Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Тематика наукових досліджень у 2014 р.

Тематика науково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України у 2014 році

Відомча тематика:

 1. Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку (цільова програма Відділення економіки НАН України «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період»).
  Термін виконання: I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
 2. Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів (цільова програма Відділення економіки НАН України «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період»).
  Термін виконання: I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.
 3. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку.
  Термін виконання: I кв. 2012 р. – IV кв. 2014 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І.З.
 4. Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.
 5. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Борщевський В.В.
 6. Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Шульц С.Л.
 7. Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.
 8. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.
 9. Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.
 10. Напрями модернізації основного капіталу в регіоні.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – II кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.

 

Тематика наукових досліджень Інституту регіональних досліджень НАН України у 2008-2013 рр.

Відомча тематика:

 1. Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України
  (IV кв. 2006 р. – IV кв. 2008 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).
 2. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України
  (І кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р., науковий керівник: д.е.н. Семів Л.К.).
 3. Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону
  (І кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р., науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.).
 4. Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій (на прикладі Карпатського регіону)
  (І кв. 2007 р. - IV кв. 2008 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 5. Розробка регіональної стратегії формування та підтримки транскордонних кластерів
  (І кв. 2007 р. - IV кв. 2008 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 6. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  (I кв. 2008 р. – IV кв. 2009 р., науковий керівник: д.е.н. Бойко Є.І.).
 7. Наукове забезпечення підвищення рівня капіталізації регіональних активів
  (І кв. 2008 р. – IV кв. 2009 р., науковий керівник: д.е.н. Козоріз М.А.).
 8. Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст
  (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 9. Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).
 10. Розробка нової моделі районування економічного простору України 
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: к.е.н. Шульц С.Л.).
 11. Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 12. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва України
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 13. Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.).
 14. Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону
  (І кв. 2010 р. – IV кв. 2011 р., науковий керівник: д.е.н. Козоріз М.А.).
 15. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України
  (I кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Бойко Є.І.).
 16. Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону
  (І кв.2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 17. Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).
 18. Модернізація промислового потенціалу Карпатського регіону
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: к.е.н. Шульц С.Л.).
 19. Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 20. Розвиток транскордонних ринків та оцінка їх кон’юнктури
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 21. Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону (на прикладі Карпатського регіону)
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.).
 22. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку
  (I кв. 2012 р. – IV кв. 2014 р., науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І.З.).
 23. Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 24. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Борщевський В.В.).
 25. Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Шульц С.Л.).
 26. Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 27. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 28. Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.).
 29. Напрями модернізації основного капіталу в регіоні
  (І кв. 2013 р. – II кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).

   

  Програмно-цільова тематика Відділення економіки НАН України

 30. Розробка концептуальних засад формування і механізмів реалізації політики збереження і відтворення та ефективного використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в умовах європейської інтеграції України
  (І кв. 2007 р. – IІ кв. 2009 р., науковий керівник - д.е.н. Кравців В.С.)
 31. Теоретико-методичні основи розвитку людського капіталу в умовах формування економіки знань
  (І кв. 2007 р. – IІ кв. 2009 р., науковий керівник – д.е.н. Семів Л.К.).
 32. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи
  (ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р., Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 33. Транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів
  (ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р., Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 34. Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку
  (I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р., Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 35. Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів
  (I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).

 

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. Стратегічні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні в контексті формування нових видів економічної діяльності. Грант НАН України для молодих вчених
  (ІІІ кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р., виконавець – к.е.н. Щеглюк С.Д.).
 2. Оцінка технологічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів
  (IІ кв. 2008 р. – IV кв. 2008 р., науковий керівник - д.е.н. Іщук С.О.).
 3. Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська області) (ІІ етап)
  (IІ кв. 2009 р. - IV кв. 2009 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).
 4. Пріоритетні напрями сталого розвитку гірських територій
  (III кв. 2010 р. – ІV кв. 2010 р., науковий керівник: к.е.н. Жук П.В.).
 5. Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Львівська область)
  (02.08.2010 р. – 31.12.2010 р., науковий керівник: д.е.н. Козоріз М.А.).
 6. Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область)
  (15.04.2011 р. – 31.12.2011 р., Науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І.З.).
 7. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків України (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України "Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України")
  (травень 2012 р. – грудень 2012 р., Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).

 

Конкурсна тематика інших міністерств та відомств

 1. Оцінка конвергенції регіонального соціально-економічного розвитку в світлі міжрегіональної інтеграції в Україні. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  (ІІ кв. 2010 р. – IV кв. 2010 р., виконавець: к.е.н. Сторонянська І.З.).
 2. Розвиток міжрегіональних інноваційних систем в контексті формування єдиного економічного простору України. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  (07.2011 р. – 12.2011 р., Виконавець: к.е.н. Назаркевич І.Б.).
 3. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: загальнонаціональні інтереси та регіональні акценти. Грант Президента України Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
  (IV кв. 2012 р., Науковий керівник теми: д.е.н. Борщевський В.В.).

 

Господоговірна тематика:

Протягом 2008-2013 рр. виконано 23 НДР госпдоговірної тематики.


Веб-майстер П. Попадюк