Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Історія відділу

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону створений у 2009 р. З того часу колектив відділу активно працює під керівництвом д.е.н., проф. Садової У. Я. Свідчення цьому - результати виконання п’яти науково-дослідних тем, присвячених проблемам формування регіональної міграційної політики в умовах полі етнічного, соціально-демографічного потенціалу розвитку Карпатського регіону України, соціально-економічної захищеності мігрантів, вивчення регіональних особливостей організації праці в умовах системної кризи, формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів, розробки системи прогнозних розрахунків чисельності економічно активного населення Львівщини.

Вагома частка творчого доробку відділу - друковані праці. Зокрема, колективні монографії («Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації» (2011 р.); «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Соціально-демографічний потенціал. Т. 2» (2013 р.); «Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції» (2009 р.); авторські монографії (Садова У. Я. «Соціальна політика в Україні: критерії оцінювання та показники ефективності» (2005 р.); Семів Л. К. «Регіональна політика: людський вимір» (2004 р.); Цапок С. О. «Етнодемографічна картина сучасного світу» (2007 р.); Левицька О. О. «Кадрова політика у системі охорони здоров’я регіону: напрямки формування та реалізації» (2012 р.); довідкова література («Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти», 2009 р.).

До здобутків відділу слід також віднести періодичну публікацію тематичних наукових доповідей, методичних рекомендацій, перш за усе, у сфері міграційної політики, зокрема, «Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти» (2009 р.), «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (2009 р.), «Проблеми формування та реалізації державної політики у сфері регулювання трудової міграції» (2014 р.), «Соціальні проблеми української міграції» (2012 р.), «Ефективність міграційних процесів у регіоні: проблеми оцінювання» (2014 р.). Працівники відділу усе більше уваги приділяють розвитку міжнародних контактів (впродовж 2009-2014 рр. вони взяли участь у півтора десятках зарубіжних конференцій, в іноземних виданнях опубліковано майже чотири десятки праць).

Концептуальні наукові ідеї працівників відділу знаходять визнання в органах державної влади як загальнонаціонального, так й регіонального та місцевого рівня. Результати досліджень відділу використані при розробці міграційного законодавства держави, проекту програми зайнятості населення, подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи, підготовці пакету документів у сфері євроінтеграційних заходів тощо. Матеріали науково-аналітичної записки на тему «Міграційні ризики соціального розвитку України» включені в Національну доповідь Верховної Ради України «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» (2009 р.). Тісна співпраця з Державною міграційною службою України певною мірою обумовлена участю д.е.н., проф. Садової У. Я. в роботі Науково-експертної ради Державної міграційної служби України.

Завдяки ініціативі та масштабній підготовчій роботі відділу в Інституті було проведено дві міжнародні тематичні науково-практичні конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (17-18.12.2009 р., 02-03.10.2013 р,), два тематичні круглі столи «Проблеми захисту прав мігрантів в сучасних умовах кризи: макроекономічні та регіональні аспекти (17.06.2009 р.), «Соціальні проблеми української міграції» (15.05.2012 р.), три наукові семінари. На базі відділу функціонує філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП, метою якої є розвиток наукових досліджень та підготовка фахівців з питань соціально-гуманітарного розвитку регіону.

У відділі ведеться активна робота з підготовки наукових кадрів: захищено три докторські та шість кандидатських дисертацій. Ряд працівників відділу нагороджено високими нагородами: стипендією Президента України, преміями Львівської обласної держадміністрації; авторський колектив у складі Андрусишин Н. І., Теслюка Р. Т. та Біль М. М. став лауреатом премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних досліджень та наукових розробок за 2011 рік.

Наукові дослідження відділу є результатом копіткої професійної праці колективу науковців, серед яких д.е.н., проф. Семів Л. К., к.е.н. Бідак В. Я., к.філос.н. Цапок С. О., к.е.н. Риндзак О. Т., к.е.н. Андрусишин Н. І., к.геогр.н. Теслюк Р. Т., к.н.д.у. Біль М. М., к.е.н. Левицька О. О. Значний потенціал наукової праці мають також молоді дослідники - к.е.н. Бачинська М. В., к.е.н. Мульска О. П., Махонюк О. В., Бараняк І. Є., Ковальчук Л. В.

 

Відділ у 2020 р.

 

Відділ у 2014 р.

 

Відділ у 2012 р.

 

У відділі працювали:

Ваврик Антоніна Йосипівна, кандидат психологічних наук

Копистянська Христина Романівна, кандидат психологічних наук

Цапок Сергій Олексійович, кандидат філософських наук

 


Веб-майстер П. Попадюк