Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Аспірантура/докторантура

Загальна інформація

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації через докторантуру за спеціальностями:

  • 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  • 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

та аспірантуру за спеціальностями:

  • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
  • 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  • 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
  • 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;

Завідувач аспірантури – Гуляєва Наталія Олександрівна.


Аспірантура

У 2014 році на навчання в аспірантурі за державним замовленням прийнято 8 аспірантів, з них з відривом від виробництва – 3, без відриву від виробництва – 5.

Закінчили навчання у звітному році 7 аспірантів за державним замовленням, в тому числі з відривом від виробництва – 5, без відриву від виробництва – 2.

Станом на 31.12.2014 р. в аспірантурі Інституту за державним замовленням навчається 22 аспіранти, в тому числі 9 – з відривом від виробництва та 13 – без відриву від виробництва.

У 2014 році усіх випускників аспірантури та докторантури Інституту за державним замовленням з відривом від виробництва працевлаштовано, у т.ч.: на роботу в Інститут прийнято 3 аспіранти та 1 докторант; 1 докторант та 2 аспіранти працевлаштовані у вищих навчальних закладах МОН України.


Докторантура

У 2014 році у докторантуру за державним замовленням прийнято 1 особу – працівника Інституту, завершили перебування в докторантурі 2 особи.

Всього у докторантурі Інституту перебуває 4 особи.


Веб-майстер П. Попадюк