Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Діяльність спеціалізованих вчених рад у 2015 р.

Загальна інформація

В Інституті діють спеціалізовані вчені ради із правом захисту дисертацій:

 • Д 35.154.01 - на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями:
  08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

  Голова ради – Шульц Світлана Леонідівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник (тел. (032)270-7089).

  Вчений секретар ради – Жук Петро Володимирович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (тел. (032)270-7037).

 • К 35.154.02 - на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю:
  08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

  Голова ради – Сторонянська Ірина Зеновіївна, доктор економічних наук, професор (тел. (032)270-7043).

  Вчений секретар ради – Возняк Галина Василівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (тел. (032)270-7043).

Згідно з постановою Президії НАН України №301 від 03.11.04 в Інституті діє план підготовки докторів та кандидатів наук. Загалом у 2014 році докторантами, аспірантами та співробітниками Інституту було захищено 1 докторську та 10 кандидатських робіт.

На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 (яка продовжує діяти з липня 2014 року) із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальністю 08.00.05 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" за звітний період захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертацію.

На засіданнях спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 – "Гроші, фінанси і кредит" у 2014 році захищено 10 кандидатських дисертацій, з них 3 підготовлено в Інституті регіональних досліджень НАН України.


Веб-майстер П. Попадюк