Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Суспільні трансформації у XXI столітті:
людина, держава, соціум

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених
«Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум»

(11 червня 2015 р. в Львівському інституті
Міжрегіональної академії управління персоналом)

11 червня 2015 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум», співорганізаторами котрої виступили ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» та Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом.

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» вже кілька років плідно співпрацює з Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП). Проведена 11 червня 2015 року конференція стала продовженням роботи філії кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП, що діє при відділі соціально-гуманітарного розвитку регіону під керівництвом доктора економічних наук, професора Садової У.Я.

Тематика конференції охоплювала висвітлення таких питань, як

 • суспільні трансформації та проблеми соціалізації особистості;
 • психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань;
 • історичний та політичний контексти суспільних трансформацій;
 • соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі;
 • міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу;
 • безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій;
 • соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій.

На пленарному засіданні співголова оргкомітету конференції д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна у своїй доповіді «Український ринок праці: європейські виклики» звернула увагу на актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні, його соціально-гуманітарні та економічні трансформації, пов’язані з впливом як внутрішньополітичних, так і євроінтеграційних чинників. Аналізуючи специфіку розвитку окремих секторів розвитку ринку праці, доповідач наголосила на ризиках втрати висококваліфікованих фахів в ІТ-технологіях (згідно з прогнозами на 2015 рік в країнах ЄС їх дефіцит становитиме 900 тис. осіб). За результатами WEB Mining (інтелектуального аналізу даних в мережі Інтернет) було представлено вітчизняний портрет фахівця в секторі ІТ-технологій на ринку праці.

Активну участь у роботі конференції взяли працівники відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ІРД НАН України. Проблематика їхніх доповідей була такою:

 • проблеми розвитку тимчасово окупованих територій в Україні: соціальний та інституційно-правовий аспекти – Садова Уляна Ярославівна, д.е.н., проф., завідувач відділу; Мандюк Ярина Юріївна, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • соціально-психологічна компонента в системі регуляторів міграційних процесів – Риндзак Ольга Тадеївна, к.е.н., докторант;
 • проблеми трудозабезпечення вимушених мігрантів у фокусі інтеграції у приймаючий соціум – Бідак Володимир Ярославович, к.е.н., старший науковий співробітник;
 • ринкові механізми регулювання системи соціальної захищеності дітей трудових мігрантів – Мульска Ольга Петрівна, к.е.н., молодший науковий співробітник;
 • демографічні трансформації ринків праці монофункціональних міст Західного регіону України – Теслюк Роман Тадейович, к.геогр.н., старший науковий співробітник;
 • регіональної політика адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні: дія механізму реалізації – Біль Мар’яна Михайлівна, к.держ.упр., старший науковий співробітник;
 • працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні: стан та перспективи – Бачинська Марія Володимирівна, к.е.н., молодший науковий співробітник;
 • суспільні трансформації у сфері праці в контексті формування регіонального міжкультурного менеджменту – Кушнірецька Оксана Василівна, к.е.н., науковий співробітник;
 • базова соціально-економічна захищеність мігрантів в координатах концептуальних цілей людського розвитку – Андрусишин Наталія Іванівна, к.е.н., науковий співробітник;
 • регіональні особливості соціодемографічного розвитку України – Бараняк Ігор Євгенович, провідний інженер;
 • потреби внутрішньо переміщених осіб: проблеми інституційної взаємодії – Ковальчук Людмила Василівна, провідний інженер;
 • роль ринку міграційних послуг у забезпеченні соціально-трудової захищеності мігрантів – Махонюк Олександр Володимирович, аспірант;
 • мотиваційне коло як інструмент регулювання міграційної активності населення: рееміграційний вектор – Рісна Роксолана Романівна, аспірант.

У представлених доповідях розкривались загальні поняття суспільної трансформації та проблеми соціалізації особистості, соціально-психологічні та демографічні проблеми сучасного суспільства, релігійні та політичні контексти суспільних трансформацій, економічної активності й соціального захисту населення, процесів соціокультурологічного та економічного розвитку суспільства тощо. Окрему увагу було звернено на трансформацію українського ринку праці та проблеми розвитку тимчасово окупованих територій в Україні, зокрема у соціальному та інституційно-правовому аспекті.

Загалом у процесі проведення конференції взяли участь представники 12 навчальних закладів та наукових установ, що дало змогу обмінятися досвідом та почерпнути нові ідеї для подальших наукових пошуків. Такий взаємний обмін ідей є запорукою вироблення оптимальних моделей подальшого суспільного розвитку України.


Веб-майстер П. Попадюк