Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені академіка Мар’яна Долішнього

Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені академіка Мар’яна Долішнього (27 березня 2015 р.)

27 березня 2015 року в Тернопільському національному економічному університеті відбулося засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені академіка Мар’яна Долішнього.

Відкрив засідання із вітальним словом ректор ТНЕУ, д.е.н., професор А.І. Крисоватий. Він зокрема наголосив, що питання економічної освіти в Україні сьогодні набувають особливої ваги. Людина будь-якої професії та сфери діяльності повинна мати достатньо високий рівень економічної освіченості та культури.

Звіт про результати діяльності у 2014 році науково-навчального комплексу «Економосвіта» представила голова Координаційної ради науково-навчального комплексу, ректор Університету банківської справи Національного Банку України (м. Київ), д.е.н., професор Т.С. Смовженко. Серед вагомих здобутків комплексу за звітний період: спільне виконання наукових досліджень, зокрема проекту «Громадський моніторинг формування та виконання місцевих бюджетів Львівської області»; активізація співробітництва рад молодих вчених; проведення літних шкіл для студентів із установ комплексу; спільна підготовка заявок на отримання грантів в рамках міжнародних програм; реалізація проекту «Фнансова грамотність»; реєстрація наукових видань установ комплексу у міжнародних науково-метричних базах даних.

Директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор В.С. Кравців у своєму виступі відзначив основні результати роботи Інституту в рамках комплексу у 2014 році, зокрема: підвищення кваліфікації в Інституті науково-педагогічних працівників установ комплексу; захист на спеціалізованих радах Інституту дисертацій фахівцями з установ-партнерів; спільній участі в грантових проектах тощо. У контексті нових вимог Закону України «Про вищу освіту» до якості підготовки науково-педагогічних фахівців вищої кваліфікації він запропонував об’єднати зусилля установ комплексу у розробці та реалізації спільних навчальних програм для підготовки аспірантів.

Щодо плану роботи ННК «Економосвіта» на 2015-2017 роки доповіла проректор з науково-педагогічної роботи Університету банківської справи НБУ, доктор економічних наук, професор А.Я. Кузнєцова.

Голова Ради молодих вчених ННК «Економосвіта», к.е.н., молодший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» А.О. Пелехатий , проінформував учасників засідання про результати співпраці рад молодих учених установ комплексу. Серед найближчих запланованих спільних заходів молодих вчених - створення інтернет-сторінки Ради молодих учених ННК «Економосвіта» та бази даних молодих учених установ комплексу; проведення спільних конференцій та літніх шкіл для наукової молоді установ-партнерів.

Цікавими та змістовними були виступи: проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародної та інформаційної діяльності) ТНЕУ, к.т.н., доцента О.П. Адаміва «Про особливості залучення студентів-іноземців на навчання, підготовку начальних програм і планів для організації навчального процесу»; директора Інституту магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ (м. Київ), к. тех. н., доцента Т.Д. Гірченко «Про організацію роботи «Університетів третього віку»»; проректора з науково-педагогічної роботи УБС НБУ, д.е.н., професора А.Я. Кузнєцової та начальника навчально-методичного відділу УБС НБУ, к.п.н., доцента О.Б. Рябової «Про стан та перспективи реалізації проекту «Фінансова грамотність»».

За результатами роботи засідання прийнято ухвалу та затверджено план діяльності комплексу на 2015-2017 рр.


Веб-майстер П. Попадюк