Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Координація наукової діяльності у 2015 р.

Інститут регіональних досліджень є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

Координація наукової діяльності з проблем регіональної політики у звітний період здійснювалась при підготовці концептуальних, аналітичних та прогнозних документів державного та регіонального значення, в ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів, при організації та проведенні конференцій, семінарів та круглих столів з:

  • центральними, регіональними та місцевими органами влади:

    Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством України з туризму та курортів, Департаментом інвестиційної політики та регіонального розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, управлінням Державної міграційної служби України у Львівській області; Комітетами Верховної Ради України: з питань науки та освіти; з питань бюджету; з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; з питань соціальної політики та праці; обласними державними адміністраціями і обласними радами Західного регіону України; міськими радами м. Львова, Тернополя, Чернівців, органами місцевої влади та районними державними адміністраціями Львівської області.

  • науковими установами НАН України:

    ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Науково-дослідним центром індустріальних проблем НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України, Інститутом українознавства НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Західним науковим центром НАН України та МОН України.

  • вищими навчальними закладами:

    Львівським інститутом банківської справи Університету банківської справи НБУ, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним лісотехнічним університетом України, Національним університетом водного господарства та природокористування, Луцьким національним технічним університетом, Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом, Тернопільським національним економічним університетом, Львівською комерційною академією, Львівським національним аграрним університетом, Львівською державною фінансовою академією та багатьма іншими установами.

Так, на виконання рішення Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-2018 рр., згідно якого Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів» та «Адміністративно-територіальний устрій», Інститут здійснював координацію роботи установ відділення та співпрацював із центральними та регіональними органами влади з підготовки наукових доповідей, аналітичних та експертних матеріалів з даної проблематики. Зокрема, у рамках цієї діяльності Інститутом було підготовлено наукову доповідь «Територіальний розвиток та регіональна політика».

За складовою «Адміністративно-територіальний устрій» напряму «Регіональні дослідження» підготовлено та скеровано до центральних органів державної влади та Відділення економіки НАН України низку концептуальних та науково-експертних матеріалів з питань реформування адміністративно-територіального устрою й розвитку місцевого самоврядування в Україні. Ряд цих документів вже отримали схвальну оцінку Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України та Центру політико-правових реформ, і будуть використані у нормотворчій роботі.

Співробітниками Інституту також розроблено та подано матеріали до Національної доповіді «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів», аналітичного огляду «Розвиток сільських територій» (головна установа ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»), щорічної аналітичної доповіді «Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, ризики, можливості» (головна установа - Інститут економіки промисловості НАН України), спільно з фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України підготовлено «Рекомендації щодо політики трудових міграцій».

Інститут виступив основним організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування», присвячена 50-річчю Інституту регіональних досліджень НАН України (Львів-Брюховичі, 27-28.11.2014 р.). Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення пропозицій щодо підвищення її ефективності в контексті можливих сценаріїв розвитку інтеграційних процесів.

У конференції взяли участь 130 науковців, управлінців та практиків з багатьох регіонів України, зокрема з Києва, Луганська, Рівного, Одеси, Запоріжжя, Чернігова, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Львова, а також іноземні вчені та фахівці з Польщі та Румунії.

У звітному році Інститутом організовано та проведено ряд заходів у рамках реалізації проекту «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області», який виконувався за підтримки Програми «Громадянське суспільство та належне врядування» Міжнародного фонду «Відродження» за участі ГО «Агенція європейських інновацій», Інституту регіональних досліджень НАН України, Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, органів регіональної влади та місцевого самоврядування Львівщини. Так, 20.02.2014 р. відбувся круглий стіл «Незалежний громадський моніторинг бюджету Львівщини: проблеми та перспективи», а 24.06.2014 р. - семінар «Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні». Опубліковано інформаційно-аналітичне видання «Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області».

У тісній співпраці із Департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації фахівцями Інституту у листопаді 2014 року на території Львівської області проведено соціологічне дослідження проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

За результатами обстеження великих та середніх підприємств представлено також висновки аналізу трансформацій попиту та пропозиції робітничих кадрів на ринку праці регіону.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С входить до складу міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України № 827 від 5.09.2012 р.). Д.е.н., проф. Садова У.Я. є членом Науково-експертної Ради з питань діяльності Державної міграційної служби України. К.е.н. Гулич О.І. входить до складу Науково-технічної ради Державного агентства України з туризму та курортів.

Д.е.н., проф. Кравців В.С. також входить до складу робочої групи з питань регіонального економічного розвитку Регіонального комітету з економічних реформ в Львівській області. Д.е.н. Борщевський В.В. входить до складу робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Львівської області до 2027 року. К.е.н. Жук П.В. входить до складу Дорадчого громадського органу при Департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, д.е.н. Борщевський В.В. – до консультативної науково-технічної ради з питань розвитку АПК при Департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації. К.держ.упр. Біль М.М. – член міжвідомчої робочої групи з питань формування Програми зайнятості населення Львівської області на 2013-2017 роки, к.е.н. Крупін В.Є. та к.е.н. Притула Х.М. – члени робочої групи з розробки проекту «Стратегії розвитку агропромислового комплексу Львівської області на перспективу».

За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва здійснювалася координація робіт з: Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою та Одеською обласними державними адміністраціями; Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Луцьким національним технічним університетом, Національним інститутом стратегічних досліджень та його регіональними філіалами у Львові та Ужгороді, Львівською обласною спілкою економістів України, Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Зокрема, у рамках цієї діяльності, у співпраці із установами Відділення економіки НАН України та регіональними органами влади, Інститутом підготовлено наукову доповідь «Розвиток транскордонного співробітництва».

Спільно із Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у Львові Інститут виступив співорганізатором круглого столу «Організаційно-економічні механізми та засоби нарощування і ефективного використання потенціалу розвитку прикордонних територій Західних регіонів України» (26.12.2014 р.).

Інститут є координуючою структурою з української сторони наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат», учасниками якого також є: Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська обласна спілка економістів України, Статистичне управління Підкарпатського воєводства, Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава). Інститут в особі д.е.н., проф. Кравціва В.С. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва. К.е.н. Тимечко І.Р. бере участь у робочій групі з питань розвитку транскордонного співробітництва при Управлінні міжнародних зв’язків Львівської ОДА.


Веб-майстер П. Попадюк