Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Erasmus+

Проекти Інституту

Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства
/
Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries

№599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA
(01.09.2018 – 31.08.2021)
Booklet here.

Мета і завдання / Aim and objectives
Метою проекту є стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах шляхом підвищення обізнаності населення та розробки пропозицій для представників місцевих, регіональних та національних органів влади щодо покращення інструментів економічного розвитку місцевих громад в українсько-польському, українсько-угорському, українсько-румунському та українсько-молдовському транскордонних регіонах. The project aims to boost local economic growth in border regions through raising of the awareness and development of proposals for local, regional and national policy makers on the improvement of the instruments of local communities’ economic development in Poland-Ukraine, Hungary-Ukraine, Romania-Ukraine and Romania-Moldova cross-border regions.
Команда проекту / Project Team
Академічний координатор
д.е.н., проф. Ірина Сторонянська
Academic Coordinator
Dr. in Economics, Prof. Iryna Storonyanska
Координатор проекту
д.е.н. Христина Притула
Project Coordinator
Dr. in Economics Khrystyna Prytula
Асистент проекту
Ярослава Калат
Project Assistant
Yaroslava Kalat
Події / Activities
Створення вкладки на сайті ІРД НАН України
«Євроінтеграційний путівник для місцевих громад прикордонних регіонів»
(двомовна віртуальна платформа)
Creation of the section
«European Integration Guide for Local Communities of Border Regions»
on the IRR NASU website
(Virtual platform (EN-UA))
Минулі заходи Past Activities
Економічний розвиток місцевих прикордонних громад: потенціал, проблеми, перспективи
Соціологічне дослідження проводилося в місцевих прикордонних громадах п’яти областей України, що межують із країнами-членами ЄС.
Основні цілі дослідження полягають в оцінці потенціалу економічного розвитку місцевих прикордонних громад, визначенні основних проблем розвитку, які можна вирішити спільними зусиллями прикордонних територій по обидва боки кордону, та окресленні перспективних напрямів їх територіального розвитку.
Вересень 2018 – Грудень 2018
Local economic development of border regions: capacity, problems, perspectives

Sociological survey will cover the representatives of local communities of 5 Ukrainian regions that border the EU countries. The main objectives of the research are: to evaluate the capacity of their economic development, to determine major development problems that can be solved by combining joint efforts of neighbouring territories on both sides of the border and to define their understanding of perspective directions of their territories’ development.
September 2018 - December 2018
Майбутні події Future events
Інформаційний бюлетень
«Інструменти економічного розвитку місцевих громад: кращі європейські практики в сфері транскордонного співробітництва».
Серія 1. Єврорегіони, ОЄС, ЄОТС та інші

Березень 2019
Newsletter
«Instruments of Local Communities’ economic development: best European practices in the sphere of cross-border cooperation». Series 1. Euroregions, ECGs, EGTCs, etc

March 2019
Круглий стіл «Транскордонне співробітництво в країнах-членах ЄС: теоретичні дослідження та найкращі практики» (Орадя, Румунія)
Травень 2019
Roundtable debate “Cross-border Cooperation in EU Member States: Theoretical Studies and Best Practices” (Oradea, Romania)
May 2019
Публікація вибраних статей на основі результатів круглого столу «Транскордонне співробітництво в країнах-членах ЄС: теоретичні дослідження та найкращі практики» (Орадя, Румунія)
Жовтень 2019
Publication of selected papers on the basis of roundtable debate «Cross-border Cooperation in EU Member States: Theoretical Studies and Best Practices» (Oradea, Romania)
October 2019
Контакти / Contacts
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
м. Львів, вул. Козельницька, 4
79026
Тел.: +38032 270 71 45
Email:
istoron@i.ua
khrystynka.prytula@gmail.com
Dolishniy Institute of Regional Research of National Academy of Sciences of Ukraine
Lviv, Koselnyzka Str. 4
79026
Phone: +38032 270 71 45
Email:
istoron@i.ua
khrystynka.prytula@gmail.com


Веб-майстер П. Попадюк