Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Міжнародне наукове співробітництво у 2015 р.

Протягом 2014 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

 • Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);
 • Відділом економіки Жешувського університету (Польща);
 • Географічним факультетом Лодзького університету (Польща);
 • Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь);
 • Інститутом проблем економічного відродження (м. Санкт-Петербург, Росія);
 • Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест);
 • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава);
 • Інститутом економіки і управління в медицині та соціальній сфері (м. Краснодар, Росія).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у поточному році були:

 • Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскор¬донного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів;
 • Соціально-економічні дослідження сільських територій;
 • Просторовий розвиток регіонів.

Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної тематики, підготовка спільних проектів, монографій тощо. Інститут був безпосереднім співорганізатором 6 міжнародних конференцій та круглих столів в Україні, до участі в яких було залучені закордонні науковці, та 1 – у Польщі.

Зокрема, Інститут виступив основним організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування» (Львів-Брюховичі, 27-28.11.2014 р.). Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення пропозицій щодо підвищення її ефективності в контексті можливих сценаріїв розвитку інтеграційних процесів. В конференції взяли участь відомі українські вчені та іноземні науковці із Польщі та Румунії.

Так, 17.07.2014 р. в Інституті відбувся круглий стіл «Європа: крок до України», на якому обговорено фінансові аспекти та процедури реалізації фінансової допомоги для України у рамках договору про асоціацію з ЄС, участь у якому взяли представники Благодійного фонду «Україна крок до Європи» та фінансово-консалтингових компаній «Star» (Чехія) та «Siaplg.EU» (Латвія).

Серед інших міжнародних заходів можна відмітити проведення в Інституті 10.10.2014р. наукового семінару «Культура як етико-ціннісний двигун розвитку нації» за участі доктора з демографії і соціології, професора Університету Північної Кароліни (США) Олега Воловини, який виступив з доповіддю з питань особливостей міграції українців до США.

З проблематики соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів Інститут тісно співпрацював із науковими установами Польщі та Словаччини.

Так, спільно із Ярославською Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича (Польща), Жешувським університетом (Польща), Вищою школою міжнародного бізнесу в Прешові (Словаччина), Інститут виступив співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Соціально-економічні, політичні, культуральні та релігійні питання у польських, словацьких та українських дослідженнях», яка відбулася у м. Ярославі (Польща) 27.06.2014р. У рамках роботи конференції було обговорено соціально-економічні, політичні, історико-культуральні та релігійні чинники взаємозв’язків між країнами, що входять до складу Карпатського єврорегіону; проаналізовано досвід функціонування місцевого самоврядування у Польщі, Словаччині та Україні; висвітлено питання міжрегіонального співробітництва.

Спільно із Ярославською Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича (Польща) Інститутом проведено круглий стіл «Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє» (м. Львів, 16.05.2014 р.). В рамках круглого столу було обговорено широкий спектр питань з проблем українсько-польського співробітництва, зокрема: українсько-польська транскордонна співпраця: історичний досвід та перспективи; проблеми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі та шляхи їх вирішення; реформування адміністративно-територіального устрою: польський досвід для України; інформаційно-статистичне забезпечення розвитку транскордонної співпраці. За результатами роботи круглого столу було підготовлено збірник наукових праць з даної проблематики.

Співробітники Інституту брали участь у робочих зустрічах із розробки Стратегії розвитку рекреаційного туризму польсько-української частини Карпатського Єврорегіону, розробки Стратегії промоції мікрорегіону «Форти прикордоння» та Програми транскордонного співробітництва Мостиського району та Перемишльського повіту.

Продовжується співпраця з польськими установами у рамках діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща», створеного у 2013р., у якому Інститут є координуючою структурою кластеру з української сторони. Учасниками цього кластеру також є: Головне управління статистики у Львівській області, Львівський Національний університет імені І.Франка, Львівська обласна спілка економістів України - з української сторони; Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава) – з польської сторони. У звітному році здійснювалися обмін статистичними матеріалами, робота над створенням інформаційного веб-порталу, участь у конференціях установ-партнерів. Так, науковці Інституту взяли участь у Міжнародній конференції «Офіційна статистика в управлінні процесами розвитку прикордонних регіонів» (Красічин-Арламув, 27-28.06.2014р.), організованої Статистичним управлінням Підкарпатського воєводства та Центральним статистичним управлінням Польщі. У конференції взяли участь більше 100 учасників - представників статистики і науки з Польщі, Словаччини та України. В рамках роботи кластеру підготовлено та видано науково-аналітичне видання «Інвестиційний клімат Львівської області». У найближчих планах роботи кластеру є також підготовка та реалізація спільного проекту щодо інформаційно-статистичного забезпечення транскордонного співробітництва та місцевого самоврядування на прикордонних територіях України та Польщі.

У рамках реалізації угоди про співпрацю із Жешувським університетом вийшла друком спільна монографія «Determinants and sources of development of enterprises in the region» («Умови та джерела розвитку підприємництва в регіоні») (на англійській мові). У 2015р. передбачається підготовка ще одної монографії. У звітному році 2 співробітники Відділу економіки Жешувського університету пройшли наукове стажування в Інституті.

За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацювали академічними інститутами Польщі та Румунії у формі участі у наукових конференціях та публікації статей у виданнях установ-партнерів, підготовки спільних проектів тощо.

Так, у рамках угоди про співпрацю із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава), підготовлено спільний проект «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях», який передбачає визначення типових проблем розвитку сільських територій, пріоритетів і завдань трансформації соціально-економічної системи на сільських територіях Польщі та України.

З Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест) заплановано здійснення у 2015р. спільних досліджень, які включатимуть порівняння напрямів реалізації аграрної політики та політики розвитку сільських територій обох країн, визначення спільних та відмінних тенденцій розвитку прикордонних сільських територій України та Румунії.

З проблематики просторового розвитку регіонів продовжувалася співпраця з географічним факультетом Лодзького університету (Польща). Так, 17.10.2014р. в Інституті було проведено науково-практичний круглий стіл на тему «Просторовий розвиток регіону: проблеми стратегічного планування та метрополізації», організаторами якого виступили Інститут регіональних досліджень НАН України, географічний факультет Лодзького університету, Львівська та Лодзька міські ради. У ході роботи круглого столу було розглянуто сучасні проблеми метрополізації в Україні та Польщі, концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу, досвід України та Польщі щодо стратегічного планування розвитку метрополій.

Загалом за звітний період науковці Інституту взяли участь у 29 міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах за кордоном та у 74 - в Україні. За 2014 рік науковцями Інституту опубліковано 77 статей та 39 тез в зарубіжних наукових виданнях загальним обсягом 52,74 д.а. (в т.ч. у виданнях країн далекого зарубіжжя (ЄС) опубліковано 55 статей та 21 тези, країн СНД – 22 статті та 18 тез). Іноземними науковцями опубліковано 9 статей в наукових виданнях Інституту загальним обсягом 4,32 д.а.

Проект «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях», підготовлений спільно із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук, включений у перелік проектів, відібраних за результатами спільного конкурсу НАН України та Польської академії наук на 2015-2017 рр., затверджений розпорядженням Президії НАН України №793 від 15.12.2014 р. «Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук».

Протягом 2014 року здійснено 8 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у конференціях, зустрічах та переговорах, в т.ч. 7 – за безвалютним обміном. За цей період прийнято 24 іноземних вчених.

В рамках угоди про співпрацю з Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук молоді науковці Інституту - к.е.н. Притула Х.М., к.е.н. Крупін В.Є. та к.соц.н. Максименко А.О. 3-5 березня 2014 року взяли участь у міжнародній конференції «Agriculture and Countryside in Transition – Visegrad 4 versus other European and Asian countries» («Сільське господарство та село під час трансформацій – «Вишеградська четвірка» на тлі інших європейських та азіатських країн») у м. Варшава (Польща). На конференції були представлені делегації з багатьох країн, зокрема з Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Латвії, Румунії, Албанії, Російської Федерації, Китаю та В’єтнаму.

Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н., проф. Кравціва В.С. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. Вчені Інституту беруть участь у засіданнях Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер) та членом-кореспондентом Російської академії природознавства.

Міжнародне наукове співробітництво у: 2014 р.


Веб-майстер П. Попадюк