Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Історія відділу

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону створений у 2009 р.

Відділ очолювали: д.е.н., проф. Садова У. Я. (2009-2017 рр.); к.геогр.н., с.н.с. Теслюк Р. Т. (2017-2018 рр.); д.е.н., проф. Васильців Т. Г. (з 2019 р. по т. ч.).

Тематика науково-дослідних робіт відділу присвячувалася теоретико-методологічним та прикладним засадам дослідження проблем:

  • людини і середовища її життєдіяльності;
  • відтворення людського потенціалу;
  • формування і реалізації механізмів та інструментів регіональної соціальної та гуманітарної політики;
  • подолання дисбалансів і проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, зокрема у сферах відтворення населення, трудового потенціалу, міграційних процесів, ринку праці та зайнятості.

До прикладних здобутків відділу відноситься періодична публікація тематичних наукових доповідей, наукових видань та методичних рекомендацій: «Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти» (2009 р.), «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (2009 р.), «Соціальні проблеми української міграції» (2012 р.), «Проблеми формування та реалізації державної політики у сфері регулювання трудової міграції» (2014 р.), «Ефективність міграційних процесів у регіоні: проблеми оцінювання» (2014 р.), «Економічна активність населення Львівської області: формальна та неформальна зайнятість» (2017 р.), «Оцінка ефективності структурних змін регіональних ринків праці» (2017 р.), «Структурні зрушення ВВП України в умовах зростання трудової міграції населення: національний та регіональний аспекти» (2018 р.), «Оцінювання середовища міграційної активності населення» (2020 р.), «Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання» (2020 р.), «Міграційна активність студентської та учнівської молоді Карпатського регіону України» (2020 р.), «Оцінювання соціально-економічних наслідків зовнішньої міграції населення» (2020 р.), «Середовище зовнішньої міграції населення України: емпірика, моделювання і пріоритети політики регулювання» (2020 р.), «Екологічне та соціальне середовище якості життя населення Карпатського регіону України: виклики та інструменти покращення» (2021 р.), «Оцінювання впливу міграційної мобільності молоді на людський потенціал Карпатського регіону» (2021 р.), «Соціально-гуманітарні виклики війни та інструментарій їх подолання (Карпатський регіон України)» (2022 р.), «Міграційна мобільність молоді: результати соціологічного дослідження та нові виклики в умовах війни» (2022 р.).

Упродовж 2017-2022 рр. працівниками відділу опубліковано 45 статей у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, видано понад півтори сотні статей у фахових виданнях України, взято участь у роботі декількох десятків зарубіжних конференцій, в іноземних виданнях опубліковано майже чотири десятки праць.

Концептуальні наукові ідеї працівників відділу знаходять визнання в органах державної влади як загальнонаціонального, так й регіонального та місцевого рівня. Результати досліджень відділу використані при розробці міграційного законодавства держави, проектів програм зайнятості населення, подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи, підготовці пакету документів у сфері євроінтеграційних заходів тощо.

Завдяки відділу в Інституті було проведено дві міжнародні тематичні науково-практичні конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (17-18.12.2009 р., 02-03.10.2013 р,), три тематичні круглі столи «Проблеми захисту прав мігрантів в сучасних умовах кризи: макроекономічні та регіональні аспекти (17.06.2009 р.), «Соціальні проблеми української міграції» (15.05.2012 р.), «Міграційна активність молоді Карпатського регіону України: середовище формування та пріоритети регулювання» (10.12.2019 р.).

На базі відділу функціонує філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП, метою якої є розвиток наукових досліджень та підготовка фахівців з проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів.

У відділі ведеться активна робота з підготовки наукових кадрів: захищено шість докторських та вісім кандидатських дисертацій. Ряд працівників відділу має високі нагороди: стипендії Президента України, премії Президента України для молодих вчених та Львівської обласної держадміністрації.

 

Відділ у 2023 р.

 

Відділ у 2020 р.

 

Відділ у 2014 р.

 

Відділ у 2012 р.

 

У відділі працювали:

Ваврик Антоніна Йосипівна, кандидат психологічних наук

Ковальчук Людмила Василівна

Копистянська Христина Романівна, кандидат психологічних наук

Риндзак Ольга Тадеївна, доктор економічних наук

Садова Уляна Ярославівна, доктор економічних наук, професор

Семів Любов Казимирівна, доктор економічних наук, професор

Цапок Сергій Олексійович, кандидат філософських наук

 


Веб-майстер П. Попадюк