональну, національну та правову базу ЄС щодо перспектив збільшення пропускної спроможності існуючих пунктів пропуску або відкриття нових на сухопутному кордоні Польщі/Словаччини/Угорщини/Румунії з Україною. Участь у роботі круглого столу взяли також представники регіональних органів влади та митної служби.

09.06.2022 р. в режимі он-лайн-форматі Інститутом організовано та проведено дискусійну платформу на тему “Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни”. До участі в дискусійній платформі долучились представники наукових шкіл з різних регіонів України (Києва, Львова, Кривого Рогу, Запоріжжя, Тернополя та Жешува (Польща)) та широкого спектра економічних напрямів і спеціальностей.

З цієї проблематики науковці Інституту взяли участь у низці закордонних конференцій, зокрема, у: Міжнародній науковій конференції «European Union security strategy in the context of the metamorphoses of international relations»/ «Стратегія безпеки Європейського Союзу в контексті метаморфоз міжнародних відносин» (Кишинів, 22.04.2022; онлайн); Весняній школі у Болівії «Кордони та проблеми громадян: порівняльний погляд між Європейським Союзом та регіоном Латинської Америки в епоху COVID 19» (20.09.2022; онлайн); Міжнародній науковій конференції «Територіальна та міжорганізаційна співпраця» (Бренна (Польща), 27-29.09.2022) та ін.

За результатами спільних досліджень спільно з румунськими науковцями опубліковано монографію англійською мовою «Promoting the European integration processes in the Eastern Partnership countries: national and regional policy instruments (Сприяння євроінтеграційним процесам у країнах Східного партнерства: національні та регіональні інструменти політик) / Edited by Khrystyna Prytula and Ioan Horga; Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Lviv, 2022. 224 p.


У 2022 р. розвивалася також співпраця з польськими установами з проблематики розвитку економіки, управління та фінансів в умовах нестабільності та російської агресії.

Так, 22.09.2022 р. проведено ХІІ Міжнародну наукову конференцію «Economics, finance and management in conditions of uncertainty»/«Економіка, фінанси і управління в умовах невизначеності» (в режимі он-лайн), організовану Інститутом спільно з Вищою банківською школою в Познані (Республіка Польща). Співорганізаторами конференції виступили: Ченстоховська політехніка, Жешувський університет (Інститут економіки і фінансів), Люблінська політехніка. Учасники конференції обговорили перспективи подальшої наукової співпраці в дослідженні актуальних питань сучасного розвитку економічних систем в умовах подолання глобальних криз, зокрема спровокованих і поглиблених російською військовою агресією.

Спільно із факультетом менеджменту Ченстоховської політехніки, факультетом менеджменту Варшавської політехніки, Вищою банківською школою в Познані (Хожувським відділенням) 26.09.2022 р. проведено в онлайн-форматі ХІ Міжнародну наукову конференцію «Сталий розвиток в управлінні та фінансах: наука-бізнес-самоврядування» / «Sustainable development in management and finance: science-business-self-governance». Участь у роботі конференції взяли понад 50 науковців з України, Польщі, ФРН, Італії, Чехії, Данії, Румунії, Литви, Туреччини, Бахрейну, Нігерії, Кенії.

У видавництві Вищої банківської школи (Познань) опубліковано спільну монографію: Svitlana Ishchuk, Wieslava Caputa, Lyubomyr Sozansky. Mechanical engineering of Ukraine and Poland in the conditions of global economic changes (Машинобудування України та Польщі в умовах глобальних економічних змін).

Науковці Інституту в режимі онлайн взяли участь низці закордонних конференцій, зокрема у: Міжнародній конференції «Wyzwania logistyki we wspólczesnim świecie»/ «Логістичні виклики у сучасному світі» (Варшава, 20.01.2022); IV науковій конференції «Wartość w biznesie»/ «Цінність у бізнесі» (28-29.04.2022); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential» / «Концепції розвитку наукового потенціалу суспільства» (Прага, 19-20.05.2022);; Ketagalan Forum – 2022: Indo-Pacific Security Dialogue Agenda/ Кетагаланський форум – 2022: Індійсько-тихоокеанський діалог з безпеки (Тайбей, 26.07.2022); II internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (ІІ Міжнародній науково-практичній конференціі «Basics of modern scientific research» / «Основи сучасних наукових досліджень») (Цюріх, 12.08.2022); 2nd International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management / 2-га Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна стійкість у сфері управління природними ресурсами» (Рига, 1.11.2022); 8th Central European Conference in Regional Science «Resilience of cities and regions in an uncertain time» /8-ма Центральноєвропейська конференція з регіональних досліджень «Стійкість міст і регіонів у час невизначеності» (Познань, 21-23.11.2022) та ін.


За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацювали із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава) у рамках угоди про співпрацю.


Загалом у 2022 р. науковці Інституту взяли участь у 55 міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, в тому числі 21 - закордонних (переважно, в режимі онлайн). За цей період науковцями Інституту опубліковано за кордоном: спільну монографію; 4 розділи/параграфи в колективних монографіях (у т.ч. 1 – у монографічній серії, що індексується наукометричноюми базою Scopus), 47 статей (у т.ч. 27 – у зарубіжних періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science та/або Scopus) та 12 тез загальним обсягом 67,74 д.а.

Д.е.н., проф. Стадницький Ю. І. здійснив викладання навчального курсу «Географія бізнесу» в Українському вільному університеті у Мюнхені (Німеччина) / Ukrainische Freie Universität (онлайн, листопад-грудень 2022 р.).


У 2022 році Інститут завершив виконання міжнародного проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (грант Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+), який був спрямований на поглиблення і поширення європейських знань щодо шляхів покращення економічного зростання місцевих громад у прикордонних регіонах країн Східного партнерства. Учасниками проекту були наукові установи Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови. Незважаючи на те, що проєкт завершився цього року, співробітники Інституту продовжують активно співпрацювати із партнерами: приймають активну участь у конференціях, круглих столах, семінарах, які проводять дані установи, публікують наукові статті в іноземних журналах, працюють над новими спільними проєктами.

За результатами конкурсу проєктів Вишеградського фонду (Visegrad+ Grants 2022) одним із переможців стала грантова заявка від Інституту «Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders» («Розвиток інфраструктури вантажних перевезень вздовж кордону ЄС з Україною»). Проєкт буде реалізовано спільно із Університетом - Вища школа бізнесу (WSB University, Poland), Інститутом географії Словацької академії наук (Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia), Університетом Дебрецена (University of Debrecen, Hungary), та Університетом Орадя (University of Oradea, Romania). Проєкт буде реалізовано протягом жовтня 2022 р. – березня 2024 р. У 2022 році у співпраці з партнерами проведено робочу зустріч та круглий стіл на тему «Вантажопотоки між Україною та ЄС: сучасний стан та майбутні перспективи».


У 2022 році спільно із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук також виконувався науковий проект «Українсько-польські міграційні процеси: вплив на розвиток сільських територій» (протокол до Договору про наукову співпрацю між Польською АН та НАН України від 11.08.2021 за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук, на період 2022-2024 рр.). В рамках проекту у звітному році забезпечувалася підтримка академічних обмінів для проведення спільних досліджень та участі в наукових заходах установ-партнерів, зокрема участі науковців Інституту в Міжнародному семінарі «XXV Варштати економістів-аграрників» / «XXV Workshop of agricultural economists».

Активну участь розвитку міжнародного співробітництва установи беруть молоді вчені. Рала молодих вчених Інституту долучилася до підготовки та проведення 3 міжнародних наукових конференцій молодих вчених. 2 молодих науковців взяли участь в Міжнародному семінарі «XXVІ Варштати економістів-аграрників» / «XXVІ Workshop of agricultural economists». Загалом молоді вчені Інституту взяли участь в роботі 18 міжнародних конференцій, у т.ч. 4 закордонних. 2 молодих вчених установи пройшли закордонне стажування (онлайн): у Державній вищій технічно-економічній школі (Ярослав, Республіка Польща).

Загалом 3 науковці Інституту пройшли стажування у польських ВНЗ. Крім того, к.е.н., с.досл. Ткач С. М. пройшла міжнародні стажування: в Інституті міських та регіональних досліджень Австрійської академії наук, м. Відень, Австрія (02.05.2022 р. – 04.09.2022 р.) та в Інституті просторового планування Віденського технологічного університету, м. Відень, Австрія (07.11.2022 р. – 31.01.2023 р.). 2 польських науковців із Жешувського університету пройшли стажування в Інституті (онлайн).

9 дослідників установи є членами чи експертами міжнародних наукових об’єднань, експертних комісій, редколегій наукових видань зокрема:

 • директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер);
 • к.е.н. Левицька О. О. – Асоціації регіонального розвитку (Regional Studies Association – RSA, Великобританія);
 • д.е.н. Притула Х. М. - редколегії журналу «Eurolimes» (Румунія, Інститут єврорегіональних студій (Орадеа);
 • д.е.н. Риндзак О. Т. – редколегії міжнародного журналу «Economics (ECO)» (Science Publishing Group, USA);
 • д.е.н., проф. Мокій А. І. - редколегії журналу «Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy» (Республіка Польща, Вища школа управління та адміністрації (Замосць));
 • к.е.н. Созанський Л. Й. - редколегії журналу «Zęszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu» (Республіка Польща);
 • д.е.н . Попадинець Н. М. - редколегії журналу «Economic and Regional Studies» (Республіка Польща);
 • к.ф.-м.н. Демченко В. В. – редакційної ради журналу «Biuletyn Uniejowski»/«Унейовський бюлетень» (Лодзь, Республіка Польща).

Окрім того, д.е.н. Тимечко І. Р. є національним консультантом у сфері демократичного врядування в Україні Ради Європи, к.е.н. Левицька О. О. – входить до складу міжнародної бази рецензентів ReviewerCredits.


Міжнародне наукове співробітництво у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Веб-майстер П. Попадюк