Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Наукові розробки

Наукові розробки Інституту у 2016 році:

За результатами досліджень в 2016 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 56 доповідних та наукових записок, наукових доповідей, аналітичних матеріалів, експертних висновків, методичних рекомендацій, з них впроваджено – 42 (ще 5 впроваджень отримано у звітному році за результатами досліджень 2015 р.). До вищих органів влади скеровано 23 розробки (в т.ч. Верховній Раді України – 10, Адміністрації Президента України – 2 , міністерствам та відомствам – 11), з них впроваджено – 13.

Серед них:

Науково-аналітична записка «Аналіз стану та проблем реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні»

Автори: д.е.н., проф. Сторонянська І. З., к.е.н., с.н.с. Жук П. В., к.е.н. Беновська Л. Я., к.е.н. Музика І. С., Федірко Б. О.

Направлено: Віце-прем’єр-міністру України, Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубку Г. Г.; Міністру фінансів України Данилюку О. О.; Голові Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України Власенку С. В.; Голові Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України Рибалці С. В.; Директору з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Ткачуку А. Ф.; Президенту Української асоціації районних та обласних рад Чернову С. І.; Виконавчому директору Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» Пітцику М. В.; Голові правління Центру політико-правових реформ Коліушку І. Б. (лист № 6/350 від 28.10.2016 р.).

Здійснено оцінку процесу реформування адміністративно-територіального устрою в Україні, проаналізовано питання фінансової спроможності територіальних громад, висвітлено основні проблеми реформи та обґрунтовано рекомендації щодо їх вирішення.

Впровадження: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист № 8/13-951-16 від 14.11.2016 р. про використання у практичній діяльності Міністерства в процесах подальшого впровадження децентралізації, реформування місцевого самоврядування, формування спроможних територіальних громад); Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (лист № 04-14/23–5682 від 12.12.2016 р. про використання рекомендацій під час розробки відповідних законодавчих актів в межах відання Комітету).

Науково-аналітична записка «Напрями підвищення ефективності використання бюджетних коштів на соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні (на регіональному та місцевому рівнях)»

Автор: к.е.н. Гринчишин І. М.

Направлено: Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (лист № 7/362 від 25.12.2015 р.).

Здійснено оцінку ефективності використання бюджетних коштів на соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні (на регіональному та місцевому рівнях). Запропоновано напрями зменшення обсягу неефективних видатків, зміну підходів до механізмів надання і фінансування видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення, зокрема, встановлення єдиних підходів до планування, призначення та фінансування пільг; розроблення механізмів посилення адресності соціальних допомог та проведення широкомасштабної політики реінтеграції малозабезпечених осіб до трудової діяльності; проведення оцінки потреб в соціальних послугах з урахуванням територіальних відмінностей контингенту отримувачів соціальних послуг.

Впровадження: Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (лист №102/2735 від 13.05.2016 р.).

Науково-аналітична записка «Оцінка динаміки і структури експорту та імпорту товарів в Україні і Західному регіоні».

Автори: д.е.н., проф. Іщук С. О., к.е.н. Созанський Л. Й.

Направлено: Підкомітет з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції; Міністру економічного розвитку і торгівлі України; Головам Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької обласних державних адміністрацій (лист № 5/231 від 21.06.2016 р.).

Проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій в Україні і семи областях Західного регіону у географічному розрізі (за країнами-торговими партнерами). Досліджено товарну структуру експорту та імпорту. Розраховано коефіцієнт покриття імпорту експортом за товарними групами. Визначено позитивні і негативні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Україні. Розроблено пропозиції, спрямовані на покращення стану платіжного балансу шляхом посилення експортоорієнтації вітчизняних товаровиробників та активізації політики імпортозаміщення в Україні.

Впровадження: Підкомітет з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (лист № 185 від 08.08.2016 р.); Волинська обласна державна адміністрація (лист №4377/41/2-16 від 13.07.2016 р.); Івано-Франківська обласна державна адміністрація (лист №5380/1/1-16/01-140 від 21.07.2016 р.).

Доповідна записка «Пропозиції до нової Концепції Генеральної схеми планування території України»

Автори: д.е.н., проф. Кравців В. С., к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В.

Направлено: Першому заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, заступнику Голови Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку Негоді В. А.; ДП "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" (лист № 1/129 від 30.03.2016 р.).

На основі узагальнення європейського досвіду щодо організації територіального планування на внутрірегіональному рівні, обґрунтовано пропозиції та рекомендації до нової Концепції Генеральної схеми планування території України, зокрема щодо внесення змін у законодавчі та нормативні документи з питань планування територій; організації системи планування територій за такими ієрархічними рівнями: держава – регіони – планувальні райони – об’єднані територіальні громади; вдосконалення методики територіального планування.

Впровадження: ДП "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" (лист № 876 від 13.04 2016 р.)

Наукова доповідь «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні»

Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф. Кравціва В. С. та д.е.н., проф. Шульц С. Л.

Направлено: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; обласні державні адміністрації, Асоціація міст України (лист № 1/67 від 23.01.2016 р.).

Проведено аналіз сучасних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку регіонів України. Висвітлено особливості формування демографічного потенціалу та забезпечення соціальної безпеки регіонів в умовах сучасних міграційних викликів. сучасну специфіку використання економічного потенціалу регіонів в розрізі його основних складових, а також проблеми територіального розвитку, пов’язаних із формуванням регіональних метрополій та розвитком сільських територій. Представлено результати дослідження проблем та перспектив реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Впровадження: Асоціація міст України (лист №3-36 від 29.03.2016 р.); Івано-Франківська обласна державна адміністрація (лист № 2373/1/1-16/01-140 від 07.04.2016 р.); Департамент економічного розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації (лист № 02/5-78 від 20.04.2016 р.); Офіс реформ Львівщини (лист № 69 від 08.04.2016 р.).

Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ»

Автори: колективавторів під керівництвом д.е.н., проф. Кравціва В. С.

Направлено: Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України (лист № 1/234 від 29.06.2016 р.); Віце-прем’єр-міністру України, Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубку Г. Г. (лист № 1/239 від 29.06.2016 р.); Міністерству екології та природних ресурсів України (вих. № 1/235 від 29.06.2016 р.)

Проведено аналіз сучасних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку регіонів України. Представлено результати дослідження проблем та перспектив реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. Вироблено науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій України, розвитку місцевої демократії, бюджетної децентралізації та транскордонного співробітництва. Вказано на основні ризики національного, регіонального та базового рівня для фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку територій.

Впровадження: Міністерство екології та природних ресурсів України (лист №181 від 04.08.2016 р.); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (лист №7/31-9789 від 05.08.2016 р.).

Науково-аналітична записка «Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг».

Автори: д.е.н., проф. Іщук С. О., к.е.н. Созанський Л. Й.

Направлено: Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України; Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Польща; Голові Львівської обласної державної адміністрації (лист № 5/332 від 13.10.2016 р.).

Розраховано загальний і часткові (за окремими складовими) індекси конкурентоспроможності промисловості України і Польщі, а також Львівської області і Підкарпатського воєводства за 2011-2015 рр. Проведено порівняльну оцінку конкурентних переваг промислових секторів економіки цих країн і їх прикордонних регіонів за системою показників, що характеризують рівень ефективності та активності функціонування суб¢єктів промислової діяльності. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності капіталовкладень та упровадження інновацій у вітчизняне виробництво.

Впровадження: Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (лист №04-17/16-1614(310692) від 20.12.2016 р.); Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (лист №1-21-3112 від 21.11.2016 р.).

Доповідна записка «Проблеми ефективності функціонування регіональних органів влади в умовах децентралізації»

Автор: к.е.н. Попадинець Н. М.

Направлена: Департамент економіки, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної держаної адміністрації (лист №03/411 від 23.11.2016 р.)

Досліджено інструменти впливу діяльності органів регіональної влади на соціально-економічний розвиток регіону. Проаналізовано ефективність взаємодії органів регіональної влади з органами місцевого самоврядування. Обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування регіональних органів влади в умовах децентралізації.

Впровадження: Департамент економіки, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної держаної адміністрації. (лист № 01.1.13/650 від 29.11.2016 р.).

Доповідна записка «Оцінка впливу чинників просторової організації бізнесу на міське розселення»

Автори: д.е.н., проф. М. І. Мельник, к.е.н. Кушнірецька О. В., к.е.н., с.н.с. Щеглюк С. Д.

Направлено: Запорізька обласна державна адміністрація (лист №1/256 від 07.07.2016 р.)

Обґрунтовано пропозиції щодо врахування впливу чинників просторової організації бізнесу на характер та динаміку міського розселення в регіоні для формування сприятливого середовища активізації підприємницької діяльності поблизу регіональних центрів, підвищення рівня зайнятості населення, покращення регулювання підприємницької діяльності в монофункційних містах.

Впровадження: Запорізька обласна державна адміністрація (лист №02-01-13/620 від 09.09.2016 р.).

Науково-аналітична записка «Стан та перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону за участі Волинської області».

Автори: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М., с.н.с., Калат Я. Я., Цісінська О. Б.

Направлено: Волинська обласна державна адміністрація, Волинська обласна рада (лист № 04-1/245 від 01.07.2016 р.).

У науково-аналітичній записці розглянуто сучасні тенденції соціально-економічного розвитку українсько-польського транскордонного регіону, досліджено формування інституційно-правового середовища розвитку українсько-польського транскордонного регіону, описано організацію прикордонної торгівлі як вагомий чинник соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, обґрунтовано пропозиції щодо напрямів розвитку українсько-польського транскордонного регіону за участі Волинської області.

Впровадження: Волинська обласна державна адміністрація (лист №4537/41/216 від 19.07.2016 р.).

Аналітична записка «Соціокультурна інтеграція та адаптація внутрішньо переміщених осіб в регіональну суспільну систему (за результатами спеціального моніторингу в окремих регіонах України»

Автори: колективавторів під керівництвом д.е.н., проф. Садової У. Я.

Направлено: Голові Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Г. Немирі (лист № 08/40 від 01.02.2016 р.).

Обґрунтовано потребу моніторингу соціокультурних виявів вимушеної міграції в умовах реалізації євроінтеграційних прагнень України. Виявлено нерівномірну економічну та соціальну готовність регіонів України до інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб. Запропоновано авторський методичний підхід до аналізування структури потреб цієї категорії населення, можливостей їхньої інтеграції у нове середовище, виходячи з цілей модернізації регіональної економіки та гармонізації соціально-культурних відносин у регіонах-соціумах, а також активізації заходів державної політики у проблемній сфері.

Перелік наукових розробок Інституту за 2016 рік знаходиться тут

 


Веб-майстер П. Попадюк